Du er her: IRF National rekommandationsliste Formål

Print

National rekommandationsliste


Formål 

Den nationale rekommandationsliste har til formål at støtte lægers ordination, hvad angår valget mellem tilgængelige lægemidler inden for en terapeutisk gruppe. Listen indeholder generelt ikke behandlingsvejledninger.

Basis for anbefalinger

Basis for listens anbefalinger er en vurdering af evidens for virkning og sikkerhed ved behandling med tilgængelige lægemidler inden for en terapeutisk gruppe. Listen vil således indeholde en vurdering af, om midler i samme klasse har forskellige egenskaber, som har klinisk relevans. Det vil af anbefalingerne fremgå, om man bør foretrække et eller flere midler fremfor andre, eller om de kliniske virkninger inden for anerkendte indikationer er ligeværdige. Det vil også fremgå, om man derfor kan basere sit valg mellem midlerne på andre hensyn end virkning og bivirkning.

 

I praksis rangordnes rekommandationerne i følgende tre niveauer:

  1. Rekommanderet
  2. Rekommanderet med forbehold eller i særlige tilfælde
  3. Ikke rekommanderet

1. Rekommanderede lægemidler er lægemidler, som vurderes ligeværdige mht. effekt og bivirkninger. Priser og tilskudsstatus tages ikke i betragtning. Såfremt et lægemiddel ikke har tilskud angives dette alene som en serviceoplysning. Rekommanderede lægemidler listes i alfabetisk (og ikke prioriteret) rækkefølge. 

 

2. Lægemidler som rekommanderes med forbehold eller i særlige tilfælde kan som udgangspunkt opdeles i 2 typer:  Lægemidler der grundet virkning, bivirkning eller praktiske/compliancemæssige årsager ikke er fundet ligeværdige med de rekommanderede lægemidler og derfor generelt ikke bør være 1. valg. Lægemidler der falder ind under ovenstående, men som med fordel vil kunne anvendes hos udvalgte patientgrupper. Dette vil i så fald fremgå.

 

3. Ikke rekommanderede lægemidler er lægemidler, hvor virkningen er marginal eller ringe dokumenteret i forhold til de mulige bivirkninger. Patienter, som behandles med et lægemiddel, som ikke er rekommanderet på listen, bør efter det rådgivende udvalgs opfattelse revurderes med henblik på eventuelt behandlingsskift. Det skal dog understreges, at denne beslutning alene er op til den læge, som aktuelt behandler patienten.

 

Det er repræsentanter for de relevante lægevidenskabelige selskaber, som indhenter den evidens, der anvendes som grundlag for anbefalingerne. Anbefalingerne offentliggøres af Rekommandationslistens rådgivende udvalg efter høring af alle relevante interessenter. De foreløbige anbefalinger vil desuden være offentligt tilgængelige for alle interessenter på irf.dk i høringsfasen.

Målgruppe

Listen henvender sig først og fremmest til almen praksis, men vil formentlig også finde anvendelse i sygehusvæsenet og i samarbejde mellem primær- og sekundærsektoren.

 

 

I følgende kommissorium kan du læse mere om den nationale rekommandationsliste.

pdf kommissorium_for_den_nationale_rekommandationsliste.pdf (164.2 KB)

 

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 4. maj 2015.


 

Siden sidst opdateret: 4. maj 2015 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top