Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2008 Basislisten.dk: Lægens værktøj til rationel medicinordination

Print

Basislisten.dk: Lægens værktøj til rationel medicinordination


Af Marianne Møller, Institut for Rationel Farmakoterapi

 

»Lægemiddelstyrelsen vil nu sikre patienterne billigere medicin. Derfor vil de lægge et program på alle lægers computere, som automatisk vil lade det billigste produkt poppe op«. Sådan stod der i dagspressen for et par uger siden, da en journalist erfarede, at Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) er involveret i udvikling af elektroniske rekommandationslister.

 

Informationen skal tages med et gran salt, men rummer alligevel en vis sandhed. For de regionale lægemiddelkonsulenter, tidligere »Alk'e«, har gennem nogen tid arbejdet for at lave en elektronisk version af de velkendte basislister, som indtil i dag har eksisteret på laminerede papirark.

 

Det er regionernes arbejde med dette, hvor IRF har deltaget som faglig sparring og sekretariat, der nu resulterer i, at størstedelen af de praktiserende læger på et tidspunkt får adgang til basislisterne via deres IT-system.

 

En støtte til lægerne

Hjemmesiden, der viser regionernes forslag til førstevalg af lægemidler til brug i primærsektoren, findes på Basislisten.dk. Formålet er at støtte lægerne i at foretage det mest fornuftige (rationelle) valg af lægemiddel på baggrund af effekt, bivirkning og pris. De praktiserende læger er via deres overenskomst forpligtede til at tage økonomiske hensyn ved ordination af lægemidler. Basislisten.dk skal gøre det lettere for lægerne at tage disse hensyn, samtidig med at patienterne sikres en god behandling.

 

Regionen foreslår førstevalg

Regionerne har samarbejdet om at udvikle brugerfladen, hvor man via et Danmarkskort guides ind på anbefalingerne i hver region. Selve valget af de lægemidler, der fremgår af listen, foretages dog i den enkelte region. Det skyldes, at valget af lægemidler skal afspejle de lokale anbefalinger.

 

Da Basislisten.dk primært er et værktøj til praktiserende læger, er målet at give lægerne direkte adgang til anbefalingerne i den enkelte region i ordinationsøjeblikket. De fleste af Danmarks alment praktiserende læger forventes i løbet af 2008 at få direkte adgang fra deres IT-system.

 

Et valg mellem analoger

Lægemiddelgrupperne på Basislisten.dk er dem, der mængdemæssigt og økonomisk fylder mest i den daglige lægepraksis. Basis for de konkrete anbefalinger af førstevalg er en vurdering af effekt, sikkerhed og pris ved behandling med tilgængelige, analoge lægemidler. Altså lægemidler med forskelligt indholdsstof, men sammenlignelig effekt. Praktiske forhold som fx doseringshyppighed kan også have betydning. Anbefalingerne på Basislisten.dk tager afsæt i Den Nationale Rekommandationsliste.

 

Basislister med kurs mod fremtiden

Basislisten.dk er ikke specifikt rettet mod andre målgrupper end de praktiserende læger. Da de lokale rekommandationer nu kommer til at ligge online, kan andre end lægen selv, bl.a. andre sundhedspersoner og lægemiddelbrugere, dog lettere end hidtil blive opmærksomme på regionernes arbejde.

 

Og på sigt kan Basislisten.dk integreres i andre IT-systemer i sundhedssektoren og derved nå andre målgrupper.

 

For mere information – se Basislisten.dk


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 5. november 2008 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top