Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2010 Efterårskurser 2010 – for læger

Print

Efterårskurser 2010 – for læger


  – med klare anbefalinger til lægemiddelvalg – uden sponsorering

 

 Pædiatri og farmakoterapi

 

Kurset omhandler nogle af de hyppigst forekommende sygdomme hos børn og behandlingen heraf. Der vil være fokus på astma, ADHD, dyspepsi og hyppigt forekommende infektioner i almen praksis.
Kurset henvender sig især til praktiserende læger og yngre læger på vej i praksis.


Undervisere
Lone Agertoft, overlæge, forskningslektor, H.C. Andersens Børnehospital, Odense Universitets Hospital.
Per Hove Thomsen, professor, overlæge, dr. med., Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital.
Kursusleder Pernille Winkler, speciallæge i Almen Medicin, Stenløse.

 

Dato: 16.09.10, Glostrup. Kl. 09.00-16.00
Dato: 29.09.10, Aarhus . Kl. 09.00-16.00

 

 

Type 2-diabetes/Hypertension


Epidemiologi, ætiologi, diagnostisering og behandling af type 2-diabetes vil blive gennemgået. Målet for glykæmisk kontrol har været debatteret og vil og-så blive omtalt. De nyeste farmakologiske behandlingsprincipper vil blive gennemgået og problemerne med behandlingsresistente personer diskuteret.


Undervisere
Torsten Lauritzen, professor, dr. med., speciallæge i Almen Medicin, Ebeltoft.
Tage Lysbo Svendsen, overlæge, dr. med., Medicinsk afd., Reg. Sjælland Sygehus Nord, Holbæk.
Kursusleder Niels Heebøll-Nielsen, speciallæge i Almen Medicin, IRF.

 

Dato: 11.11.10, Karlslunde. Kl. 09.00-16.00
Dato: 02.12.10, Aarhus. Kl. 09.00-16.00

 

Rationel Farmakoterapi – en hurtig opdatering

 

Til dig, der ønsker en hurtig opdatering af den nyeste viden inden for relevante farmakoterapeutiske områder i almen praksis med alt lige fra hjerte- lungesygdom og type 2-diabetes til psykofarmaka og smerter. Målet er at give deltagerne klare anbefalinger til lægemiddelvalg samt gode råd i den kliniske hverdag.


Undervisere
Steffen Thirstrup, institutchef, speciallæge i Klinisk Farmakologi, ph.d., IRF.
Dorte Glintborg, cand. pharm., IRF.
Kursusleder Preben Holme, speciallæge i Almen Medicin, IRF.

 

Dato: 16.09.10, Karlslunde. Kl. 09.00-16.00
Dato: 14.10.10, Aarhus. Kl. 09.00-16.00

 

Gynækologisk endokrinologi og osteoporose i klinisk praksis

 

Relevante biologiske og epidemiologiske forhold vil blive belyst med kliniske cases. Følgende områder vil blive diskuteret: Udviklingen inden for hormonal kontraception, PCOS, blødningsforstyrrelser, PMS, menopauseforandringer, hormonal intervention og kredsløbssygdom, hormonal intervention og cancer, hormonale forstyrrelser og infertilitet. Desuden gennemgås risikovurdering og forebyggelse af osteoporose.

 

Undervisere
Sven O. Skouby, professor, overlæge, dr. med., Gynækologisk-obst. afd., Herlev Hospital.
Lisbeth Nilas, professor, overlæge, dr. med., Gynækologisk-obst. afd., Hvidovre Hospital.
Kursusleder Bjørn Krølner, speciallæge i Almen Medicin, dr. med., København.

 

Dato: 13.10.10,  Karlslunde. Kl. 09.00-16.30

 

Behandling af infektioner i almen praksis

 

Kurset omhandler, udover den basale bakteriologi samt antibiotika, risikoen ved det øgede forbrug af bredspektrede antibiotika i Danmark og i udlandet. Der er mulighed for diskussion af praktiserende lægers eget forbrug (»medbring« evt. Ordipraxkode). Herudover gennemgås en lang række af de hyppigste sygdomme fra almen praksis samt en rationel behandling heraf – der tages udgangspunkt i sygehistorier.

Undervisere
Henrik Friis, adm. overlæge, Slagelse Sygehus, Diagnostisk Center, Klinisk Mikrobiologisk afd.
Kursusleder Peter Kjærgaard, speciallæge i Almen Medicin, Stenløse.

 

Dato: 21.09.10, Odense. Kl. 09.00-16.30

 

Behandling af obstruktive lungesygdomme

 

Åndenød, trykken for brystet, hoste og ekspektoration – kan det være astma eller KOL? Hvordan skal patienten udredes og behandles i almen praksis? – Hvem skal indlægges ved akut forværring, eller kan behandlingen finde sted hjemme? Hvem skal have inhalationssteroid og i hvilke doser, og er der betydende forskelle mellem de enkelte inhalatorer? Kom og få svar på disse og en lang række andre centrale spørgsmål vedrørende behandlingen af astma og KOL.


