Du er her: IRF Publikationer Vejledninger Benzodiazepin nedtrapningsskemaer til praktiserende læger

Print

Benzodiazepin nedtrapningsskemaer til praktiserende læger


 Folder til læger (387 KB)

Nedtrapningsskemaer

IRF har udarbejdet en række nedtrapningsskemaer til brug for lægen i det daglige arbejde med at få patienter ud af afhængighed af benzodiazepiner. Skemaerne skal ses som en forlængelse af IRF’s og APO’s vejledning om Benzodiazepiner i almen praksis (1), som kan hentes på IRF’s hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til IRF.

 

Skemaerne er fortrinsvis hentet fra et medicinsk forskningsmateriale fra en nedtrapningsklinik for benzodiazepiner i England (2). Desuden er enkelte nedtrapningsskemaer udformet efter de erfaringer, som praktiserende læger og farmaceuter her i landet har fået gennem praktisk arbejde med patienter, der har gennemgået en nedtrapning fra en ofte mangeårig afhængighed af benzodiazepiner (3).

 

Skemaerne er vejledende og kan aldrig være en facitliste. Der er stor individuel forskel fra patient til patient mht. følsomhed for nedtrapning, og derfor skal der tages individuelt hensyn til hver enkelt patient, når en nedtrapning planlægges.

 

Generelt kan alle nedtrapninger foregå med det præparat, som den enkelte er i behandling med, når blot nedtrapningen foregår tilpas langsomt, fx 10-20 % reduktion med 1-2 ugers interval.

 

Se nye nedtrapningsskemaer til direkte nedtrapning - se nederst i dette dokument:

 • Alprazolam 1 mg
 • Alprazolam 6 mg
 • Clonazepam/Rivotril 1,5 mg
 • Diazepam 10 mg
 • Flunitrazepam 2 mg

 

Diazepam kan dog være et bedre valg ved nedtrapning og udfasning af et benzodiazepin-forbrug af flere grunde:

 • Diazepam er langtidsvirkende og giver en stabil blodkoncentration gennem døgnet
 • Diazepam kan indtages blot en gang i døgnet
 • Diazepam findes i flere tabletstyrker, der egner sig til at sammensætte en nedtrapningsplan
 • Diazepam egner sig til nedtrapning på dosisdispensering

Ved erstatning med diazepam skal man være opmærksom på, at den længere halveringstid medfører, at det tager flere dage at nå steady state, og at patienter kan opleve døsighed ved at have en døgndækkende behandling af diazepam. Det er en balance at finde den rette dosis og nedtrapningsskemaerne giver et bud på, hvad denne dosis kan være.

 

På grund af diazepams lange halveringstid kan det ikke anbefales at anvende omlægning til diazepam hos personer, der kører bil/har kørekort.

 

Princippet i erstatning med diazepam er, at man erstatter en dosis lægemiddel (1 tablet) pr. uge med 2 eller 5 mg diazepam. Man bliver således ’stående’ på den samme totale ekvi-effektive diazepamdosis, mens erstatningen finder sted. Den egentlige udfasning af diazepam begynder først, når erstatningen med diazepam er gennemført, og det kan i sig selv tage flere uger.

 

Mange nedtrapninger ’lander’ ved en diazepam-dosis på 10 mg til aften/nat, og herfra kan man anvende standardnedtrapningen, som er vist i skema 1.

 

Referencer:

 1. Benzodiazepiner i almen praksis. Ordination og nedtrapning – en praktisk vejledning. Audit Projekt Odense og Institut for Rationel Farmakoterapi, september 2004.
 2. C. Heather Asthon: Benzodiazepiner: Hvordan de virker og hvordan man nedtrapper. Anden reviderede udgave, august 2002, oversat fra Benzodiazepines How they work and how to withdraw af Steen Jarbøl.
 3. Apotekets rolle i indsatsen mod vanedannende medicin. Rapport fra Region Midtjylland og Holstebro Løveapotek, september 2007.  

