Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2011 Kommentar til Klaus Bendtzens artikel

Print

Kommentar til Klaus Bendtzens artikel


Af Bo Baslund*

* Reumatologisk klinik, Rigshospitalet

 

Individuel medicinering er et stort ønske fra patienter og læger. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at gennemføre, og i dag er der kun få muligheder for at forudsige noget om effekten af behandling hos den enkelte. Tiltag, som kan ændre dette, er velkomne.

 

Med nogle få undtagelser fordeler lægemidler sig i plasma med en spredning blandt patienterne som som anført i Klaus Bendtzens figur 1. Som følge heraf vælger mange firmaer at markedsføre den dosis, som de fleste patienter har gavn af. En dosis, som for en stor del af patienterne er det dobbelte af, hvad der er nødvendigt for klinisk effekt. Det har konsekvenser, herunder også økonomiske.

 

Testanalyser til bedre monitorering er ønskelige, både af kliniske og økonomiske grunde. Men fra et klinisk synspunkt ser tingene lidt anderledes ud end ovenfor beskrevet. De færreste læger vælger at se tiden an på en behandling, som ikke virker, og endnu færre patienter accepterer vedvarende sygdomsaktivitet. Dårlig patientcompliance, forkert opbevaring etc. forekommer formentligt kun yderst sjældent med disse medikamenter, da patienterne vurderes grundigt herfor inden behandlingstart.

 

Monitorering af anti-TNF-behandling er vigtig, og fra klinisk side afventes resultaterne af studier, som kan afklare mange af de spørgsmål, som endnu ikke er besvaret.


 

Siden sidst opdateret: 15. august 2011 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top