Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2007 Tilskudsstatus ændret for lipidsænkende lægemidler

Print

Tilskudsstatus ændret for lipidsænkende lægemidler


Den 23. april 2007 blev tilskudsstatus for lipidsænkende lægemidler ændret. Ændringen omfattede alle lipidsænkende lægemidler, der var godkendt den 15. marts 2007, dvs. grupperne med statiner, anionbyttere, nikotinsyrederivater, fibrater samt ezetimibe og kombinationen af simvastatin og ezetimibe. Den nye tilskudsstatus kan ses i tabellen.

 

Lægemiddelstyrelsen skal over en 5 års periode revurdere tilskudsstatus for alle lægemidler, tilskudsberettigede såvel som ikke tilskudsberettigede, og de lipidsænkende lægemidler er den første gruppe, der er gennemgået.

 

Beslutningen om ændring betyder en overordnet lempelse af tilskudsstatus og vil understøtte behandling med lipidsænkende lægemidler, når patienten har medikamentelt behandlingskrævende hyperlipidæmi, jf. Rationel Farmakoterapi nr. 11/2006. Samtidig vil den ændrede tilskudsstatus tilskynde til anvendelse af de generelt tilskudsberettigede billigere statiner, hvor dette er muligt, alene eller i kombination med et af de øvrige lipidsænkende stoffer.

 

Statinernes effekt er vidtgående en klasseeffekt, og opdelingen af statinerne i 2 grupper med generelt tilskud - henholdsvis med og uden klausulering - er begrundet i lægemidlernes tilskudspriser. Kun tilskudspriserne for simvastatin, pravastatin og lovastatin står efter Lægemiddelstyrelsens opfattelse mål med den behandlingsmæssige værdi til den store gruppe af patienter, og mange vil kunne behandles med et af disse stoffer alene. (Priserne på en række generiske produkter indeholdende simvastatin er efterfølgende hævet markant. Disse prisændringer giver ikke grundlag for at ændre afgørelsen, men Lægemiddelstyrelsen vil følge prisudviklingen.)

 

Statinerne simvastatin, pravastatin og lovastatin kan nu ordineres med tilskud uden påtegning af recepten. Ved ordination af alle de øvrige lipidsænkende lægemidler skal lægen vurdere, om patienten er omfattet af klausulen og - når dette er tilfældet - påtegne recepten med »tilskud«.

 

I princippet vil der ikke længere skulle søges enkelttilskud, og det er derfor vigtigt, at det klausulerede tilskud anvendes efter formålet. I »Ugeskrift for Læger« nr. 17, 23. april 2007 er en artikel om klausuleret tilskud og den praktiske anvendelse af ordningen. En mere uddybende udgave af artiklen bl.a. med oplysning om, hvor klausuleringsteksterne kan findes, kan ses i netudgaven af Ugeskrift for Læger af samme dato.

 

Tilskudsændringen er som nævnt en lempelse, og det er Lægemiddelstyrelsens intention, at overgangen for patienter, læger og apoteker sker så smidigt som muligt. Apoteket kan derfor ekspedere recepter, som er udstedt før den 23. april 2007, efter enten de nye regler eller de gamle regler indtil udløbet af receptens gyldighedsperiode. Apoteket skal vælge det, som er mest fordelagtigt for patienten.

 

Mere om baggrunden og begrundelsen for Medicintilskudsnævnets indstilling og Lægemiddelstyrelsens beslutning kan ses på www.laegemiddelstyrelsen.dk -> Læger -> Tilskudssystemet -> Revurdering af tilskudsstatus.

 

Tabel. Tilskudsstatus for lipidsænkende lægemidler per den 23. april 2007. 
Lægemiddelstof Tilskudsstatus

Simvastatin

Lovastatin

Pravastatin

Generelt uklausuleret tilskud.

Fluvastatin

Atorvastatin

Rosuvastatin

 

Colestyramin 

Colestipol 

 

Acipimox

 

Ezetimibe

 

Simvastatin og ezetimibe i kombination

Klausuleret tilskud, dvs. at der gives tilskud, når lægemidlerne ordineres til følgende: Patienter med behandlingskrævende hyperlipidæmi, for hvem behandling   med generelt tilskudsberettiget statin har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.
Lægen skal påtegne recepten med »tilskud«.
Gemfibrozil  Klausuleret tilskud, dvs. at der gives tilskud, når gemfibrozil ordineres til  følgende: Patienter med isoleret svær forhøjelse af triglycerid eller patienter med  kombineret hyperlipidæmi evt. i kombination med statin.
Lægen skal påtegne recepten med »tilskud«.

Elisabeth Thomsen - Lægemiddeløkonomi, Lægemiddelstyrelsen


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 21. maj 2007 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top