Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2009 Giftlinien

Print

Giftlinien


Af Kim Dalhoff - Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

 

I 2006 åbnede Bispebjerg Hospital Giftlinjen, som er en landsdækkende telefonrådgivning for både sundhedspersonale og borgere. Giftlinjen er bemandet 24 timer i døgnet alle årets dage med en stab af specialuddannede sygeplejersker, som besvarer henvendelser om forgiftninger. Borgerne ringer på telefon 8212 1212 og sundhedspersonale på 3531 5555. Sygeplejerskerne har speciallæger i bagvagt, som kontaktes ved tvivlsspørgsmål. Giftlinjens sygeplejersker rådgiver ud fra opdaterede actioncards og detaljerede instrukser, idet de afgiver en risikovurdering baseret på oplysninger om giftstoffets karakter, mængde og antal timer, der er gået inden henvendelsen samt patientens eller klientens præmorbide tilstand. Ved henvendelser fra borgere vil der i nogle forgiftningssituationer blive tilrådet akut indlæggelse på nærmeste skadestue og i andre situationer − hvis giftstoffet er helt uskadeligt − gives en beroligende information om observation i hjemmet. Ved henvendelser fra sundhedspersoner − fx læger på vagt på et medicinsk modtageafsnit − drejer det sig ofte om at konferere en akut indlagt patients symptomer og en mulig forgiftningsdiagnose. Herudover er der ofte behov for at vejlede om specifikke behandlingsmuligheder, antidoter (modgifte) og eventuelle faldgruber inden for specielle forgiftningssituationer.

 

Giftlinjen er organiseret som et samarbejde mellem 3 afdelinger på Bispebjerg Hospital: Klinisk Farmakologisk Afdeling, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling samt Anæstesiologisk Afdeling. Klinisk Farmakologisk Afdeling har ansvaret for forgiftninger med lægemidler, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik for forgiftninger med planter og produkter fra den kemiske industri, og Anæstesiologisk Afdeling har ansvaret for Giftlinjens drift samt forgiftninger med ulovlige rusmidler.

 

I 2008 har Giftlinjen haft i alt 13.236 henvendelser, heraf 4.231 fra borgere (se fi gur 1). Der har i størstedelen af året været en konstant stigning i antallet af henvendelser måned for måned. Størstedelen af henvendelserne finder sted i tidsrummet kl. 17 til 20, hvor der derfor er mulighed for at besvare 3 henvendelser samtidigt. Det største antal henvendelser drejer sig om blandingsforgiftninger dvs. indtagelse af en overdosis af mindst 2 forskellige giftstoffer (se fi gur 2). Det største antal henvendelse vedrørende enkelstoffer er forgiftninger med paracetamol (i alt 464), og vedrørende kemikalier er det afkalkningsmidler (i alt 316). Et stort antal henvendelser drejer sig om børn, og da der altid er usikkerhed om, hvor stor en dosis giftstof, der er indtaget, bliver risikovurderingen en smule anderledes end hos voksne patienter. Der vil lidt oftere blive rådgivet om hospitalsindlæggelse til observation og behandling. Den hyppigste årsag til opkald vedrørende børneforgiftninger er indtagelse af multivitaminer, som heldigvis i de fleste tilfælde er ufarligt. I få tilfælde har barnet indtaget vitaminpiller med et særligt højt indhold af jern, og der er eksempler på, at børnene er blevet akut jernforgiftede.

 

Giftlinjen har nu eksisteret i ca. 2½ år, og antallet af forespørgsler stiger som forventet i en takt, som indebærer, at telefonventetiderne ikke bliver for lange. Der er oparbejdet en erfaring fra rådgivning om alle mulige typer forgiftninger, og det er ligeledes indtrykket, at opkaldene kommer fra alle landets regioner. Størstedelen af opkaldene kommer fortsat fra sundhedspersoner, og det er derfor et af Giftlinjens mål at forsøge at skabe yderligere opmærksomhed på rådgivningens eksistens over for landets borgere, ikke mindst for at en korrekt behandling af en forgiftning kan iværksætte hurtigst muligt. Herudover vil man kunne undgå en del unødvendige henvendelser til de praktiserende læger eller på landets skadestuer.

 

 

Figur 1. Antal henvendelser til Giftlinien i 2008 fordelt på måneder og type (privat = borgere og total)

 

De 10 hyppigste årsager til henvendelser til giftlinien i 2008


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 18. maj 2009 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top