 

Indholdsfortegnelse

Oversigt over ekvi-effektive doser og halveringstider

Nedtrapningsskemaer:

Skema 1: Diazepam 10 mg

Skema 2: Flunitrazepam 2 mg

Skema 3: Lorametazepam 1 mg

Skema 4 Nitrazepam 10 mg

Skema 5:  Triazolam 0,125 mg

Skema 6: Zaleplon 10 mg

Skema 7: Zolpidem 10 mg

Skema 8: Zopiklon 7,5 mg

Skema 9:  Zopiklon 15 mg

Skema 10:  Alprazolam 6 mg

Skema 11: Bromazepam 9 mg

Skema 12. Clobazam 30 mg

Skema 13: Clonazepam 1,5 mg (udgået)

Skema 14: Lorazepam 6 mg

Skema 15: Oxazepam 45 mg

 

 

Oversigt over ekvi-effektive doser og halveringstider

 

Søvnbesvær  Halveringstidtimer  Ekvieffektiv døgndosis  (mg) 1
Flunitrazepam  24  0,5
Lormetazepam*   10 1
Nitrazepam  24  5
Triazolam  0,125
Zaleplon*  1 til 2  10
Zolpidem*    10
Zopiclon*   7,5
Angst og uro    
Alprazolam 12  0,5
Bromazepam  15  3
Chlordiazepoxid  72  10
Clobazam  40  10
Diazepam  72  5
Lorazepam  12  1
Oxazepam*   10  15
Clonazepam 2 40  0,5 3
1. Kilde: Medicin.dk
2. Ikke registreret indikation
3. Kilde: Bedte skøn udfra dansk praksis. C. Heather Asthon angiver 0,25 mg som ækvieffektiv til 5 mg diazepam.
* Anbefalet på Den Nationale Rekommandationsliste  

 

 

Skema 1:  Diazepam 10 mg (aften/nat)

Diazepam Aften/nat Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis  10 mg diazepam  10 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger) 9 mg diazepam 9 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger) 8 mg diazepam 8 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger) 7 mg diazepam 7 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger) 6 mg diazepam 6 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger) 5 mg diazepam 5 mg diazepam
Trin 6 (1-2 uger) 4 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 7 (1-2 uger) 3 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 8 (1-2 uger) 2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 9 (1-2 uger) 1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 9-18 uger Slut  

 

Skema 2: Flunitrazepam 2 mg (aften/nat)

 

Flunitrazepam Aften/nat Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis 2 mg flunitrazepam 20 mg diazepam
Trin 1 (1 uge)  1 mg flunitrazepam
10 mg diazepam
20 mg diazepam
Trin 2 (1 uge)  20 mg diazepam 20 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger)  18 mg diazepam  18 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger)  16 mg diazepam 16 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger)  14 mg diazepam  14 mg diazepam
Trin 6 (1-2 uger)  12 mg diazepam 12 mg diazepam
Trin 7 (1-2 uger)  10 mg diazepam  10 mg diazepam
Trin 8 (1-2 uger) 9 mg diazepam 9 mg diazepam
Trin 9 (1-2 uger) 8 mg diazepam 8 mg diazepam
Trin 10 (1-2 uger) 7 mg diazepam 7 mg diazepam
Trin 11 (1-2 uger) 6 mg diazepam 6 mg diazepam
Trin 12 (1-2 uger) 5 mg diazepam 5 mg diazepam
Trin 13 (1-2 uger) 4 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 14 (1-2 uger) 3 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 15 (1-2 uger) 2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 16 (1-2 uger) 1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 16-30 uger Slut  

 

 

Skema 3: Lormetazepam 1 mg (aften/nat)

Lormetazepam Aften/nat Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis 1 mg lormetazepam 5 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger) 5 mg diazepam 5 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger)  4 mg diazepam  4 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger)  3 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger)  2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger)  1 mg diazepam  1 mg diazepam
I alt 5-10 uger Slut  

 

