Du er her: IRF Publikationer Skifte-lister Revurder Ketogan!

Print

Revurder Ketogan!


Revurder Ketogan!

 

I 2011 indløste ca. 17.600 patienter recept på Ketogan. Forbruget er dog mere end halveret de seneste 10 år, hvilket tyder på, at indikationen løbende er blevet revurderet. Bortfald af det generelle tilskud til Ketogan er endnu en god anledning til at revurdere indikationen.

 

Intet rationale for Ketogan til kroniske smerter

 

Ketogan er et kortidsvirkende stærkt opioid (ketobemidon) kombineret med et spasmolytikum. Det er uafklaret om indholdet af spasmolytikum overhovedet bidrager med nogen effekt.

 

Ketogan kan anvendes som p.n. behandling ved fx gennembrudssmerter. Effekten, herunder tid til indsættende effekt, virkningsvarighed samt hyppigheden af opioidrelaterede bivirkninger er dog ikke dokumenteret forskellig fra morfin.

 

Ketogan er pga. sin korte virkningsvarighed ikke rationelt til behandling af kroniske smerter. Ketobemidon fandtes tidligere i en depotform, men denne har aldrig rigtig vundet indpas.

 

Misbrug af Ketogan er en velkendt problematik, og et mangeårigt stort forbrug af Ketogan på trods af, at den oprindelige indikation for længst er forsvundet, ses også af og til [i]  

  

Indikation fortsat aktuel: Skift til morfin

 

Er patienten velbehandlet på et depotmorfinpræparat, og kun anvender Ketogan som p.n. 1-4 gange daglig, kan hver Ketogan erstattes af en morfintablet á 10 mg. (5 mg ketobemidon svarer til 10 mg morfin).

 

Husk!  Som udgangspunkt ingen p.n. behandling ved non-maligne smerter.

 

Hvis patienten har et stort forbrug af Ketogan (5-6 tabletter daglig eller mere), omlægges dette til morfin depottabletter. Udregn den ækvieffektive morfindosis. Reducer herefter morfindosis med 25%[ii]. Initialt kan suppleres med en begrænset dosis morfin tabletter p.n. (Se eksempel 1 på bagsiden).

 

Ved doser svarende til over 120 mg morfin (60 mg ketobemidon eller 12 Ketogan) anbefales gradvis rotation til morfin. Konsulter gerne en specialist.

 

Indikation ikke aktuel: Skift til morfin og trap ud

 

Ved mangel på god indikation og/eller misbrug bør patienten tilbydes udtrapning. Først omlægges Ketoganforbruget til depotmorfin (eksempel 1 på bagsiden). Herefter udtrappes langsomt. Fx med 10% dosisreduktion ud fra initialdosis hver 3.-5. dag (eksempel 2 på bagsiden).

 

I tilfælde, hvor der er tale om egentlig misbrug kan Metadon evt. overvejes. Dette må dog anses for en specialistopgave, da der er risiko for akkumulation pga. metadons lange halveringstid.

 

 

Eksempel 1: Rotation fra Ketogan til morfin depottabletter

 

 

Daglig forbrug af Ketogan:

Udregn ækvieffektiv morfindosis:

Reducer dosis med 25%:

Vælg morfin depottabletter:

8 tabletter á 5 mg = 40 mg ketobemidon

2 x 40 mg = 80 mg

80 mg x (1-0,25) = 60 mg

30 mg x 2.

 

Suppler initialt med en begrænset dosis morfin 10 mg tabletter.

 

 

Eksempel 2: Udtrapning fra morfin depottabletter

 

Dag

Ugedag

Estimeret dosis

Dosering i praksis

1

mandag

60 mg

30 mg x 2

4

torsdag

54 mg

30 mg + 25 mg

8

mandag

48 mg

25 mg x 2

11

torsdag

42 mg

20 mg x 2

15

mandag

36 mg

20 mg + 15 mg

18

torsdag

30 mg

15 mg x 2

22

mandag

24 mg

15 mg + 10 mg

25

torsdag

18 mg

10 mg x 2

29

mandag

12 mg

10 mg + 5 mg

32

torsdag

6 mg

5 mg + 5 mg

36

mandag

0 mg

5 mg

 

Såfremt patienten føler det går for hurtigt, kan ventes yderligere 3-5 dage før næste dosisreduktion.

 

I praksis er det kun muligt at nedtrappe med 5 mg per dag. Morfin depottabletter findes i 5, 10 og 30 mg. Depottabletter á 5 mg fås dog kun i 100 stk. pakninger, hvorfor det kan være praktisk at bruge disse gennem hele nedtrapningen.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi oktober 2012.

 

 

Download PDF-fil:  ketogan_revurder_indikation__2_.pdf (45.2 KB)

 
 
 

 

 

   

 


 

Siden sidst opdateret: 12. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top