Du er her: IRF National rekommandationsliste Plan for opdatering

Print

Plan for opdatering


Mål for opdateringen

Målet er, at anbefalingerne til stadighed bygger på aktuel information. Det medfører:


• At de enkelte terapigrupper skal opdateres løbende efter aktualitet og relevans
• At nye præparater skal indplaceres på listen hurtigst muligt.

Det rådgivende udvalgs rolle

Det rådgivende udvalg holder møde ca. to gange årligt. Det rådgivende udvalgs rolle er at godkende de opdaterede rekommandationer, herunder tage stilling til høringssvar.

 

Det rådgivende udvalg konsulteres i øvrigt,  såfremt opdateringen rummer forslag til væsentlige ændringer af de forskellige lægemidlers placering på listen, samt ved problemer såsom uenighed i specialistgruppen.


Specialistgruppernes rolle

Specialistgruppen er medforfattere på baggrundsnotaterne og skal konsulteres i forbindelse med opdateringen. Såfremt en specialist ikke længere ønsker at være medlem af gruppen, kontaktes det relevante specialeselskab mhp. at finde en afløser.

 

Procedure for den årlige opdatering

Resultater af nye studier, som er publiceret efter sidste opdatering, vurderes, og der tages stilling til, om den nye viden bør medføre en ændring af rekommandationen.  Baggrundsnotatet opdateres desuden med de relevante referencer.

  1. Det rådgivende udvalg informeres om de kommende opdateringer og kommer med input til spørgsmål som bør belyses 
  2. IRF udarbejder et udkast til opdateret baggrundsnotat med nye studier, samt konkrete spørgsmål til den relevante specialistgruppe – ca. 1 uge
  3. Specialistgruppen tager stilling til spørgsmålene og den endelige opdatering udarbejdes – ca. 3 uger
  4. (Det rådgivende udvalg konsulteres, såfremt der er væsentlige ændringer, eller der opstår uenighed i specialistgruppen - 1-3 mdr).
  5. Det opdaterede notat sendes i høring – ca. 1 måned
  6. Det rådgivende udvalg tager stilling til høringssvarene 1- 3 mdr.
  7. Rekommandationslisten opdateres på irf.dk.


Institut for Rationel Farmakoterapi 4. maj 2015.


 

Siden sidst opdateret: 4. maj 2015 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top