Skema 4:  Nitrazepam 10 mg (aften/nat)

Nitrazepam Aften/nat  Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis  10 mg nitrazepam 10 mg diazepam
Trin 1 (1 uge) 5 mg nitrazepam
5 mg diazepam
10 mg diazepam
Trin 2 (1 uge) 10 mg diazepam 10 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger) 9 mg diazepam 9 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger) 8 mg diazepam 8 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger) 7 mg diazepam 7 mg diazepam
Trin 6 (1-2 uger) 6 mg diazepam 6 mg diazepam
Trin 7 (1-2 uger) 5 mg diazepam 5 mg diazepam
Trin 8 (1-2 uger) 4 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 9 (1-2 uger) 3 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 10 (1-2 uger) 2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 11 (1-2 uger) 1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 11 - 20 uger Slut  

 

Skema 5: Nedtrapning af triazolam 0,125 mg (aften/nat)

 

Triazolam Aften/nat Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis 0,125 mg triazolam 2,5 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger)  2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger)  1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 2-4 uger Slut  

 

 

Skema 6:  Zaleplon 10 mg (aften/nat)

Zaleplon Aften/nat Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis  10 mg zaleplon  5 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger)  5 mg zaleplon
(½ kapselindhold)
2 mg diazepam  4,5 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger)  4 mg diazepam  4 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger) 3 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger) 2 mg diazepam  2 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger)  1 mg diazepam  1 mg diazepam
I alt 5-10 uger Slut  

Sonata er en kapsel

 

 

Skema 7: Zolpidem 10 mg (aften/nat)

Zolpidem Aften/nat Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis 10 mg zolpidem 5 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger)  5 mg zopiklon
2 mg diazepam
4,5 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger)  4 mg diazepam  4 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger)  3 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger) 2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger) 1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 5-10 uger Slut  

 

Skema 8: Zopiklon 7,5 mg (aften/nat)

Zopiklon Aften/nat Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis 7,5 mg zopiklon 5 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger)  3,75 mg zopiklon
2 mg diazepam
4,5 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger)  4 mg diazepam  4 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger)  3 mg diazepam  3 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger)  2 mg diazepam  2 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger)  1 mg diazepam  1 mg diazepam
I alt 5-10 uger Slut  

 

Skema 9:  Zopiklon 15 mg (aften/nat)

Zopiklon Aften/nat Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis 15 mg zopiklon 10 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger)  7,5 mg zopiklon
5 mg diazepam
10 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger)  10 mg diazepam  10 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger) 9 mg diazepam 9 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger) 8 mg diazepam 8 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger) 7 mg diazepam 7 mg diazepam
Trin 6 (1-2 uger) 6 mg diazepam 6 mg diazepam
Trin 7 (1-2 uger) 5 mg diazepam 5 mg diazepam
Trin 8 (1-2 uger) 4 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 9 (1-2 uger) 3 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 10 (1-2 uger) 2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 11 (1-2 uger) 1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 11-22 uger Slut  

 

Skema 10: Alprazolam 6 mg (2 mg x 3)

