Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2009 Farvel fra Institutchefen

Print

Farvel fra Institutchefen


Af Jens P. Kampmann, Institut for Rationel Farmakoterapi

Uden direkte sammenhæng med jubilæet har jeg som institutchef besluttet at nedsætte arbejdstempoet. Tilværelsens hovedindhold har i mere end 25 år været lægemidler, og nu må tiden være inde til også at tilgodese andre påtrængende opgaver.

Det har ellers været en spændende tid. Først som klinisk farmakolog på BBH, så i HS  ind imellem afbrudt af Menstrup-kurserne  og nu de sidste 10 som chef for Institut for Rationel Farmakoterapi. En periode med glæder, ærgrelser, små og store succeser og urimeligheder. Erfaringen synes dog at vise, at ærgrelserne kan overvindes, det tager blot tid, og urimelighederne lærer man at leve med. Med tiden bliver man mere ufølsom over for andres kritik, idet man indser det fornuftige i at bøje marginalt af  og så alligevel få gennemført 80 % af sit program. I det hele taget kræver stillingen som leder af IRF mere diplomati end klinisk farmakologi  både i forhold til medansatte og andre institutioner. Man lærer at opdage skjulte, uudtalte dagordener og uden at give afkald på sine prioriteter at tage hensyn til både politikken og andre ansatte både i og uden for IRF samt eksterne samarbejdspartnere.

IRFs arbejde er generelt blevet godt modtaget, og der er samtidig inden for de sidste 10 år sket et tydeligt sindelagsskifte. Tidligere var svaret på ens anstrengelser mistro, afglidende undskyldninger og ansvarsforflygtigende bortforklaringer. Nu mærker man en helt anden holdning præget af forståelse, ja, undertiden stigende til samarbejdsvilje om end undertiden parret med en lettere irritation over den omsiggribende, tidsrøvende dokumentationsiver. Fra utallige møder overalt i landet ved jeg, at de fleste læger udmærket forstår kunsten at kombinere en rationel behandling med et ikke dyrere end nødvendigt omkostningsniveau. Desværre er det ikke lykkedes at trænge igennem til mange lægfolk, patientforeninger og ofte også journalister, der undertiden end ikke forstår rationalet bag den kontrollerede undersøgelse. Om end det er svært, må man nok erkende, at mange andre aktører end en selv sætter en helt anden dagsordenen.

Med denne erkendelse siger jeg tak til både interne og eksterne samarbejdspartnere for 10 gode år i Lægemiddelstyrelsen. Undertiden anstrengende, jo, men aldrig kedeligt.


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 20. oktober 2009 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top