Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2009 Voldsom prisstigning på glimepirid

Print

Voldsom prisstigning på glimepirid


Ved de nyeste prisændringer observeres en voldsom prisstigning på glimepirid 3 mg tabletter. Glimepirid er i øjeblikket 1. valg på mange af regionernes basislister. Fra sidste takstperiode ses en 10-dobling af prisen - fra kr. 0,31 til kr. 3,61 per tablet. Antager man, at prisen fastholdes på dette niveau betyder det en yderligere udgift per patient på kr. 1.200 per år. Ca. 45.000 patienter anvender glimepirid i øjeblikket, men i forskellige doser. I 2008 blev der solgt 30.200 pakninger af glimeprid 3 mg. Det betyder med den aktuelle prisstigning en årlig merudgift på knap kr. 9 mio.

 

Tabletter med 1, 2 og 4 mg koster fortsat under 50 øre per tablet, hvilket kan give anledning til overvejelser om skift. Diabetes er en sygdom, som ofte kræver polyfarmaci, så forsøg med at skifte fra den dyre 3 mg til en kombination af tabletter af hhv. 1 og 2 mg må generelt frårådes af hensyn til patientens compliance.

 

Til gengæld kunne prisstigningen være en god anledning til at revurdere patientens dosis. Sulfonylurinstofferne har en meget flad dosisresponskurve, som bevirker, at man opnår begrænset mereffekt - om nogen - ved at øge dosis. Det anbefalede dosisinterval for glimepirid er 1-4 mg, men der er sjældent grund til at anvende mere end 1-2 mg daglig.

 

IRF´s formål med denne artikel er dog primært at skærpe opmærksomheden på disse - til tider - kritisable prisændringer, som følger i kølvandet på rationelle tiltag som fx regionernes basislister. Heldigvis falder prisen ofte igen, som det fx var tilfældet i det tidligere priscirkus på statiner.


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 19. august 2009 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top