Alprazolam Morgen Middag/efter-middag Aften/nat Ekvieffektiv dosis diaz.
Nuværende dosis  2 mg alpraz.  2 mg alpraz.  2 mg alpraz.  60 mg diaz.
Trin 1 (1 uge) 2 mg alpraz.  2 mg alpraz.  1,5 mg alpraz.
5 mg diaz. 
60 mg diaz.
Trin 2 (1 uge)  2 mg alpraz. 2 mg alpraz. 1 mg alpraz.
10 mg diaz. 
60 mg diaz.
Trin 3 (1 uge)  2 mg alpraz. 2 mg alpraz. 0,5 mg alpraz.
15 mg diaz. 
60 mg diaz.
Trin 4 (1 uge)  2 mg alpraz.  2 mg alpraz.  20 mg diaz.  60 mg diaz.
Trin 5 (1 uge)  1,5 mg alpraz.
5 mg diaz. 
1,5 mg alpraz.  20 mg diaz..  55 mg diaz.
Trin 6 (1 uge) 1 mg alpraz.
10 mg diaz.
1 mg alpraz. 20 mg diaz. 50 mg diaz.
Trin 7 (1 uge) 0,5 mg alpraz.
15 mg diaz.
0,5 mg alpraz.  20 mg diaz.  45 mg diaz.
Trin 8 (1 uge)  20 mg diaz.  Slut alpraz.  20 mg diaz.  40 mg diaz.
Trin 9 (1-2 uger) 18 mg diaz.     20 mg diaz. 38 mg diaz.
Trin 10 (1-2 uger) 18 mg diaz..   18 mg diaz.  36 mg diaz.
Trin 11 (1-2 uger) 16 mg diaz.   18 mg diaz. 34 mg diaz.
Trin 12 (1-2 uger) 16 mg diaz.   16 mg diaz. 32 mg diaz.
Trin 13 (1-2 uger) 14 mg diaz.   16 mg diaz. 30 mg diaz.
Trin 14 (1-2 uger) 14 mg diaz.   14 mg diaz. 28 mg diaz.
Trin 15 (1-2 uger) 12 mg diaz.   14 mg diaz. 26 mg diaz.
Trin 16 (1-2 uger) 12 mg diaz.    12 mg diaz. 24 mg diaz.
Trin 17 (1-2 uger) 10 mg diaz.   12 mg diaz. 22 mg diaz
Trin 18 (1-2 uger) 10 mg diaz.   10 mg diaz. 20 mg diaz.
Trin 19 (1-2 uger) 8 mg diaz.   10 mg diaz.  18 mg diaz.
Trin 20 (1-2 uger) 8 mg diaz.   8 mg diaz.  16 mg diaz.
Trin 21 (1-2 uger) 6 mg diaz.   8 mg diaz. 14 mg diaz.
Trin 22 (1-2 uger) 5 mg diaz.   8 mg diaz. 13 mg diaz.
Trin 23 (1-2 uger) 4 mg diaz.   8 mg diaz. 12 mg diaz.
Trin 24 (1-2 uger) 3 mg diaz.   8 mg diaz. 11 mg diaz.
Trin 25 (1-2 uger) 2 mg diaz.   8 mg diaz.  10 mg diaz.
Trin 26 (1-2 uger) 1 mg diaz.   8 mg diaz. 9 mg diaz.
Trin 27 (1-2 uger) Slut   8 mg diaz.  8 mg diaz.
Trin 28 (1-2 uger)     7 mg diaz. 7 mg diaz.
Trin 29-34     Fortsæt trin 29-34 som i skema 1  
I alt 34-56 uger        

 

Skema 11: Bromazepam 9 mg (3 mg x 3)

Bromazepam Morgen Middag/efter-middag Aften/nat Ekvieffektiv dosis diaz.
Nuværende dosis 3 mg bromaz. 3 mg bromaz. 3 mg bromaz. 15 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger) 3 mg bromaz. 3 mg bromaz. 4 mg diazepam 14 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger)  3 mg bromaz.  4 mg diazepam  4 mg diazepam  13 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger)  4 mg diazepam  4 mg diazepam  4 mg diazepam  12 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger)  4 mg diazepam  3 mg diazepam  4 mg diazepam  11 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger)  4 mg diazepam  2 mg diazepam  4 mg diazepam  10 mg diazepam
Trin 6 (1-2 uger)  4 mg diazepam  1 mg diazepam 4 mg diazepam 9 mg diazepam
Trin 7 (1-2 uger) 4 mg diazepam Slut  4 mg diazepam  8 mg diazepam
Trin 8 (1-2 uger) 3 mg diazepam   4 mg diazepam 7 mg diazepam
Trin 9 (1-2 uger) 2 mg diazepam   4 mg diazepam 6 mg diazepam
Trin 10 (1-2 uger) 1 mg diazepam   4 mg diazepam 5 mg diazepam
Trin 11 (1-2 uger) Slut   4 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 12 (1-2 uger)      3 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 13 (1-2 uger)     2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 14 (1-2 uger)     1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 15-30 uger     Slut  

