Du er her: IRF Publikationer Vejledninger Operation. Hvilke typer medicin skal man pausere med?

Print

Operation. Hvilke typer medicin skal man pausere med?


Spørgsmålet om perioperativ medicinering er beskrevet af flere (1-3,9).
Der er kun ringe evidens om perioperativ medicinering fra randomiserede undersøgelser.
Rådgivning af patienter må baseres på anamnese med oplysninger om medicin inkl. håndkøbsmedicin og vitaminer samt naturlægemidler.
Abrupt seponering af medicin kan være forbundet med unødvendige komplikationer.  Det gælder eksempelvis for SSRI, β-blokkere, cloniodin, statiner og kortikosteroider (4).
En undersøgelse har fundet, at den relative risiko for postoperative komplikationer var 2,7 (95 % sikkerhedsgrænser (CI) 1,76 til 4,04), hvis patienterne tog medicin, som ikke var relateret til det kirurgiske indgreb (5).
Omvendt kan pause med en velindiceret behandling før en operation, medføre risiko for, at man glemmer at genoptage behandlingen efter operationen (2).


Generelt anbefales det at fortsætte med medicin, som potentielt kan give seponeringssymptomer og kun pausere med medicin, der medfører øget risiko i efterforløbet af en operation.
Enkelte farmaka fortjener særlig opmærksomhed.

Medicin, der påvirker hæmostasen

Operation medfører i sig selv øget risiko for tromboemboli. Ved ortopædkirurgiske indgreb anbefaler man derfor tromboseprofylakse med heparin eller de nye direkte koagulationshæmmere dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto) og apixaban (Eliquis).

Anvendelse af spinal- eller epidural anæstesi indebærer i sig selv en risiko for udvikling af intraspinale hæmatomer hos patienter i koagulationshæmmende behandling, her undtaget lavdosis heparin og lavdosis acetylsalicylsyre (ASA).

Patienter, der er i en velindiceret koagulationshæmmende behandling med warfarin, skal i forbindelse med operationer, hvor den koagulationshæmmende behandling pauseres, have en såkaldt heparin bridging, dvs. heparinbehandling, der anvendes midlertidigt.
Warfarin pauseres 3-4 dage før operationen afhængig af blødningsrisikoen ved indgrebet. Terapeutisk dosis lavmolekylært heparin (LMH) startes efter 1-2 døgns pause og gives indtil aftenen før planlagt operation fordelt på 2 subkutane injektioner. INR kontrolleres før operation.
LMH genoptages 6-12 timer efter operationen, såfremt der ikke er betydende blødning. Der anvendes terapeutisk dosis såfremt der ikke er betydende blødning. Ved postoperativ blødning anvendes profylaksedosis indtil sufficient hæmostase.
LMH gives indtil AK-behandlingen har bragt INR i terapeutisk niveau.
Patienter, der modtager warfarin forbindelse med kronisk atrieflimren, og som ikke har haft thromboemboliske tilfælde på dette grundlag, kan i forbindelse med operation holde warfarinpause uden LMH substitution.

Trombocytfunktionshæmmere som lavdosis ASA, clopidogrel, prasugrel og ticagrelor kan øge blødningen ved operation, men den forebyggende effekt på kardiovaskulær sygdom og apopleksi dominerer over blødningsrisikoen.
Ved operationer, hvor blødning kan være katastrofal som ved operationer i centralnervesystemet anbefales det at pausere med ASA 7 dage før operationen.

Hormonbehandling

P-piller og postmenopausal hormonbehandling medfører øget risiko for tromboemboliske komplikationer. Derfor anbefaler man at holde pause med hormoner 4-6 uger før operation hos personer med øget risiko.
Det samme gælder for selektive østrogen receptor modulatorer (SERM) som Raloxifen (Evista).

Naturlægemidler

 Naturlægemidler, der kan have indflydelse på komplikationer ved operationer, er ofte overset. Ganske mange personer er i behandling med naturlægemidler. I en dansk undersøgelse fandt man, at 22 % indtog naturlægemidler (8).

