Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2013 Tag på kursus med IRF

Print

Tag på kursus med IRF


Der er ledige pladser på følgende IRF-kurser. Læs mere og tilmeld dig her.


ADHD og psykoser hos voksne – opgaver for almen praksis


Antallet af voksne, der får diagnosen ADHD, er stigende. Det samme er forbruget af ADHD-medicin. Ofte ses ADHD comorbidt med angst, depression og misbrug. Voksne med psykotiske lidelser er også en gruppe, som almen praksis varetager behand-lingen af. Opsporing af ADHD og psykoser og henvisning til psykiater ligger naturligt i almen praksis, men også opfølgningen ender i stigende grad her. Hvordan følges op på effekt, interaktion med anden medicin og bivirkninger, ikke mindst metaboliske forstyrrelser, motoriske forstyrrelser og arytmi? Hvad skal almen praksis særlig være opmærksom på?

16. maj 2013 - Vejle
31. oktober 2013 - Odense
6. november 2013 - Ringsted


Angst og depression – rationel diagnostik og behandling


Angst og depression er blandt de hyppigste psykiatriske henvendelser i almen praksis. Hvordan stilles diagnosen angst? Hvornår og hvordan anvendes psykometriske test? Hvad gør man, når en depression ikke letter trods behandling? Hvor længe skal man behandle? Hvilket antidepressiva er bedst og hvad med de gravide?
30. oktober 2013 - Aarhus


Antibiotika – behandling af infektioner i almen praksis


Kurset omhandler, udover den basale bakteriologi samt antibiotika, risikoen ved det øgede forbrug af bredspektrede antibiotika i Danmark og i udlandet. Der er mulighed for diskussion af praktiserende lægers eget forbrug (medbring evt. Ordipraxkode). Herud-over gennemgås en lang række af de hyppigste sygdomme fra almen praksis samt en rationel behandling heraf.
3. oktober 2013 - Odense

 

Antitrombotika – junglen


Antitrombotisk behandling er efterhånden noget af en jungle. Skal alle patienter med atrieflimmer AK-be-handles? Er warfarin yt? Hvor længe skal patienter med akut kononarsyndrom antikoaguleres? Er det rationelt at behandle med 2-3 forskellige antitrombotika? Hvad er rationelt ved tidligere apopleksi eller iskæmisk hjertesygdom? Hvornår skal vi pausere AK-behandling, og hvad gør vi, hvis patienten ikke ønsker medicinen? Få kendskab til fordele og ulemper ved de mange nye antitrombotika, som vi i stigende grad møder i almen praksis.
26. september 2013 – Odense

 

Geriatri – hvordan håndteres medicinsk behandling hos ældre?


Kurset sætter fokus på vanlige pro-blemkomplekser i forbindelse med farmakoterapi hos den ældre patient, herunder indikationer og behand-lingsmål, brug og misbrug, medicingennemgang og sektorskift. Hyppige situationer som den urolige ældre, ældre med polyfarmaci, smerter eller faldtendens diskuteres.
1. maj 2013: Scandic Copenhagen, København V 
9. oktober 2013: Helnan Marselis Hotel, Aarhus

 

Gynækologi – fra p-piller til osteoporose


Kurset omfatter udviklingen inden for hormonal kontraception, PMS, PCOS, blødningsforstyrrelser, menopauseforandringer samt hormonal intervention ved kredsløbssygdom og cancer. Desuden gennemgås risikovurdering og forebyggelse af osteoporose.
27. november 2013 - Aarhus

 

Medicingennemgang i almen praksis – tag praksispersonalet med


Medicingennemgang indgår bl.a. i ydelsen opsøgende hjemmebesøg og er relevant i forhold til Det Fælles Medicinkort. Efter introduktion af kon-krete redskaber arbejder deltagerne med sygehistorier og praktiske øvelser. Viden gør det ikke alene, og der er derfor også lagt vægt på de organisatoriske udfordringer med at gøre medicingennemgang til en del af hverdagen i almen praksis. Derfor: Tag praksispersonalet med gratis (maks. 2 per betalende læge).
7. marts 2013 - Odense
19. september 2013 - Vejle
24. oktober 2013 - Helsingør

 

Pædiatri – rationel farmakoterapi hos børn

 

Kurset omhandler behandlingen af nogle af de hyppigst forekommende sygdomme hos børn, herunder astma og allergi, ADHD, depression, dyspepsi samt hyppigt forekommende infektioner i almen praksis. Kurset henvender sig især til praktiserende læger og yngre læger på vej i praksis.

9. april 2013 - Silkeborg 
17. september 2013 - København
26. september 2013 - Odense

 

Urinveje  behandling af urinvejssymptomer hos både kvinder og mænd


Kurset fokuserer på udredning og rationel farmakologisk behandling af overaktiv blære og urininkontinens hos kvinder og LUTS hos mænd, samt giver praktiske anvisninger til håndtering af patienten med recidiverende cystit.
25. september 2013 - København


 

Siden sidst opdateret: 18. februar 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top