Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2008 Benzodiazepiner igen igen

Print

Benzodiazepiner igen igen


Af Birgit Toft -  IRF

 

Sundhedsstyrelsen har i juni måned 2008 udgivet en ny vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. 

 

Den nye vejledning sigter bl.a. på at skærpe lægernes opmærksomhed på patienternes trafiksikkerhed, når patienterne indtager afhængighedsskabende lægemidler.

 

Baggrunden er en lang række undersøgelser, der viser, at personer, der indtager benzodiazepiner og kører bil, har øget risiko for at blive involveret i trafikuheld. Risikoen er øget med en faktor 2-3. Tager man derudover stærkt smertestillende lægemidler eller drikker alkohol, stiger risikoen stærkt.

 

I vejledningen om ordination af afhængighedsskabende lægemidler er der sket en væsentlig stramning af lægens ansvar i forbindelse med udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekortet. Det er især benzodiazepinerne, der har fået opmærksomhed, idet det nu er fastsat, at personer, der får ordineret visse benzodiazepiner med lang halveringstid, ikke kan anbefales at få kørekort. Disse benzodiazepiner er nævnt i et bilag til vejledningen, og der er også angivet værdier for andre benzodiazepiner, som ikke må overskrides, hvis man skal anbefale kørekort.

 

IRF har i foråret 2008 lagt vejledningsmateriale om nedtrapning ud på IRF's hjemmeside.

 

Kongevejen til en vellykket nedtrapning er en langsom nedtrapning med 10-20 % reduktion med 1-2 ugers interval - tilpasset de praktiske forhold med pakningsstørrelser og styrker for de enkelte benzodiazepiner. Reduktionen kan foregå med halve og kvarte tabletter. En tabletdeler kan købes på apoteket.

 

I nogle tilfælde kan man gradvist skifte den aktuelle benzodiazepindosis ud med diazepam, der har en lang halveringstid og små styrker og derfor er egnet til en nedtrapning med kun én dosis i døgnet. Det er især benzodiazepiner med kort halveringstid, det vil være aktuelt at omlægge til diazepam.

 

Patienterne kan selv

IRF har fået flere henvendelser fra personer, som har henvendt sig om nedtrapning, og som selv vil forvalte nedtrapningen. Det vidner om, at nogen personer i befolkningen er motiveret for nedtrapning.

 

Patienterne kan henvises til www.medicinmedfornuft.dk, hvor de kan blive oplyst om afhængighed og nedtrapning.

 

Udsendelse af materialet

Det ovennævnte informationsmateriale til læger, lægens personale og borgere, som indtil nu kun findes på IRF's hjemmeside, bliver i efteråret i papirudgave udsendt til alle læger, der modtager Ugeskrift for Læger.


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 26. august 2008 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top