Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2009 Ny chef for IRF

Print

Ny chef for IRF


Af Steffen Thirstrup

 

Den 1. november 2009 tiltrådte jeg som chef for IRF. Jeg afløser Jens Peter Kampmann, som har været IRFs stifter og leder siden instituttets oprettelse for 10 år siden.
Jeg er speciallæge i klinisk farmakologi – en uddannelse, som jeg blandt andet har fået ved ansættelse på IRF i 2000/01. Dengang var instituttet under opbygning, og grundstenene til flere af de ting, som alle i dag forbinder med IRF, blev lagt. Derefter kastede jeg mig over en kursusstilling i intern medicin med det mål også at blive lungemediciner. Så langt nåede jeg imidlertid ikke, inden jeg lod mig overtale til at blive overlæge i Lægemiddelstyrelsens godkendelsesafdeling. 1. reservelægestillingen på hjerte-lungemedicinsk afdeling blev skiftet ud med et skrivebordsjob ledsaget af ugelange, månedlige rejser til det Fælles Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) i London. Her har jeg i de seneste 5 år været det danske medlem af CHMP, som er EMEA's videnskabelige komite for lægemidler til mennesker, og som står bag den faglige vurdering af hovedparten af alle nye lægemidler, som får markedsføringstilladelse i EU og dermed også i Danmark. Dette har givet mig et godt kendskab til de krav, som de europæiske myndigheder stiller for at godkende et nyt lægemiddel – krav, som jeg nu håber at kunne sætte i perspektiv i forhold til den kliniske hverdag i Danmark.


Ny chef nye ideer?


IRF har flere guldæg, som jeg har til hensigt at passe godt på!
Øverst står instituttets store troværdighed – især blandt praktiserende læger og de regionale lægemiddelkonsulenter. Det overordnede mål for IRF er at give (producent)uafhængig lægemiddelinformation. Det har hidtil fundet sted i form af præparat- og studieanmeldelser publiceret på internettet samt via Månedsbladet, som udsendes i trykt form sammen med Ugeskrift for Læger. Disse aktiviteter ønsker jeg at fastholde, men jeg er meget åben over for nye metoder til udbredelse af disse informationer, så de målrettes brugernes ønsker og behov mest muligt. Det samme gælder IRFs kurser. Udover at der måske er behov for mindre justeringer af emner og udbud, så vil jeg også her være åben over for nytænkning af udbredelsesformen af IRFs vifte af efteruddannelsestilbud.
Bredere implementering af den Nationale Rekommandationsliste står også på listen over mine ideer for IRFs fremtidige mål. Medicinskift i forbindelse med sektorovergang fra primær- til sekundærsektoren og retur rummer stor risiko for utilsigtede hændelser, medicineringsfejl og faldende compliance. En forbedring af disse forhold med bedre overensstemmelse af lægemiddelsortiment og -valg i de to sektorer bør være et fremtidigt indsatsområde for IRF.
IRF vil fortsat samarbejde bredt med alle, som måtte være interesseret i rationel farmakoterapi – i såvel primær- som sekundærsektoren. Særligt ønsker jeg, at IRF fortsætter det gode samarbejde med de regionale lægemiddelkonsulenter, men ønsker også at invitere til et samarbejde med eksempelvis de regionale lægemiddelkomiteer og klinisk farmakologiske afdelinger om rationel lægemiddelanvendelse.

 

Jeg glæder mig til et godt samarbejde.


 

Siden sidst opdateret: 18. november 2009 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top