 

Skema 12:  Clobazam 30 mg (10 mg x 3)

Clobazam Morgen Middag/efter-middag Aften/nat Ekvieffektiv dosis diaz.
Nuværende dosis 10 mg clobazam 10 mg clobazam 10 mg clobazam 15 mg diazepam
Trin 1 (1 uge) 10 mg clobazam 10 mg clobazam  5 mg clobazam
2 mg diazepam
14,5 mg diazepam
Trin 2 (1 uge)  10 mg clobazam  10 mg clobazam  4 mg diazepam 14 mg diazepam
Trin 3 (1 uge) 5 mg clobazam
2 mg diazepam 
10 mg clobazam  4 mg diazepam  13,5 mg diazepam
Trin 4 (1 uge)  5 mg clobazam
2 mg diazepam 
5 mg clobazam
2 mg diazepam 
4 mg diazepam  13 mg diazepam
Trin 5 (1 uge)  4 mg diazepam 5 mg clobazam
2 mg diazepam 
4 mg diazepam  12,5 mg diazepam
Trin 6 (1-2 uger)  4 mg diazepam  4 mg diazepam 4 mg diazepam  12 mg diazepam
Trin 7 (1-2 uger)  4 mg diazepam  2 mg diazepam  4 mg diazepam  10 mg diazepam
Trin 8 (1-2 uger) 4 mg diazepam Slut  4 mg diazepam 8 mg diazepam
Trin 9 (1-2 uger) 3 mg diazepam   4 mg diazepam 7 mg diazepam
Trin 10 (1-2 uger) 3 mg diazepam   3 mg diazepam 6 mg diazepam
Trin 11 (1-2 uger) 2 mg diazepam   3 mg diazepam 5 mg diazepam
Trin 12 (1-2 uger) 2 mg diazepam   2 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 13 (1-2 uger) 1 mg diazepam   2 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 14 (1-2 uger) 1 mg diazepam   1 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 15 (1-2 uger)  Slut   1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 15-25 uger     Slut  

 

Skema 13:  Clonazepam 1,5 mg (0,5 mg x 3)

 Der anbefales direkte nedtrapning, da clonazapams lange halveringstid gør det unødvendigt at skifte til diazepam.

Skema 14:  Lorazepam 6 mg (2 mg x 3)

Lorazepam Morgen Middag/efter-middag Aften/nat Ekvieffektiv dosis diaz.
Nuværende dosis  2 mg lorazepam  2 mg lorazepam  2 mg lorazepam  30 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger)  2 mg lorazepam  2 mg lorazepam  1 mg lorazepam
5 mg diazepam
30 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger)  2 mg lorazepam  2 mg lorazepam  10 mg diazepam  30 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger)  1 mg lorazepam
5 mg diazepam 
2 mg lorazepam  10 mg diazepam  30 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger)  10 mg diazepam  2 mg lorazepam  10 mg diazepam  30 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger)  10 mg diazepam  1 mg lorazepam
5 mg diazepam 
10 mg diazepam  30 mg diazepam
Trin 6 (1-2 uger)  10 mg diazepam  10 mg diazepam  10 mg diazepam  30 mg diazepam
Trin 7 (1-2 uger)  10 mg diazepam  8 mg diazepam  10 mg diazepam  28 mg diazepam
Trin 8 (1-2 uger)  10 mg diazepam  6 mg diazepam  10 mg diazepam  26 mg diazepam
Trin 9 (1-2 uger) 10 mg diazepam  4 mg diazepam 10 mg diazepam  24 mg diazepam
Trin 10 (1-2 uger)  10 mg diazepam  2 mg diazepam  10 mg diazepam  22 mg diazepam
Trin 11 (1-2 uger)  10 mg diazepam  Slut   10 mg diazepam  20 mg diazepam
Trin 12 (1-2 uger)  8 mg diazepam   10 mg diazepam  18 mg diazepam
Trin 13 (1-2 uger)  6 mg diazepam     10 mg diazepam  16 mg diazepam
Trin 14 (1-2 uger)  4 mg diazepam   10 mg diazepam 14 mg diazepam
Trin 15 (1-2 uger) 2 mg diazepam   10 mg diazepam 12 mg diazepam
Trin 16 (1-2 uger) Slut   10 mg diazepam 10 mg diazepam
Trin 17 (1-2 uger)     Fortsæt trin 17-25 som i skema 1  

