Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2007 DTCA: Direct To Consumer Advertising

Print

DTCA: Direct To Consumer Advertising


En omfattende oversigt over problemerne vedrørende DTCA kom i efteråret 2005 (Qual Saf Health Care 2005;14:246-50), hvorfra hovedkonklusionerne kort skal refereres.

 

Fra 2.853 potentielle rapporter og artikler overlevede 4 studier kravet om undersøgelser, der enten var randomiserede eller blot kontrollerede, inklusiv »før-og-efter-undersøgelser« eller studier som tidsserier.

 

Tre af studierne er fra USA - heraf ét sammenlignet med Canada, hvor der ikke er DTCA - og det sidste er fra Holland og handler om oplysninger med specifikt sygdomssigte.

 

Hovedkonklusionerne er, at DTCA giver øget lægemiddelsalg inden for de omtalte produkter samt påvirker lægens udskrivningsopførsel og patientkrav. Men først og fremmest er der overhovedet ingen information vedrørende sundhedstegn og symptomfravær. Dette er simpelthen ikke sufficient undersøgt.

 

Vi ved med andre ord meget lidt sikkert. Tilhængere af DTCA slår på større patientbevidsthed, mindre underbehandling, forbedret læge-patientforhold og konkordans samt ultimativt bedre sundhedsforhold, mens modstanderne slår på en skævvridning mod nyere produkter, overbehandling, negligering af non-farmakologisk behandling, uimodståeligt pres - herunder prispres - på lægerne ud fra ikke-videnskabelige motiver og en underminering af forsøg på at fremme rationel farmakoterapi.

 

Et hovedpunkt - som artiklen ikke adresserer - er den afgørende skelnen mellem information og reklame. Information er ikke forbudt, men det er reklame i EU over for offentligheden om receptpligtige lægemidler. Om dette skal ændres eller opretholdes, er selvfølgelig et politisk spørgsmål, men det skader ikke at kende litteraturen inden for området. Man får næsten lyst til at bruge den forslidte frase: flere undersøgelser er påkrævet.

 

Marianne Møller -  Institut for Rationel Farmakoterapi

Jens Peter Kampmann - Institut for Rationel Farmakoterapi


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 21. maj 2007 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top