Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2009 10-år med IRF

Print

10-år med IRF


Af Jens P. Kampmann, Institutchef

Institut for Rationel Farmakoterapi, i daglig tale kaldet IRF, blev oprettet i oktober 1999.

Baggrunden var de dengang stærkt stigende lægemiddeludgifter. Der blev afsat 5 mio. kr. på finansloven som modvægt mod industriens reklameudgifter på ca. 1 mia. kr. Hovedfokus skulle være på de praktiserende læger, der dengang stod for ca. 80 % af udgifterne til lægemidler.

Instituttet fungerede med en chef, endnu en læge, en farmaceut og en enkelt sekretær, men der blev iværksat mange aktiviteter. Inden der var gået et halvt år, var der et månedsblad, en hjemmeside med præparatanmeldelser, og der blev arrangeret kurser. Samtidig udbyggedes et samarbejde med de allerede eksisterende amtslige lægemiddelkonsulenter, kaldet ALKe. IRF opnåede relativt hurtigt en vis troværdighed, og aktiviteterne blev videreudviklet med en hjemmeside for studieanmeldelser, og arbejdet med Den National Rekommanda­tionsliste blev påbegyndt. Denne blev til under højtlydte protester fra medicinindustrien, men efterhånden faldt gemytterne til ro  specielt da man så, at så farligt var det heller ikke. Tallene for lægemiddelforbrug, der indtil da var praktisk næsten uigennemskuelige, blev nu markedsført på en nemt tilgængelig måde i systemet Ordiprax, og kursusaktiviteterne blev udbygget til de nuværende ca. 16 kurser per halvår. Samtidig voksede både budget og medarbejderskare  til henholdsvis 9 mio. kr. og 7 fastansatte, men IRF lider bestemt ikke som så mange andre offentlige og private foretagender af volumensyge. Hertil kommer dog et fastere samarbejde med 2-3 speciallæger ca. 1 dag om ugen. Dette modvirker de traditionelle anklager om manglende klinisk ekspertise, da begge læger kun har ca. 30 års klinisk erfaring  dvs. oftest mere end de anklagende.

Det altafgørende spørgsmål er selvfølgelig, om IRF trods al troværdighed og popularitet i lægekredse er pengene værd? Enhver institution må jo bevise dette eller seriøst overveje sin eksistensberettigelse. IRF har bevist ved en kontrolleret  om end ikke randomiseret  undersøgelse, at man ved en målrettet face-to-face indsats kan ændre vaner, noget der også bekræftes af mange udenlandske undersøgelser. Lægemiddeludgifterne i primærsektoren er i de 10 år IRF har eksisteret steget med 3-4 % årligt, men hospitalsudgifterne, specielt i de sidste par år er steget med tocifrede tal, således at disse nu udgør omkring 45 % af totaludgifterne. Den dag, hvor udgiftslinjerne krydser, er næppe fjern. Dette er der mange årsager til. Nogle acceptable, andre ikke bl.a. pga. af et vist overforbrug ledsaget af beslutningskvalme.

IRF udbreder rationel farmakoterapi. Det lyder nemt, men ligesom afmagring er det svært i praksis. Man skal nemlig prioritere eller  hvad der er det samme  lære at sige nej eller i al fald komme med lige så gode modforslag samt ustandselig forsvare sig imod særinteresser og pseudoargumenter. Dette tager tid, afstedkommer diskussioner og undertiden overophedede situationer. Hvis den enkelte skal behandles helt optimalt på alle punkter, er der ikke penge til andre. Derfor må man give køb på uvæsentlige og finurlige behageligheder. Man må opdyrke immunitet over for fantasifulde udtalelser på hypotetisk grundlag. Hvis dette gøres, kan vi udskyde tidspunktet  måske evigt  hvor vi bliver tvunget til at tage en meget værre beslutning, nemlig at sætte en fast øvre grænse for en årsbehandling. Det er derfor glædeligt, at der i dette øjeblik er taget initiativ til netop at koncentrere sig om disse meget dyre  og visse tilfælde endda gode  lægemidler, men nemt bliver det ikke. Og det bliver aldrig den store popularitets holdeplads.

IRF er kommet godt igennem disse 10 år. Der har været mange kampe, men det har aldrig været kedeligt. Selv om effekten kun er delvist bevist, må min efterfølger blive ved, udbygge med en større hospitalsindsats, mens interessen for almen praksis skal fortsætte usvækket.


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 20. oktober 2009 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top