 

Tabel 1. Eksempler på naturlægemidler med potentiel effekt ved operation (6,7).

Ma huang* (ephedra) kan øge risikoen for hjertetilfælde og apopleksi. Bør stoppes dagen før op.

Hvidløg kan øge risikoen for blødning og bør seponeres 1 uge før operation

Ginkgo kan øge risikoen for blødning og bør seponeres 36 timer før operation

Ginseng kan øge risikoen for blødning og bør seponeres 1 uge før operation

Kava kan øge den sedative effekt af anæstetika og bør seponeres 1 døgn før operation

Perikum inducerer cytokrom p450 og interagerer med præparater som SSRI, warfarin, digoxin, teofyllin, karbamazepin, fenytoin, cyclosporin m fl. Og bør seponeres 5 dage før operation

 

*er ulovlig i Danmark pga. indholdet af efedra.


Man køber i stigende omfang (natur)lægemidler og kosttilskud over internet. Disse produkter kan være forfalskede eller indeholde stoffer, som er ulovlige i Danmark. Det er vigtigt at få fuld klarhed over patientens indtag af såvel (natur)lægemidler som kosttilskud og være opmærksom på, at disse ikke altid vil være produkter, som lægen umiddelbart kender.

Rygning

Man skal også være opmærksom på, at ophør med rygning inden en operation vil kunne bedre sårheling og reducere komplikationer efter operationen (10-12).

Alkohol

Der er evidens for, at patienter med et alkoholforbrug på fem genstande dagligt eller mere har tre gange øget risiko for at udvikle alle komplikationsformer efter operation (13).

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk


Institut for Rationel Farmakoterapi, 21. november 2011.


Referencer

 1. Castanheira L, Fresco P, Macedo AF. Guidelines for the management of chronic medication in the perioperative period: systematic review and formal consensus. J Clin Pharm Ther. 2011;36:446-67.
 2. Whinney C. Perioperative medication management: general principles and practical applications. Cleve Clin J Med. 2009 Nov;76 Suppl 4:S126-32.
 3. Muluk V, Aronson M D, Eamranond P et al. www.uptodate.com skriv perioperative medication management i søgefletet. Man får adgang til teksten, hvis man abonnerer på update.
 4. Papadopoulos S, Cook AM. You can withdraw from that? The effects of abrupt discontinuation of medications. Orthopedics. 2006;29:413-7.
 5. Kennedy JM, van Rij AM, Spears GF et al. Polypharmacy in a general surgical unit and consequences of drug withdrawal. Br J Clin Pharmacol. 2000;49:353-62.
 6. Hodges PJ, Kam PC. The peri-operative implications of herbal medicines. Anaesthesia. 2002;57:889-99.
 7. Muluk V, Aronson MD, Eamranond P et al. Perioperative medication management. http://www.uptodate.com/contents/perioperative-medication-management?source= search_result&search=perioperative+medication+management&selectedTitle=1%7E150
 8. Østergaard, Husum. Use of herbal medicines in surgical patients. Acta Anesth Scand juni 2001, Tromsø, Norge.
 9. Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase. Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling. http://www.dsth.dk/pdf_filer/PRAB_rapport.pdf
 10. Karlsson J. Quit smoking and reduce surgical complications. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011;19:331-2.
 11. Lindström D, Tønnesen H, Adami J. Smoking cessation in surgical interventions. Dramatic drop in the risk of postoperative complications. Lakartidningen. 2010 ;107:2634-5.
 12. Kuhlefelt M, Laine P, Suominen AL et al. Smoking as a Significant Risk Factor for Infections After Orthognathic Surgery. J Oral Maxillofac Surg. 2011 Sep 27. [Epub ahead of print]
 13. Sundhedsstyrelsen. Alkohols betydning for postoperative komplikationer http://www.sst.dk/publ/Publ2001/Alkohol_og_rygning_operationer/inde0008.htm

 


 

Siden sidst opdateret: 12. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top