Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2008 Hvad kan den praktiserende læge bruge IRF til?

Print

Hvad kan den praktiserende læge bruge IRF til?


Af Niels C Heebøll-Nielsen, IRF

 

Formålet med IRF's virke er for det første at hjælpe praktiserende læger i det daglige arbejde. IRF er involveret i en række aktiviteter, som skal hjælpe de praktiserende læger.

 • Kurser
 • Månedsbladet Rationel Farmakoterapi
 • ORDIPRAX
 • Støtte til de regionale lægemiddelkonsulenter
 • Dertil findes på IRF's hjemmeside, www.irf.dk, en række nyttige aktiviteter:
 • Præparatanmeldelser
 • Studieanmeldelser
 • Lægemiddelspørgsmål
 • Behandlingsvejledninger
 • Den Nationale Rekommandations- liste
 • Interaktionsdatabasen

Kurser

IRF har gennem årene afholdt en række velbesøgte 1-dagskurser om vigtige emner for praktiserende læger. Kurserne finder sted forskellige steder i Danmark. Prisen for at deltage i et kursus bliver fra efteråret 2008 500 kr. Man tilmelder sig kurserne på IRF's hjemmeside.

 

Rationel Farmakoterapi

Månedsbladet er en af IRF's hovedaktiviteter. Papirformatet foretrækkes af de fleste. Bladet indeholder artikler enten om en lægemiddelgruppe eller om en vigtig sygdom. Artiklerne er skrevet af eksterne specialister. IRF lægger vægt på klarhed og praktiske anbefalinger. Det er hensigten, at samlingen af blade efter nogle år skal give en opdateret oversigt over de fleste behandlingsmuligheder inden for almen medicin.

 

Tidligere udgivne artikler findes på IRF's hjemmeside i pdf-format.

 

ORDIPRAX

ORDIPRAX er et internetbaseret præsentations- og feedback-værktøj for lægemiddelstatistik, som er udviklet af IRF og Afdelingen for Lægemiddeløkonomi (LØK), Lægemiddelstyrelsen, i samarbejde med et IT-firma.

 

Data fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister præsenteres på en overskuelig og informativ måde. Den enkelte praksis og regionens forbrugstal fremstilles i grafer eller tabeller både i mængdeenheder (DDD = definerede døgndoser) og kroner opgjort per kvartal. Der er normeret for antal indbyggere, så man kan direkte sammenligne de forskellige regioner.

 

Der kræves en kode for at komme ind på hjemmesiden. Koden er tilsendt hvert enkelt ydernummer. Hvis man har glemt eller forlagt koden, kan man ved at kontakte IRF per e-mail få oplyst koden.

 

Den enkelte praksis kan sammenligne sit forbrug med kollegers i regionen. ORDIPRAX skal fungere som øjenåbner og som diskussionsgrundlag.

 

Driften af ORDIPRAX overtages i foråret af LØK, men IRF har fortsat i samarbejde med LØK ansvaret for det faglige indhold.

 

Regionale lægemiddelkonsulenter

IRF har altid set det som en hovedopgave at støtte de regionale lægemiddelkonsulenter. 2 gange om året afholder IRF fællesmøde for de regionale lægemiddelkonsulenter, og IRF kommer gerne til regionerne til uformelle eller mere formelle møder, som arrangeres lokalt. Desuden er konsulenterne altid velkomne i IRF til debat eller undervisning om selvvalgte emner. IRF skaffer gerne gode lærerkræfter.

 

www.irf.dk

På hjemmesiden får man adgang til en række nyttige oplysninger.

 

Præparatanmeldelser

Ca. 14 dage før markedsføringen af et nyt lægemiddel får IRF besked. Det nye produkt bliver anmeldt hurtigt. Denne funktion er meget vigtig. De praktiserende læger får ofte besøg af en lægemiddelkonsulent fra det pågældende firma på et tidspunkt, hvor lægen ikke har kendskab til det nye middel.

 

Lægen får mulighed for at orientere sig ved at slå op på www.irf.dk, hvor han kan finde anmeldelsen og dermed levere et kvalificeret modspil.

 

Alle præparatanmeldelser fra IFR bliver sendt til det pågældende firma, som så har et par dage til at komme med eventuelle indvendinger eller tilføjelser.

 

Studieanmeldelser

Der udkommer mange undersøgelser. De fleste er ikke af interesse for praktiserende læger, men fra tid til anden udkommer vigtige undersøgelser, som giver anledning til diskussion, og som anvendes af medicinindustrien.

 

Disse studier omtaler, anmelder og behandler IRF. De er ofte svære at gennemskue. Der kan være tale om surrogatmål, for lille kvantitativ effekt, forkert dosis, forkert komparator mv. Alt sammen forhold, der fortjener diskussion.

 

Med et resumé anbragt allerførst og en nemt tilgængelig diskussion omtaler anmeldelserne alle disse punkter og sætter studiet i relief.

 

IRF's studieanmeldelser giver ofte anledning til debat ikke alene med læger, men også med medicinindustrien.

 

Lægemiddelspørgsmål

På hjemmesiden findes udvalgte lægemiddelspørgsmål og -svar, som er relevante for almen praksis. De er udarbejdet i samarbejde med de kliniske farmakologiske enheder i Danmark.

 

Desuden besvarer IRF spørgsmål fra læger og fra offentligheden om lægemidler. Man kan ringe eller skrive per e-mail. Spørgsmål, som går på en konkret patientbehandling, kan IRF ikke gå ind i. I disse tilfælde henvises altid til den praktiserende læge.

 

Behandlingsvejledninger

IRF udarbejder sædvanligvis ikke egentlige behandlingsvejledninger, som fås fra mange sider fx DSAM. I enkelte tilfælde har IRF dog brudt denne regel. I samarbejde med APO-enheden i Odense har IRF udsendt en vejledning i antibiotikabehandling i almen praksis og en vejledning i aftrapning af benzodiazepiner, et område, der længe har haft Instituttets opmærksomhed. IRF har også i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udsendt en vejledning i anvendelse af psykofarmaka hos demente.

 

Den Nationale Rekommandationsliste

Den Nationale Rekommandationsliste er tilgængelig på IRF's hjemmeside. Rekommandationslisten angiver kun generiske navne på præparater, og listen er i første række et hjælpemiddel for regionale lægemiddelenheder, som kan udarbejde mere praktiske vejledninger for lægerne.

 

Listen kan også anvendes af den enkelte læge, som kan udarbejde sin egen liste over foretrukne præparater.

 

Interaktionsdatabasen

På hjemmesiden kan man under almen farmakologi slå op i Interaktionsdatabasen, hvor man kan søge på et enkelt stof eller på kombinationer af flere stoffer.

 

Konklusion

Ali i alt er der god grund til at gå på opdagelse på IRF's hjemmeside.

 

På hjemmesiden kan man tilmelde sig nyhedsbreve fra IRF. Man får så løbende mails fra IRF med nyheder.


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 20. maj 2008 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top