Du er her: IRF Publikationer Vejledninger Malariaforebyggelse Atovaquon + proguanil (Malarone)

Print

Atovaquon + proguanil (Malarone)

Anvendelse:

1. Forebyggelse af malaria i områder hvor malariaparasitten er modstandsdygtig over for klorokin eller klorokin + proguanil. Atovaquon + proguanil må anses som et alternativ til mefloquin eller doxycyklin.

2. Selvbehandling af formodet malaria.

OBS: Præparatet må kun anvendes til enten forebyggelse eller selvbehandling.

Dosering:

Malarone tabletter kan fås i to styrker:

1/1 styrke (voksen) med 250 mg atovaquon/100 mg proguanil

1/4 styrke (børn) med 62,5 mg atovaquon/25 mg proguanil*

* Tabletterne til børn kræver udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Malarone tages på samme tid hver dag. Indtagelse sammen med mad eller mælk er vigtig for god optagelse i kroppen.

Forebyggelse:

Malarone indtages én gang daglig fra 1-2 dage før til og med 7 dage efter ophold i malariaområde. Malarone er kun godkendt til anvendelse i sammenlagt 5 uger.

Voksen og børn > 40 kg 1 tablet 1/1 styrke/dag 

Børn 30 - 40 kg 3 tabletter 1/4 styrke/dag

Børn 20 - 29 kg 2 tabletter 1/4 styrke/dag

Børn 10 - 19 kg 1 tablet 1/4 styrke/dag

Selvbehandling af mistænkt malaria

Voksne og børn > 40 kg 4 tabletter 1/1 styrke/dag i 3 dage

Børn 30 - 40 kg 3 tabletter 1/1 styrke/dag i 3 dage

Børn 20 -29 kg 2 tabletter 1/1 styrke/dag i 3 dage

Børn 10-19 kg 1 tablet 1/1 styrke/dag i 3 dage

Søg lægehjælp hurtigst muligt og oplys, at du har taget Malarone.

Graviditet:

Malaria under graviditeten medfører en øget risiko for såvel mor som barn. Hvis du er gravid, bør du kun rejse til områder med malaria, hvis det er absolut nødvendigt. 

Malarone bør ikke anvendes under graviditet.

Amning:

Bør ikke anvendes.

Bivirkninger:

Anvendt til malariaforebyggelse ses hovedpine, mavesmerter og diarré. Anvendt til behandling ses mavesmerter, hovedpine, appetitløshed, kvalme, opkastning, diarré og hoste. Endvidere kan blegner i munden samt hårtab ses. Sjældent ses ændringer i levertal, der går tilbage, når behandlingen ophører. Allergisk udslæt er beskrevet.

Hvem kan ikke anvende Malarone:

Overfølsomhed overfor atovaquon eller proguanil. Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion, da proguanil udskilles gennem nyrerne.

Anden medicin:

Informer din læge, hvis du bruger anden medicin (også håndkøbs- eller naturmedicin). Samtidig behandling med metoclopramid, tetracyklin eller rifampicin nedsætter atovaquon-koncentrationen i blodet væsentligt. Atovaquons virkning nedsættes ved samtidig behandling med klorokin, kinin, pyrimethamin, meflokin og artemisinin.

Bemærk:

Intet malariamiddel er 100% sikkert - også selv om det tages helt efter anvisningerne. Malariamidler nedsætter risikoen for malaria med 80-95% alt afhængigt af område og indkvarteringsforhold. Det er derfor lige så vigtigt at undgå stik fra malariamyggen som at indtage malariatabletter. 

Se særskilt vejledning om forebyggelse af myggestik.


Indholdsfortegnelse


Opdateret: 23. oktober 2001

 

Siden sidst opdateret: 20. maj 2005 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top