Du er her: IRF Publikationer Skifte-lister Skift fra angiotensin-2 antagonist til ACE-hæmmer

Print

Skift fra angiotensin-2 antagonist til ACE-hæmmer


Mange patienter med ukompliceret hypertension behandles med en angiontensin-2 antagonist uden først at have prøvet en langt billigere ACE-hæmmer. Skift af bare 1 patient fra fx Cozaar (som alligevel ikke gik ud af patent i september) til ramipril resulterer i øjeblikket i en årlig besparelse på over kr. 2.000.

  

 

IRF har lavet følgende  forslag til en procedure for, hvordan man i praksis griber det an.

 

 

Forberedelse

Begynd med at identificere de patienter, der får en angiontensin-2 antagonist. Forsøg skift til ACE-hæmmer hvis:

 

  • Patienten har ukompliceret hypertension
  • Patienten ikke tidligere har fået en ACE-hæmmer
  • Patienten er motiveret for at skifte til et billigere, men mindst lige så godt lægemiddel*.

Procedure for skift

  1. Start på en dosis (startdosis) svarende til det halve af den ækvieffektive dosis (mål dosis)
  2. Kontrollerer blodtrykket efter 2-3 uger
  3. Optitrér til måldosis under fortsat blodtrykskontrol, samt kontrol af Serum Na+, K+ og kreatinin.

Eksempel

 

En patient med velbehandlet hypertension på candesartan 16 mg dosis ønskes skiftet til ramipril. Ifølge tabellen er den ækvieffektive dosis 10 mg. Fremgangsmåden er følgende: Start med ramipril 5 mg dagligt. Kontrollér blodtrykket efter 2-3 uger og juster dosis af ramipril indtil blodtryksmål er opnået. Kontroller evt. Serum Na+, K+ og kreatinin.

Handelsnavn

Ækvieffektiv måldosis*

 

 

Skift til Startdosis 

Ækvieffektiv ,åldosis*

 

 

Aprovel

Atacand

Cozaar 

Diovan 

Micardis 

Olmetec 

Teveten 

150-300 mg 

8-16 mg

50-100 mg 

80-160 mg

0-80 mg   

20-40 mg

600 mg 

enalapril (Corodil)

lisinopril (Zestril) 

ramipril (Triatec) 

trandolapril 

10-20 mg 

10 mg 

2,5-5 mg 

2 mg 

20-40 mg 

20 mg 

5-10 mg 

4 mg 

Alle nævnte præparater kan doseres 1 gang daglig.

 

 

 

 

*Kilde: Den Nationale Rekommandationsliste. December 2008.

 

 

 

 

Formålet med ovennævnte fremgangsmåde er at undgå for lavt blodtryk og andre bivirkninger, der evt. medfører complianceproblemer eller, at konverteringen må opgives. Det skyldes, at de to stofgrupper har forskellig virkningsmekanisme. Ved skift mellem stoffer fra samme lægemiddelgruppe (fx fra en Angiotensin-2 antagonist til en anden) skiftes umiddelbart over ud fra de angivne ækvieffektive måldoser.

 

 

 

 

Hvor meget kan man spare?

 

Handelsnavn Pris per dag Skift til Pris per dag

Aprovel 

Atacand 

Cozaar 

Diovan 

Micardis 

Olmetec 

Teveten 

kr. 7,37-8,21 

kr. 4,95-6,53 

kr. 6,34-7,49

 7,90-11,10   

kr. 7,43-8,83 

kr. 6,29-7,58 

kr. 6,40

 

enalapril (Corodil) 

lisinopril (Zestil) 

ramipril (Triatec) 

trandolapril (Odr

kr. 0,52-1,04

kr. 0,76 

kr. 0,53-0,33

kr. 1,16 

Priser per 27. oktober 2009 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 8. november 2011 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top