Undervisere
Peter Lange, ledende overlæge, dr. med., Hjerte-lungemedicinsk afd., Hvidovre Hospital.
Charlotte Ulrik, overlæge, lektor, dr. med., Hjerte-lungemedicinsk afd., Hvidovre Hospital.
Kursusleder Steffen Thirstrup, Institutchef, speciallæge i Klinisk Farmakologi, ph.d., IRF.

 

Dato: 11.11.10, Køge. Kl. 09.00-16.00

 

Kom godt i gang med medicingennemgang

 

Formålet med dette kursus er at inspirere og støtte primært den praktiserende læge til at gennemføre medicingennemgang, som bl.a. er en obligatorisk del af det opsøgende hjemmebesøg hos ældre. Efter introduktion af konkrete redskaber til medicingennemgang arbejder deltagerne med sygehistorier, som tager udgangspunkt i forskellige relevante terapeutiske områder for almen praksis.

 

Undervisere
Palle Mark Christensen, ph.d., speciallæge i Klinisk Farmakologi og Almen Medicin, Otterup og Region Syd.
Dorte Glintborg, cand. pharm., IRF.
Kursusleder Preben Holme, speciallæge i Almen Medicin, IRF.

 

Dato: 30.09.10, Glostrup. Kl. 09.00-16.00

 

Rationel brug af psykofarmaka

 

Formålet med kurset er at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af de hyppigste psykiatriske lidelser som depression, angst og psykotiske tilstande.
Kurset tager udgangspunkt i kliniske problemstillinger fra almen praksis.
Indikationer for rationel anvendelse af psykofarmaka vil blive gennemgået. Undervisningsformen vil være en blanding af katedrale indlæg og diskussion af sygehistorier.


Undervisere
Henrik Lublin, centerchef, klinisk lektor, dr. med., Psykiatrisk Center Glostrup.
Per Ammentorp Vestergaard, professor, adm. overlæge, dr. med., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Aarhus Universitet.
Raben Rosenberg, professor, ledende overlæge, dr. med., Center for Psykiatrisk Forskning, Aarhus Universitetshospital.
Kursusleder Lars Bjerrum, professor, ph.d., speciallæge i Almen Medicin og Klinisk Farmakologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

 

Dato: 22.11.10, Svendborg. Kl. 09.00-16.30

 

Rationel behandling af cancersmerter og kroniske smerter

 

Ved du, hvorfor akutte smerter kan blive kroniske? Kan du foretages en ordentlig smerteanalyse? Kan du altid vælge de rette lægemidler, og ved du, hvordan de skal administreres? Kender du begrænsningerne i medikamentel smertebehandling? Ved du, hvilke patienter der bør henvises videre i systemet? Kom og få svar!

 

Undervisere
Niels-Henrik Jensen, overlæge, Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital.
Kursusleder Mette Wanning, speciallæge i Almen Medicin, Helsinge

 

Dato: 16.09.10, Helsingør. Kl. 09.00-16.30
Dato: 26.10.10, Vejle. Kl. 09.00-16.30

 

 

Tilmelding/afbud


Målgruppen for vore kurser er fortrinsvist forbeholdt praktiserende læger og kommende almen medicinere samt hospitalslæger. Tilmelding og betaling foregår kun via IRF’s hjemmeside www.irf.dk
Navn og adresse skal være personligt og evt. refusion fra arbejdsgiver skal formidles af dig selv.
Ved afbud kontakt venligst irf@dkma.dk eller koordinator Alice Graybill på tlf. 4488 9121.
Tilmeldingen er bindende. Ved afbud efter 30.06.10 refunderes kursusgebyret ikke.
Kurserne kan ikke byttes eller overdrages til andre.


Pris/betaling/optagelse


Prisen pr. kursus er kr. 500,-. Betaling foregår sammen med tilmeldingen via betalingsformularen på IRF’s hjemmeside.
Du er først endeligt optaget på kurset, hvis du i starten af juli dvs. i uge 27 får besked om dette via din e-mail. Det er derfor meget vigtigt, at du opgiver korrekt e-mail adresse ved tilmeldingen.
Du vil fra begyndelsen af august løbende kunne holde øje med restpladser på www.irf.dk, tilmelde dig og betale.
Hvis du bliver optaget på det pågældende kursus, vil du ligeledes – i løbet af nogle dage – få besked om dette via din e-mail.

Kurserne er godkendt af Efteruddannelsesfonden. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få information om vores kursustilbud.

 

Tilmeld dig efterårets kurser her

 

 

Opdateret 27-04-2010


 

Siden sidst opdateret: 17. maj 2010 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top