Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2006 SSRI og graviditet - risiko for misdannelser?

Print

SSRI og graviditet - risiko for misdannelser?


Fra Rationel Farmakoterapi nr. 7 2006

 

Flere studier har rapporteret om associationer mellem brug af selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) under graviditet og bivirkninger hos det nyfødte barn. Hidtidige observationer har hovedsageligt begrænset sig til perinatale bivirkninger, formodentligt som en konsekvens af withdrawal/abstinenssymptomer, men signaler om øget risiko for misdannelser er nye.

 

Data fra epidemiologiske studier med paroxetin antyder i dag en let øget risiko for medfødte misdannelser, herunder hjertemisdannelser, i 1. trimester. Risikoen svarer omtrent til en øget forekomst af misdannelser på 1 % (NNH=100). Paroxetin bør derfor så vidt muligt undgås under graviditet.

 

Et case-kontrol studie fandt for nyligt en let øget risiko for pulmonal hypertension hos nyfødte børn (PPHN) født af kvinder, der havde brugt et SSRI efter 20. uge af graviditeten. Normalt forekommer sygdommen i ca. 2 ud af 1.000 graviditeter, mens der i studiet blev fundet PPHN i 6-12 ud af 1.000 fødsler, hvis moderen var behandlet med et SSRI efter 20. graviditetsuge. Det svarer omtrent til, at 1 %, eller mindre, af graviditeterne vil resultere i et barn med denne lidelse (NNH= 100-250). Studiet sætter dermed spørgsmålstegn ved brug af SSRI i 3. trimester, og trods det, at signalet bør bekræftes i større studier, fordrer det en revurdering af den gravides tilstand midtvejs i graviditeten, således at der fortsat bør være klar indikation for behandling.

 

Brug af antidepressiva til gravide bør forsat vurderes individuelt, og i hvert enkelt tilfælde må nytten af lægemidlet afvejes over for den mulige risiko, og den gravide kvinde bør informeres om dette. Blandt SSRI er fravær af misdannelser, på grund af den store datamængde, fortsat bedst dokumenteret for fluoxetin. Citalopram og sertralin er formodentligt mindst lige så gode valg, dog med en mindre datamængde. Paroxetin bør generelt undgås, og der bør udvises særlig tilbageholdenhed over for nyere antidepressiva (SNRI, escitalopram), hvis sikkerhed under graviditet er mindre kendt.

 

Andre behandlingsmuligheder af gravide inkluderer TCA og psykoterapi. Blandt TCA kan vælges et præparat, der giver mindst risiko for ortostatisk hypotension, fx nortriptylin. Ved lette-moderate former for depression er der dokumentation for effekt af kognitiv samt interpersonel terapi.

 

Marianne Møller - Institut for Rationel Farmakoterapi

 

Læs hele artiklen om SSRI og graviditet

 

Dine patienter kan læse om risikoen ved depressionspiller under graviditet på medicinmedfornuft.dk


 

Siden sidst opdateret: 27. september 2006 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top