Du er her: IRF Almen farmakologi Medicingennemgang

Print

Medicingennemgang


For HVAD

For MEGET

For LIDT

For-KERT

For-EVER

 

Det er 5 spørgsmål som bør stilles ved enhver medicingennemgang 

 

 

IRF har udviklet en "værktøjskasse" som omfatter konkrete redskaber til at gennemføre medicingennemgang, samt udvalgte artikler som kan give mere viden og inspiration. Fx om hvordan man kan organisere medicingennemgang i sin praksis eller seponerer lægemidler.Flere redskaber er under udvikling og publiceres løbende her på siden.

 

IRF holder også kurser i medicingennemgang for læger og deres praksispersonale.

 

 

Redskaber

 

Kom godt i gang med medicingennemgang i almen praksis. Folder med hjælp til selvhjælp:

 irf_medicingennemgang_21x21cm_folder_korr5enkeltsidet.pdf (1.1 MB)

 

 

En liste over lægemidler man bør undgå eller være særlig opmærksom på hos ældre:

pdf roedgulgroenlisten_revideret_080416.pdf (324.5 KB)

 

 

En liste over gode indikationer for at opstarte lægemiddelbehandling hos ældre:

 start_liste_dk_2udg_250612.pdf (61.7 KB) - 

 

 

En liste over dyre, men ikke bedre lægemidler, og forslag til præparatskift.

 substitution_af_analoger_med_stort_besparelsespotentiale_18_feb_20132.pdf (20.7 KB) -

 

 

Skema til medicinafstemning

 skema_til_medicinafstemning_og_initial_medicingennemgang.pdf (30.2 KB)

 

 

En artikel som forklarer begreber som NNT mv. i et patienrettet sprog 

http://irf.dk/download/en_tablet_daglig_mod_forhoejet_risik1.pdf

 

 

Herudover har regionerne udarbejdet en liste med forslag til seponering af lægemidler hos voksne, samt en folder og poster med inspiration til gode rutiner i arbejdet for kvalitetssikring af patientens medicinering:

 

pdf forslag_til_seponering_af_laegemidler_hos_voksne.pdf (2 MB)

 

pdf kvalitet_i_laegemiddelbehandlingen_saadan_kan_det_organiseres.pdf (139.3 KB)

 

pdf toer_du_seponere_poster.pdf (402.5 KB)

 

 

 

Andre redskaber til medicingennemgang

Få det fulde medicinoverblik og stil de rigtige spørgsmål, så du kommer rundt om alle problemer- Lige fra om medicinen skal fortsætte til om patienten anvender medicinen som tilsigtet.

 

 checkliste_0109071.pdf (102 KB)

 

 skema_til_medicingennemgang.pdf (64.4 KB)

 

 

Obs! på medicin med antikolinerg effekt. ACB-listen http://irf.dk/dk/anmeldelser/studieanmeldelser/obs_paa_medicin_med_antikolinerg_effekt.htm

 

 

Mere inspiration

 

E-kursus: Den ældre patient:

http://aeldrepatient.dadl.cursum.net/client/CursumClientViewer.aspx?CAID=253433&ChangedCourse=true

 

Medicingennemgang i almen praksis. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning Januar 2011

Hvad er medicingennemgang? Hvad er den praktiserende læges rolle? hvornår og  hvordan bør man foretage medicingennemgang ?  

  medicingennemgang_mpl.pdf (167.3 KB)

 

 

Model til systematik i samarbejdet med primærsektøren omkring medicingennemgang

 systematik_i_medicingennemgang_samarbejde_i_primaersektoren.pdf (381.8 KB)

 

 

Nyhedsbrev fra Lægemiddelteamet i Region Syddanmark. November 2010.

  nyhedsbrev11_laegemidler_web_2[1].pdf (622.3 KB)

 

 

Bedre medicinsk behandling af ældre på plejehjem og i hjemmeplejen

En vejledning til bedre samarbejde omkring medicinen mellem læge, plejepersonale, apotek og sygehus.   Bedre medicinsk behandling.pdf (196 KB)

 

 

God råd  og eksempler på seponering

Kunsten at seponere lægemidler  Rationel Farmakotarapi, nr. 11. 2007

Seponering af medicin  Rationel Farmakotarapi, nr. 7, 2014

 

 

Polyfarmaci og behandlingsprioritering - "vovede eksempler"

Hvordan prioriteres, hvis patienten kun vil tage 5 lægemidler?

 Rationel Farmakoterapi nr. 9 (September 2010) (171.6 KB)  Rationel Farmakoterapi nr. 10 (oktober 2010) (208.4 KB)

 

 

Opsøgende hjemmebesøg for skrøbelige ældre normalt over 75 år.

 

 besoegsguide.pdf (65.6 KB)

 

 bilag_til__besoegsguide.pdf (43.3 KB)

 

 

Kontakt IRF på irf@sst.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 6. november 2014


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2016 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top