Du er her: IRF Almen farmakologi Polyfarmaci

Print

Polyfarmaci


Polyfarmaci betyder indtagelse af mere end ét lægemiddel daglig, men mange sætter grænsen ved mere end 3 eller 5 lægemidler dagligt. Begrebet er meget omtalt og hyppigst med negative overtoner. Det kan være urimeligt, og det er nødvendigt at se nærmere på begrebet.

 

Man kan inddele polyfarmaci på forskellig måde, men operativt kan man opdele begrebet i:

  • nødvendig og
  • unødvendig polyfarmaci.

Nødvendig - fordi randomiserede undersøgelser har vist, at en kombination af flere lægemidler kan gøre noget godt for patienten. Gode aktuelle eksempler er Type II diabetes, hjerteinsufficiens og astma.

 

Heroverfor står unødvendig polyfarmaci, der er et absolut onde. Dels koster det penge for både patienten og samfundet, og dels kan det resultere i en øget sygeliggørelse af patienten med risiko for mange bivirkninger og interaktioner. Den form for polyfarmaci må selvfølgelig miskrediteres, selv om det kan kræve både tid og mod at overtale en patient til at holde op med at tage de unødvendige lægemidler.

 

Problemer med polyfarmaci

Der er mange problemer, selv i de tilfælde hvor en behandling med flere lægemidler umiddelbart ser fornuftig ud. Mange lægemidler giver mulighed for bivirkninger og specielt interaktioner, selv de bedst indicerede. Samtidig viser flere undersøgelser, at compliance nedsættes ved behandling med mere end 3 lægemidler.

 

Det er ligeledes usikkert, hvor godt de forskellige lægemidler egentlig virker, når de gives sammen. Det er nok undersøgt, hvordan to antihypertensiva virker i forhold til enkeltstofferne, men hvordan virker de – og her er ikke kun tale om skadelige interaktioner – effektmæssigt, når de gives sammen med fx antidepressiva, astmamidler og antiepileptika? Ingen ved det, og hvad værre er, så får vi det aldrig at vide ud fra randomiserede undersøgelser. Måske kan farmakoepidemiologiske undersøgelser give noget af svaret.

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 29. maj 2002


 

Siden sidst opdateret: 21. december 2006 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top