 

Skema 15:  Oxazepam 45 mg (15 mg x 3)

Oxazepam Morgen Middag/efter-middag Aften/nat Ekvieffektiv dosis diaz.
Nuværende dosis  15 mg oxazep.  15 mg oxazep.  15 mg oxazep.  15 mg diazepam
Trin 1 (1 uge)  15 mg oxazep.  15 mg oxazep.  5 mg diazepam  15 mg diazepam
Trin 2 (1 uge)  15 mg oxazep. 5 mg diazepam 5 mg diazepam 15 mg diazepam
Trin 3 (1 uge)  5 mg diazepam 5 mg diazepam  5 mg diazepam  15 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger) 5 mg diazepam 4 mg diazepam  5 mg diazepam  14 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger) 5 mg diazepam 2 mg diazepam 5 mg diazepam 12 mg diazepam
Trin 6 (1-2 uger) 5 mg diazepam Slut 5 mg diazepam 10 mg diazepam
Trin 7 (1-2 uger) 4 mg diazepam   4 mg diazepam 8 mg diazepam
Trin 8 (1-2 uger)  3 mg diazepam   4 mg diazepam  7 mg diazepam
Trin 9 (1-2 uger)  3 mg diazepam   3 mg diazepam  6 mg diazepam
Trin 10 (1-2 uger)  2 mg diazepam   3 mg diazepam 5 mg diazepam
Trin 11 (1-2 uger) 2 mg diazepam   2 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 12 (1-2 uger) 1 mg diazepam   2 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 13 (1-2 uger) 1 mg diazepam   1 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 14 (1-2 uger)  Slut     1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 14-25 uger     Slut  

 

 

Interaktive nedtrapningsskemaer


IRF har udarbejdet et antal nye nedtrapningsskemaer til direkte nedtrapning af lægemidlerne:

 • Alprazolam 1 mg
 • Alprazolam 6 mg
 • Clonazepam/Rivotril 1,5 mg
 • Diazepam 10 mg
 • Flunitrazepam 2 mg

Skemaerne er udformet i er Excel regneark således, at lægen selv kan indsætte datoer for de nedtrapningstrin, der passer til den enkelte patient. Desuden kan skemaerne forsynes med patientens navn og cpr-nr., således at patienten kan få en kopi med til information om nedtrapningsforløbet.

 

Man kopierer skemaet over i en ny Excel-fil og retter det til med de data, som passer til den enkelte patient. Patienten får en kopi med af nedtrapningsforløbet.

 

Ved anvendelse af regnearket kan lægen også ændre nedtrapningsforløbet for den enkelte patient, f.eks. lægge flere trin ind eller afkorte forløbet. Hvis et forløb kun skal vare over 4 trin, skriver man kun datoer ind for de 4 trin – enten øverst i skemaet eller nederst. Af praktiske grunde kan antal af trin i skemaet ikke ændres, men lægen kan vælge det antal trin, der er relevant for den enkelte patient.

 

Vi hører gerne om erfaringer med at anvende nedtrapningsskemaerne. Skriv en kommentar til irf@sst.dk

 

(1)  "Benzodiazepiner i almen praksis - ordination og nedtrapning – en praktisk vejledning" (1581 KB)

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 10. december 2015 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top