Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2008 Blodtryksreduktion hos gamle

Print

Blodtryksreduktion hos gamle


Af Niels C Heebøll-Nielsen, IRF.

 

Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration (BPLTTC) (1) er en metaanalyse af 31 undersøgelser, som omfatter 190.000 patienter. Man fandt, at reduktionen af blodtryk (BT) med forskellige medikamenter hos hypertensive personer var uafhængig af patienternes alder.

 

BPLTTC analysen fandt også, at BT reduktion medførte en relativ reduktion af kardiovaskulære tilfælde, som var uaf-hængig af patienternes alder.

 

Den absolutte risiko for kardiovaskulære tilfælde er højere hos gamle end hos yngre patienter. Dvs. der skal færre pa-tientårs behandling til at forebygge et kardiovaskulært tilfælde hos gamle end hos yngre, især hvis der er tale om yderli-gere risikofaktorer som fx tidligere kardiovaskulære komplikationer.

 

I en undersøgelse af patienter ≥60 år med isoleret systolisk hypertension (2) blev BT ved behandling reduceret med ~10 mm Hg sammenlignet med placebo. Antallet af patienter (NNT), som i 5 år skal behandles for hypertension for at forebygge et kardiovaskulært tilfælde, var 18 for mænd og 38 for kvinder.

 

I den nyligt publicerede undersøgelse: Hypertension in the very elderly trial (HYVET) (3), resulterede behandling af ≥80 årige patienter med hypertension i, at incidensen af letal og ikke-letal apopleksi faldt med 30 %. Den absolutte re-duktion af samlet død var 12,4 % og kardiovaskulær død 16,5 %. Det modsiger den antagelse, at forebyggelse af apo-pleksi hos de meget gamle indebærer øget samlet mortalitet. For at forebygge et dødsfald skal 40 meget gamle behandles i 2 år.

 

Litteratur

  1. Jan A Staessen, Tom Richart, Paolo Verdecchia. Reducing blood pressure in people of different ages. BMJ  2008;336:1080-1081.
  2. Staessen JA, G sowski J, Wang JG et al. Risks of untreated and treated isolated systolic hypertension in the elderly: meta-analysis of outcome trials. Lancet 2000;355:865-72.
  3. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE et al. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med 2008;358.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 19. juni 2008 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top