Du er her: IRF Publikationer Skifte-lister Slut med tilskud til glukosamin

Print

Slut med tilskud til glukosamin


Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at tilskuddet til glukosamin bortfalder fra 28. november 2011. Det betyder, at ca. 140.000 patienter fremover selv skal betale den fulde pris, hvis de ønsker at fortsætte behandlingen med glukosamin. I nyere studier er effekten af glukosamin ikke forskellig fra placebo. Selvom det ikke udelukker, at der kan være enkelte patienter, som oplever effekt, er det en god anledning til at forsøge seponering af glukosamin.

 

NSAID er ikke et relevant alternativ, men hvad så?
Pga. risiko for alvorlige gastrointestinale og kardiovaskulære bivirkninger er NSAID ikke et relevant alternativ til glukosamin (1,2). Effekten af NSAID ved kroniske osteoartrosesmerter er desuden ikke vist bedre end paracetamol (2).

 

Hvis patienten har smerter og ikke allerede anvender paracetamol i fast dosering, kan dette forsøges (med mindre der er kontraindikation). Fast dosering vil sige, at patienten tager 1 g x 4 hver dag i en periode på min. 14 dage hvorefter effekten evalueres.

 

Ved utilstrækkelig effekt af paracetamol kan man tillægge tramadol. Hos ældre optitreres langsomt mhp. at minimere bivirkninger (fx med 50 mg hver 3. dag til max 300 mg). Hvis patienten, trods dette, oplever markant forværring eller bivirkninger kan behandlingen med glukosamin evt. genop-tages og effekten revurderes efter 1-3 måneder.

 

Flowdiagram for seponering af glukosamin

 

 

 

Baggrund
Glukosamin blev markedsført i 2003 til symptomlindring ved mild til moderat artrose, og fik samme år generelt klausuleret tilskud. Nogle studier havde vist, at glukosamin havde bedre effekt end placebo, samt kun få og milde bivirkninger. Efterfølgende resultater har været mindre positive.

 

2005: I et Cochrane review fandt man ikke effekt af glukosamin på hverken smerter eller WOMACS artroseindeks (en skala som både måler smerter og ledfunktion (3)).

 

2006: I et randomiseret studie (GAIT-studiet) med ca. 1.600 patienter med knæarthrose fandt man ingen effekt af glukosamin efter 24 uger på hverken smerter, funktion eller patientens globale vurdering sammenlignet med placebo (4).

 

2007: De negative resultater fra nye studier medførte, at glukosamin ikke blev rekommanderet på Den Nationale Rekommandationsliste (2).

 

August 2010: Et nyt randomiseret studie viste, at glukosamin ikke havde effekt på kroniske lændesmerter som følge af arthrose (5).

 

September 2010: På baggrund af en meta-analyse med patienter med artrose i knæ eller hofte konkluderede forfatterne, at glukosamin ikke påvirkede de radiologiske fund i form af forsnævring af ledspalten (6). Der synes dermed ikke, at være nogen forebyggende effekt af glukosamin ved osteoartrose.

 

Marts 2011: Forfattere til en artikel i Rationel Farmakoterapi opforderer til, at tilskudsstatus for glukosamin genovervejes.


Fakta om forbruget af glukosamin
Efter  markedsføringen af glukosamin i 2003 sås en markant stigning i forbruget, som toppede i 2004. Forbruget faldt efterfølgende frem til 2007. Herefter ses en lille stigning, som kan skyldes at patienter skiftede fra NSAID til glukosamin pga. ny viden om øget kardiovaskulær risiko ved NSAID. Forbruget af paracetamol stiger uændret med 2-3 % per år.

 

I 2010 var der ca. 140.000 patienter i behandling med glukosamin, og der blev givet ca. 60 mio. kr. i tilskud. Prisen for en måneds behandling (uden tilskud) er omkring kr. 100.

 

Udvikling i forbruget af glukosamin, NSAID og paracetamol (DDD/1000 indb./døgn)
 

 


IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

 

Referencer

  1. NSAID og kardiovaskulær risiko. http://irf.dk/dk/nyheder/nsaid_og_kardiovaskulaer_risiko.htm
  2. National Rekommandation for NSAID, glukosamin og hyaluronsyre.http://irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet_analgetika_og_psykofarmaka/m01_og_m09_nsaid_glukosamin_og_hyaluronsyre.htm
  3. Towheed TE, Maxwell L, Anastassiades TP et al. Glucosamine therapy for treating osteoarthritis. The Cochrane Database of systematic Reviews 2005, Issue 2. Art.No.: CD002946.pub2.
  4. Clegg DO, Reda DJ, Harris CL et al. Glucosamin, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis N Engl J Med 2006;354:795-808.
  5. Wilkens P, Scheel I B, Grundnes O et al. Effect of Glucosamine on Pain-Related Disability in Patients With Chronic Low Back Pain and Degenerative Lumbar Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial. JAMA. 2010;304:45-52.
  6. Wandel S, Jüni P, Tendal B et al.  Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. BMJ 2010;341:doi:10.1136/bmj.c4675 (Published 16 September 2010)

Læs mere om baggrunden for tilskudsændringerne på Lægemiddelstyrelsens netsted

 

 

 Institut for Rationel Farmakoterapi 3. oktober 2011.


 

Siden sidst opdateret: 12. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top