Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2007 Effekt af rosiglitazon på risiko for AMI og død af kardiovaskulær årsag

Print

Effekt af rosiglitazon på risiko for AMI og død af kardiovaskulær årsag


Rosiglitazon (Avandia) anvendes til behandling af type-2 diabetes. Rosiglitazon blev godkendt pga. stoffets evne til at reducere blodglukose og glykeret hæmoglobin. De initiale undersøgelser var ikke i stand til at bestemme effekten på mikro- og makrovaskulære komplikationer ved diabetes inkl. kardiovaskulær morbiditet og mortalitet, som er årsag til mere end 65% af dødsfald hos diabetikere.

 

IRF har tidligere anmeldt 3 undersøgelser vedrørende glitazoner: PROactive, DREAM og ADOPT (1;2;3). Glitazoner er hidtil vurderet på surrogat parametre. Der er ikke fundet effekt på endepunkter ved mikro- og makrovaskulære komplikationer.

 

Ved denne nye metaanalyse fandt man odds ratio for myokardieinfarkt på 1,43 (95% sikkerhedsgrænser 1,03 til 1,98; p=0,03) og odds ratio for kardiovaskulær død på 1,64 (0,98 til 2,74; p=0,06). Odds ratio for kardiovaskulær død var således ikke statistisk signifikant på 5% niveau.

 

I metaanalysen indgik undersøgelser, som alle havde strakt sig over mere end 24 uger. Der var tale om undersøgelser med randomiserede kontrolgrupper, som ikke fik rosiglitazon. Af 116 potentielt relevante undersøgelser opfyldte 42 inklusionskriterierne. Deltagerne var omkring 56 år gamle i gennemsnit og det initiale HbA1c niveau var omkring 8,2%.

 

Det mener IRF

Der er på det foreliggende ikke grundlag for at fraråde behandling med rosiglitazon, men resultaterne af metaanalysen er tankevækkende.

 

Første behandling af type-2 diabetes er fortsat metformin og sulfonylurinstof. Behandling med glitazoner medfører øget hyppighed af hjerteinsufficiens, og der er kommet meddelelser om øget hyppighed af frakturer hos kvinder (3).

 

Metaanalysen er ikke uden svagheder, som det pointeres i en leder i samme nummer af N Engl J Med (5) og i meddelelse fra FDA (6). Det var ikke muligt at foretage time-to event analyser eller vurdere det tidsmæssige forløb af komplikationerne.

 

Undersøgelserne inkluderede kontrolgrupper med både placebo og aktiv behandling. Det totale antal events var relativt lille. Få events den ene eller den anden vej kunne ændre resultatet for myokardieinfarkt og død. Muligheden for, at resultatet af metaanalysen er opstået ved en tilfældighed, kan ikke afvises.

 

Rosiglitazon nedsætter HbA1c med omkring 1 procent point eller mindre, men det er associeret med øget kropsvægt, væskeretention, uheldig effekt på lipider og anæmi. Hvis man tillader stoffet på basis af surrogat end points til langtidsbehandling af diabetes, er der behov for langtidsundersøgelser.

 

Niels Christian Heebøll-Nielsen - Institut for Rationel Farmakoterapi

 

Referencer

 1. Dormandy JA, Charbonnel B, Eckland DJA et al. Secondary prevention of macrovascular events
      in patients with type 2 diabetes in the PROactive Study (PROspective pioglitAzine Clinical Trial
      in macroVascular Events). Lancet 2005; 366:1279-89.
 2. The DREAM Trial Investigators: Gerstein HC, Yusuf S, Bosch J et al. Effect of rosiglitazone on
      the frequency of diabetes in patients with impaired glucose tolerance or impaired fasting glucose:
      a randomised controlled trial. Lancet 2006;368:1096-105.
 3. Kahn SE, Steven CB, Haffner M et al. Glycemic durability of rosiglitazone, metformin or
      glyburid monoterapi. N Engl J Med 2006;355:2427-43
 4. Steven E. Nissen, Kathy Wolski. Effect of rosiglitazone on the risk of myocardial infarction and
      death from cardiovascular causes. N Engl J Med 2007;356.
 5. Bruce M. Psaty, Curt D. Furberg. Rosiglitazone and cardiovascular risk. N Engl J Med 2007
 6. FDA issues safety alert on Avandia. May 21, 2007.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 19. juni 2007 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top