Du er her: IRF Publikationer Skifte-lister Skift fra buprenofin depotplastre

Print

Skift fra buprenofin depotplastre


Nogle gange kan det være relevant at skifte fra en type smertedepotplaster til en anden eller fra plaster til depottablet. Fx hvis patienten får udslæt af plasteret. Depotplaster er et dyrt, men relevant valg til patienter, som ikke kan sluge en depottablet. Herudover har det ingen fordele[i]. Heller ikke for plejepersonalet, som ofte alligevel skal administrere diverse tabletter til samme patient.

 

Skift mellem forskellige plastre eller fra plaster til depottablet medfører en potentiel risiko for forkert dosis[ii]. Ved skift fra lave styrker af buprenorfin 5 og 10 µg/time findes ikke en tilsvarende styrke af fentanyl med risiko for, at patienten i praksis skiftes til en unødvendig høj dosis.

 

Forslag til fremgangsmåde for skift fra bupronorfin depotplaster til fentanyl depotplaster eller morfin depottabletter fremgår af følgende to skemaer. Forslag for skift mellem andre opioider kan ses på IRF´s hjemmeside[iii].

 

Skift fra buprenorfin depotplaster til fentanyl depotplaster

 

Fjern plasteret med buprenorfin. Påsæt plaster med fentanyl 1-2 døgn herefter (tidligst 24 timer efter buprenorfinplasteret er fjernet, da plasmakoncentrationen aftager langsomt)[iv].

Suppler initialt med morfin tabletter 10 mg p.n. (max 40 mg pr. døgn) i 2-3 døgn indtil effekt af fentanylplastret opnås.

 

Skift fra

buprenorfin depotplaster

Ækvieffektiv

dosis fentanyl

Skift til

fentanyl depotplaster

Norspan

5 µg/time

3,1 µg/time

Tilsvarende styrke findes ikke.

Overvej fast paracetamol 1 g x 4

evt. suppleret med tramadol 50-100 mg/døgn

Norspan

10 µg/time

6,3 µg/time

Tilsvarende styrke findes ikke.

Overvej (depot) tramadol 100-150 mg/døgn

Norspan

20 µg/time

12,5 µg/time

Durogesic, Fentanyl el. Matrifen

12 µg/time

Transtec

35 µg/time

21,9 µg/time

Durogesic, Fentanyl el. Matrifen

12 µg/time

Transtec

52,5 µg/time

32,8 µg/time

Durogesic, Fentanyl, Lafene el.Matrifen

25 µg/time

Transtec

70 µg/time

43,8 µg/time

Fentanyl, Durogesic el.Matrifen

12 + 25 µg/time

 

Bemærk! Den beregnede ækvieffektive dosis er efterfølgende reduceret med 25% ved alle skift[v].

Forslag til valg af styrke for fentanyl er givet ud fra, hvad der er praktisk muligt. Efterfølgende dosisjustering kan i nogle tilfælde blive nødvendigt.

 

 

Skift fra buprenorfin depotplaster til morfin depottabletter

 

Fjern plasteret med buprenorfin. Opstart behandling med morfin depottabletter tidligst 24 timer herefter, da plasmakoncentrationen af buprenorfin aftager langsomt. Suppler initialt med morfin tabletter 10 mg p.n. (max 40 mg pr. døgn) i de næste 2-3 døgn.

 

Skift fra

buprenorfin depotplaster

Ækvieffektiv morfindosis

Skift til

Morfin depottabletter

Bemærkninger

Norspan

5 µg/time

8 mg

-

Overvej paracetamol eller tramadol i stedet

Norspan

10 µg/time

15 mg

Contalgin

5 mg x 2

Overvej evt. tramadol i stedet

Norspan

20 µg/time

30 mg

Contalgin, Depolan, Doltard eller Malfin

10 mg x 2

-

Transtec

35 µg/time

53 mg

Contalgin, Depolan, Doltard eller Malfin

10+10 mg x 2

20 mg findes ikke som depottablet.

Transtec

52,5 µg/time

79 mg

Contalgin, Depolan, Doltard eller Malfin

30 mg x 2

-

Transtec

70 µg/time

105 mg

 

Contalgin, Depolan, Doltard eller Malfin

30+10mg x 2

40 mg findes ikke som depottablet.

 

Bemærk! Den beregnede ækvieffektive dosis er efterfølgende reduceret med 25% ved alle skift[vi]. Forslag til valg af styrke for morfin er givet ud fra, hvad der er praktisk muligt. Efterfølgende dosisjustering kan i nogle tilfælde blive nødvendigt.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi oktober 2012.

 
 

 

Siden sidst opdateret: 12. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top