Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2009 Anvender du interaktionsdatabasen og ORDIPRAX

Print

Anvender du interaktionsdatabasen og ORDIPRAX


Det har vist sig, at et par af de aktiviteter, IRF er involveret i, ikke anvendes ret meget af praktiserende læger.

Interaktionsdatabasen

Interaktionsdatabasen, www.interaktionsdatabasen.dk, har været i drift fra 2005. Formålet med databasen er at gøre behandlingen med lægemidler mere effektiv og sikker samt at fremme kvaliteten i brugen.
Interaktionsdatabasen beskriver ca. 3.000 interaktioner mellem lægemidler og indeholder registrerede lægemiddelstoffer samt udvalgte naturlægemidler og stærke vitamin- og mineralpræparater.
Databasen er nem at anvende. Man kan søge på det generiske navn eller på handelsnavnet for det enkelte præparat.
Det er muligt at søge på mulige interaktioner på et enkelt præparat, eller man kan søge på mulige interaktioner på flere præparater. Interaktionerne er rubricerede som kritiske interaktioner, potentielt problematiske interaktioner og uproblematiske interaktioner, og hver interaktion ledsages af en forklaring. På den måde adskiller interaktionsdatabasen sig fra de fleste interaktionsmoduler, som er implementerede i lægernes praksisprogrammer.
Databasen bliver løbende opdateret, men der er ikke garanti for, at alle oplysninger altid er opdaterede. Hvis man finder en fejl eller har forslag til forbedringer, er man velkommen til at kontakte databasen på interaktion@dkma.dk

ORDIPRAX

ORDIPRAX, www.ordiprax.dk, er et internetbaseret præsentations- og feedbackværktøj for lægemiddelstatistik, som er udviklet af IRF og Afdelingen for Lægemiddeløkonomi (LØK), Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med et IT-firma.
Datagrundlaget i ORDIPRAX er apotekernes indberetninger til Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister. Det er muligt at se, hvad forbruget af et enkelt lægemiddel eller grupper af lægemidler har været i de forskellige regioner (Fig. 2).
Den enkelte praksis har også mulighed for at få overblik over praksis forbrug af et enkelt lægemiddel eller grupper af lægemidler sammenlignet med forbruget i regionen (Fig 3).
Data præsenteres kvartalsvis for en tre-årsperiode.
For at anvende ORDIPRAX til oplysninger om praksis forbrug af lægemidler kræves en pinkode.
Hvis man har mistet pinkoden kan man sende en mail til lokstat@dkma.dk. I mailen bedes du oplyse dit autorisationsID, ydernummer, postadresse samt årsagen til din henvendelse.


 

Siden sidst opdateret: 18. november 2009 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top