Du er her: IRF Publikationer Skifte-lister Skift til losartan - FAQ

Print

Skift til losartan - FAQ


Hvorfor betale mere end nødvendigt?

Patentudløb for Cozaar (losartan) har medført, at prisen for losartan (inkl. komb.med diuretika), er faldet til kr. 0,54-0,80 per døgn. Prisen for de øvrige angiotensin-2 antagonister varierer fra kr. 4,99-16,55.

 

Der er derfor et markant besparelsespotentiale ved at vælge det billigste losartanprodukt (aktuelt over 0,5 mia. ved priser per 31.5.2010).

 

Der er ingen klinisk relevant forskel mellem de forskellige angiotensin-2 antagonister.

 

I Den Nationale Rekommandationsliste, konkluderes, at ”effekten af angiotensin-2 antagonisterne må anses for en klasseeffekt for alle relevante indikationer, selvom ikke alle stoffer er lige massivt dokumenteret i kliniske endepunktsstudier”.

 

IRF mener derfor, at patienter som allerede er i behandling med en angiotensin-2 antagonist med fordel kan skifte til losartan.

 

Tabel: Ækvieffektive doser ved skift til losartan

Handelsnavn Min. dosis mg Max. dosis mg Indholdsstof
Aprovel 150 300 irbesartan
Atacand 8 16 (32) candesartan
Cozaar* 50 100 (150) losartan
Diovan 80 160 (320) valsartan
Micardis 40 80 telmisartan
Olmetec 10-20 40 olmesartan
Teveten 600 600 eprosartan

*Undlad ”ej S” for substitution til billigste losartanprodukt

 

Hvordan skifter man over i praksis?

Ved hypertension skiftes lige over til den ækvieffektive losartandosis (se tabel). Kontroller blodtryk igen efter 2-3 uger.

 

Ved nefropati tillige kontrol af nyrefunktion (specialistopgave).

 

Ved hjerteinsufficiens skiftes uanset dosis til en startdosis på losartan 50 mg. Herefter optitreres til maksimalt tålte måldosis (max 150 mg). Tidligere anvendt max dosis kan betragtes som vejledende ækvieffektiv dosis (se tabel). 

 

Er ACE-hæmmere fortsat 1. valg?

ACE-hæmmere og angiotensin-2 antagonister har ligeværdig effekt på de fleste indikationer. Undtaget er hjerteinsufficiens, hvor ACE-hæmmere fortsat må anses for at være bedst dokumenteret.

 

Ved hypertension og nefropati hos især type-2 diabetikere er angiotensin-2 antagonisterne dog efterhånden lige så godt dokumenteret.

 

IRF mener derfor, at patienter med hypertension eller diabetisk nefropati kan behandles lige så effektivt med losartan som med en ACE-hæmmer.

 

Patienter med hjerteinsufficiens bør fortsat starte med en ACE-hæmmer, men kan ved hoste skifte til losartan.

 

 

Hvordan finder jeg patienterne?

Det er nu muligt at finde de patienter som får angiotensin-2 antagonister via medicinprofilen.

 

Referencer

 Den Nationale Rekommandationsliste. Rekommandationer for ACE-hæmmere og Angiotensin-2 antagonister. http://irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/hjerte_og_kredsloeb/c09_midler_til_renin-angiotensin_systemet.htm

 

Konstam MA, Neaton J, Dickstein et al. Effects of high-dose versus low-dose losartan on clinical outcomes in patients with heart failure (HAAL.study): a randomised, double-blind trial. Lancet 2009; 374: 1840-8.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

 

For yderligere information om tilskudsændringerne: Se http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/1024/visLSArtikel.asp?artikelID=17336

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 10. juni 2010. Opdateret 13. oktober 2010.


 

Siden sidst opdateret: 12. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top