Du er her: IRF Publikationer Skifte-lister Skift til billigste PPI - FAQ

Print

Skift til billigste PPI - FAQ


Rationel behandling af øvre dyspepsi

I almen praksis bør udredning og behandling af dyspepsi følge DSAM’s vejledning. Hvor der er indikation for behandling, anses protonpumpehæmmere (PPI) for den eneste relevante behandling. Antacida, H2-antagonister og misoprostol må anses for obsolete.

 

Alle PPI’er er terapeutisk ligeværdige, hvorfor den mest rationelle behandling finder sted ved at vælge et af de billigste præparater (omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol).

 

Tabel: Ækvieffektive doser ved skift til billigste PPI

 

 

Symptomstyret behandling 

 

(pn. dosis)

 

 

Vedligeholdelsesbehandling. Forebyggelse 

 

 

af NSAID-induceret ulcus.

 

 

 

Opheling af esofagitis 

 

(4-8 uger)

 

 

Pris per døgn

 

 

 (Kr) 31.5.2010

 

 

 

 

 

 

Esomeprazol 10-20 mg  (10 mg)* 20 mg 8,74
Lanzoprazol 15-30 mg 15 mg 30 mg 0,56-2,40
Omeprazol 10-20 mg (10 mg)-20 mg** 20 mg (1,46)-0,57
Pantoprazol 20-40 mg 20 mg 40 mg 0,38-0,57
Rabeprazol 10-20 mg 10 mg 20 mg 6,28-7,04

* Esomeprazol findes ikke som 10 mg. Kun pris for 20 mg angivet
** Bemærk, at 20 mg omeprezol er billigere end 10 mg.

Hvordan skifter man over i praksis?

I praksis kan der skiftes lige over til den ækvieffektive dosis af det billigste PPI (se tabel).

 

Har alle brug for vedvarende behandling?

Nej, kun følgende patienter har behov for vedvarende, daglig behandling:

  • Patienter med gastroskopi-verificeret svær esofagitis
  • Patienter med recidiverende ulcera trods H. Pylori eradikationsbehandling
  • Patienter i forebyggende behandling mod NSAID-inducerede ulcus

 

Alle andre kan efter opheling (4-8 uger) anvende symptom-styret (’on demand’) behandling, hvilket kan reducere medicinforbruget med 50-75%. Se pn doser i tabellen.

Hvordan seponerer jeg en langvarig behandling?

Pludselig seponering af længerevarende PPI-behandling kan medføre genopblussen af patientens symptomer. Dette indicerer ikke nødvendigvis fortsat sygdom, men skyldes antageligt en fysiologisk modregulering af syreproduktionen (’rebound dyspepsi’).

 

Patienter, hvor langvarig behandling ikke er indiceret (se ovenfor), kan med fordel skifte til symptom-styret behandling eller forsøges helt trappet ud af behandlingen over nogle uger.

Hvordan finder jeg patienterne?

Det er nu muligt at finde de patienter som får PPI via medicinprofilen.    

Referencer

Den Nationale Rekommandationsliste. Rekommandationer for protonpumpehæmmere. http://irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/fordoejelse_og_stofskifte/valg_af_laegemidler_mod_mavesyrerelaterede_forstyre.htm

 

Dyspepsi. Klinisk vejledning for almen praksis. DSAM 2009. http://www.e-pages.dk/dsam/420068826/  

 

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

 

For yderligere information om tilskudsændringerne: Se http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/1024/visLSArtikel.asp?artikelID=17337

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 11. juni 2010.

 


 

Siden sidst opdateret: 12. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top