Du er her: IRF National rekommandationsliste Baggrundsnotater Kønshormoner mm. Kønshormoner Gestagener (G03D)

Print

Gestagener (G03D)


Rekommandation

Medroxyprogesteron rekommanderes mod blødningsuregelmæssigheder. Levonorgestrel spiral rekommanderes til reduktion af kraftig blødning.

 

Rekommanderet - blødningsuregelmæssigheder

Medroxyprogesteron 5 mg

 

Rekommanderet - regulering af sværere blødning
Levonorgestrel spiral.

 

Baggrundsnotat

Lægemidler
Effekt
Bivirkninger
Interaktioner

 

Lægemidler

Gruppen omfatter tabletter med medroxyprogesteron, samt spiral med levonorgestrel (G02BA03). I dette notat behandles gestagener anvendt til behandling af blødningsproblemer. Det skal hertil nævnes, at samtlige p-piller ligeledes har en plads i behandling af såvel anovulatoriske blødninger som i reduktion af kraftige blødninger. For rekommanderede præparater, samt omtale af gestagener anvendt som kontraception, henvises til baggrundsnotatet for hormonal kontraception. Progesteron anvendes primært i forbindelse med IVF behandling og vil ikke blive nærmere omtalt her.

Effekt

Medroxyprogesteronacetat (17α-hydroxyprogesteron derivat) kan anvendes til behandling af blødningsuregelmæssigheder i perimenopausen og i årene efter menarchen. Klinisk er der god erfaring for, at cyklisk gestagen virker blødningsregulerende ved anovulatoriske blødninger, men der foreligger ikke videnskabelige undersøgelser til dokumentation heraf. Derimod er det klart dokumenteret, at cyklisk gestagen ikke nedsætter blødningsmængden ved hypermenore/menoragi. Gestagener anvendes cyklisk 10-12 dage pr. cyklus, hvorefter blødningen indtræder. De kan endvidere anvendes til postmenopausale kvinder med bevaret uterus sammen med østrogen som en del af enten sekventiel eller kontinuert kombineret behandling.

Levonorgestrel (19-nortestosteron derivat) som gestagenspiral kan anvendes til reduktion af kraftig blødning, samt til postmenupausale kvinder i kombination med peroral østrogenbehandling.

Bivirkninger

Gestagener kan medføre brystspænding og akne.

Interaktioner

Visse antiepileptika, rifampicin og perikum kan inducere omsætningen af gestagen.

Forfattere

Udarbejdet af IRF med bistand fra følgende eksterne specialister:

  • Susanne Axelsen (Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik)
  • Karen Astrup (Dansk Selskab for Almen Medicin)
  • Peter Klarskov (Dansk Urologisk Selskab)
  • Søren McNair (Dansk Selskab for Almen medicin)
  • Lian Ulrich (Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik)

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 15. juni 2010.

 


 

Siden sidst opdateret: 24. september 2012 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top