Du er her: IRF Publikationer Vejledninger Luftvejsinfektioner

Print

Luftvejsinfektioner

Håndbog om udredning og behandling i almen praksis. Udgivet af Audit Projekt Odense (APO), Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og IRF. Forord følger herunder.

 

 Luftvejsinfektioner.pdf (1444 KB)

 


Forord

Audit Projekt Odense (APO) udgav i oktober 1998 en vejledning om udredning og behandling af luftvejsinfektioner, som blev distribueret til alle danske praktiserende læger. I samme serie er der udgivet bøger om allergiske lidelser, laboratoriemedicin og benzodiazepiner. Denne bog repræsenterer en opdatering af luftvejsbogen fra 1998, som har været meget efterspurgt. Håndbogen er primært rettet mod almen praksis, men grundprincipperne vil også være gyldige for speciallægepraksis og sygehusvæsenet. Det er redaktionens håb, at studenter, andre personalegrupper i den primære sundhedssektor, paramedicinsk personale og andre interesserede også vil læse bogen.

 

Revisionen af håndbogen er muliggjort af et samarbejde mellem Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) og APO. Grundlaget for håndbogen er de talrige audit om luftvejsinfektioner, som APO har gennemført siden 1992, og som har fundet sted i stort set alle landets amter og i de øvrige nordiske lande. Auditaktiviteten har udkrystalliseret mange af de holdninger, der kommer til udtryk i håndbogen, men det skal understreges, at vejledningens rekommandationer primært er baseret på litteraturstudier. Et udvalg af disse er angivet i en litteraturliste bag i bogen.

 

Det er vort håb, at håndbogen dels vil fungere som en let tilgængelig opslagsbog i det daglige arbejde i almen praksis, dels at den vil finde anvendelse som procesredskab i kommende kvalitetsudviklingsarbejde. Vi håber også, at bogen vil medvirke til det, der er dens hovedformål: at fastholde en restriktiv antibiotikapolitik og samtidig sikre, at de rigtige patienter behandles med den rigtige medicin på rette tidspunkt.

 

Håndbogen vil være tilgængelig dels på IRFs dels på APOs hjemmeside og på sundhed.dk. Yderligere eksemplarer kan, så længe lager haves, rekvireres ved henvendelse til Institut for Rationel Farmakoterapi.

 

Anders Munck
Audit Projekt Odense

 

Jens Peter Kampmann
Institut for Rationel Farmakoterapi

 

Oktober 2005


 

Siden sidst opdateret: 21. december 2006 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top