Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2009 Vitamin B12-mangel – er peroral behandling tilstrækkelig?

Print

Vitamin B12-mangel – er peroral behandling tilstrækkelig?


Diagnose

Det er vigtigt, at diagnosen vitamin B12-mangel er stillet korrekt. Mistanken skal opstå hos patienter med uforklaret anæmi eller neurologiske symptomer samt hos ældre, veganere og hos personer med kronisk mave-tarmsygdom.

 

En nylig dansk oversigt har foreslået en diagnostisk strategi, hvor primært plasma cobalamin måles (1). En høj plasmakoncentration udelukker B12-vitaminmangel (>250 pmol/l) og en lav værdi (<125 pmol/l) bekræfter mangel. Ved værdier imellem – i den såkaldte gråzone – foreslås det at måle plasma metylmalonat (MMA). En lav værdi udelukker og en høj værdi tyder på B12-mangel.

 

Behandling

I Danmark findes hydroxycobalamin til injektion 1 mg/ml (Vibeden®) og cyanocobalamin som tabletter af 1 mg og til injektion 1 mg/ml (Betolvex®).

 

Der har været forskellige traditioner for hvordan B12-vitaminmangel behandles og forebygges (2). Der findes dog - om end få - kontrollerede studier, hvor effekten af de forskellige præparater og deres administrationsformer er undersøgt.

 

I et dobbeltblindet kontrolleret studie omfattende ældre sammenlignede man forskellige orale doser af cyanocobalamin med henblik på at finde den laveste dosis, der kunne fastholde MMA på det laveste niveau som udtryk for et normalt cobalaminniveau i plasma (4). Doser mellem 0,6 og 1 mg reducerede plasma MMA med ca. 33 %.

 

Der er 2 studier, hvor peroral behandling er sammenlignet med intramuskulær behandling.

 

Det ene ikke-blindede studie omfattende 70 patienter med megaloblastær anæmi, der blev randomiseret til at tage 1 mg cobalamin dagligt enten peroralt eller intramuskulært i 10 dage og derefter én gang hver 4. uge. Efter 90 dage var stigningen i plasmacobalamin siginifikant større end før behandlingen og i øvrigt lige stor i de 2 grupper (5). Neurologiske symptomer aftog i samme grad i de 2 grupper.

 

I et andet studie,som omfattede 38 patienter med nydiagnosticeret B12-vitaminmangel, blev givet enten cyanocobalamin 1 mg intramuskulært på dag 1,3,7,10,14,21,30,60 og 90 eller cyanocobalamin 2 mg  dagligt i en periode på 4 måneder (6). Plasma-cobalamin steg i begge grupper i forhold til før behandling, men peroral behandling medførte en signifikant større plasmakoncentration efter 4 måneder (1,005 mg/ml over for 0,325 mg/ml).

 

Det tyder således på, at der kan startes med 1-2 mg cyanocobalamin peroralt dagligt i starten og derefter 1 mg ugentligt. Det skal dog understreges, at det gælder behandling af B12-vitaminmangel og dertil hørende hæmatologiske og neurologiske forandringer på kort sigt (4-12 måneder). Der mangler undersøgelser, der dokumenterer en lang-/vedvarende effekt. Yderligere mangler der studier af effekten af og doseringen af cobalamin til patienter med svære neurologiske udfald.

 

Der er ikke den store forskel på prisen på cobalamin til peroral og parenteral brug, men det har naturligvis fordele at behandlingen kan gives peroralt. Hvis man vælger at give behandlingen peroralt er det dog stadig nødvendigt 1-2 gange om året at måle plasmacobalamin, evt. hæmatologiske parametre og vurdere patienten med henblik på hæmatologiske og neurologiske problemer.

 

Referencer

  1. Hvas A-M og Nexø E. Diagnostik og behandling af vitamin B12-mangel. Månedskr Læg 2007;85:627-36.
  2. Oral or intramuscular vitamin B12? DTB 2009;47:19-21.
  3. Nyholm E, Turpin P, Swain D et al. Oral vitamin B12 can change our practise. Postgrad Med J 2003;29:218-9.
  4. Eussen SJPM, De Groot LCPGM, Clarke R et al. Oral cyanocobalamin supplementation in older people with vitamin B12-deficiency. A dose-finding trial. Arch Intern Med 2005;165:1167-72.
  5. Bolaman Z, Kadikoylu G, Yukselen V et al. Oral versus intramuscular cobalamin treatment in megaloblastic anemia: a single-center, prospective, randomized, open-label study. Clin Ther 2003;25:3124-34.
  6. Kuzminski AM, Del Giacco, Allen AH et al. Effective treatment of cobalamin deficiency with oral cobalamin. Blood 1998;92:1191-8.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 16. juni 2009 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top