Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2007 Compliance

Print

Compliance


Af Niels C Heebøll-Nielsen, IRF

 

Compliance er et udtryk for graden af overensstemmelse mellem patientens faktiske medicinindtagelse og den ordinerede behandling. (Vi bruger det engelske udtryk compliance, medens englænderne ofte taler om adherence.)

 

Undersøgelser har vist, at en stor del af patienterne ikke tager den ordinerede medicin på den rigtige måde og i den rigtige mængde. Kun omkring en tredjedel af patienterne følger ordinationen fuldt ud, mens to tredjedele enten kun tager en del af den ordinerede medicin eller slet ikke tager medicin.

 

For kroniske patienter regner man med, at compliance er omkring 50 %.

 

Det er de ældre patienter, der får mest medicin. De kan have svært ved at holde rede på medicinen.

 

Det kan der være flere årsager til:

  • Patienterne husker ikke lægens forklaringer eller forstår dem ikke.
  • Lægen har ikke været omhyggelig nok med at forklare sig.
  • Måske har medicinen været så dyr, at det i sig selv har virket afskrækkende.
  • En del patienter er modstandere af medicin og er måske bange for bivirkninger.

Mange patienter får ret meget medicin. Det kan fx være type 2-diabetikere, som ud over metformin får tolbutamid, statin, ACE-hæmmer og tiazid. Dertil er de ordineret rygestop og motion. Der er meget at holde rede på.

 

Hvad betyder det, at medicinen ikke tages nøjagtigt som ordineret?

Hvad betyder det, at en hypertoniker, som er i behandling med 3 eller 4 præparater, ikke overholder behandlingen præcist? Målet for behandlingen er BT<140/90, men også en mindre nedsættelse af BT er af betydning.

 

Klinisk farmakolog Hanne Rolighed Christensen har foreslået, at patientens egen læge tager en snak med patienten (og de pårørende) om, hvilken medicin patienten skal overholde nøje (fx Marevan), og hvilken medicin man i særlige tilfælde kan springe over. Dvs. vi går ikke efter det bedste, men efter en forbedring.

 

Hvad vil det betyde for compliance, hvis denne ordning indføres?

Under alle omstændigheder må egen læge forsøge at kommunikere så præcist som muligt og ofte give patienterne en skriftlig instruks om medicinen med hjem.

 

Det er også vigtigt, at lægen ud over fordelene ved behandlingen omtaler mulige bivirkninger, som patienten så kan finde sig i eller fravælge.

 

Det er også værd at huske på, at non-compliance kan være et sundhedstegn.


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 17. december 2007 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top