Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2006 Indsats for rationel brug af triptaner i Frederiksborg Amt

Print

Indsats for rationel brug af triptaner i Frederiksborg Amt


Fra Rationel Farmakoterapi nr. 7 2006

 

Det anbefales (Rationel Farmakoterapi 11/2004), at migrænepatienter begrænser forbruget af migrænemedicin til 10-12 doseringer per måned. På et år giver det mellem 120 og 144 doseringer per migrænepatient. Nogle patienter kan nøjes med en dosering på én DDD (defineret døgndosis) (fx 50 mg sumatriptan), mens andre er nødt til at tage 2 DDD på én gang (fx 100 mg sumatriptan) for at opnå effekt på et migræneanfald. Omregnet til DDD bør det årlige forbrug af triptaner per patient ikke overstige 120-288 DDD (middelværdi 204 DDD).

Metode

Med dette som baggrund har Lægemiddelenheden i Frederiksborg Amt siden juli 2002 årligt sendt breve til amtets praktiserende læger om rationel brug af triptaner til behandling af migræne.

 

Brevene er sendt til de læger, som har patienter med et årligt triptanforbrug på mindst 210 DDD. Et eksempel på de ordinationsdata, som lægerne modtager, er vist i Figur 1.

 

Figur 1. Ordinationsdata til den enkelte yder.
Ydernr egen læge     Patient  ID   Alder/køn  Stof  Præparateksempel  DDD sum fra  egen yder    DDD sum fra  anden yder DDD sum  i alt
18XXX 501
62
62
18

44/K
61/M
61/M
57/K

Eletriptan
Eletriptan
Sumatriptan
Sumatriptan
Relpax
Relpax
Imigran
Imigran
216
234
32
1740
12
-
4
-
228
 
270
1740

 

Ordinationsdata får Lægemiddelenheden fra Lægemiddelstyrelsen. Data oplyser bl.a. lægens ydernr., patientens køn og alder samt præparatnavn og mængde (DDD) af de ordinerede triptaner. Hvis samme patient får 2 forskellige triptaner til behandling af migræne, optræder patientens identifikationsnummer tilsvarende to gange.

 

Det bemærkes, at data ikke kan vise, om lægemidlet er ordineret til Hortons hovedpine eller til migræne, eller om patienten tager én eller to DDD triptan samtidigt for at få effekt.

 

I brevet med ordinationsdata opfordrer Lægemiddelenheden læ gerne til at bruge data til at søge efter de pågældende patienters journaloplysninger i eget edb-system. Lægen opfordres til at kontakte amtets datakonsulent, hvis der ønskes hjælp til at udføre søgningen - et tilbud, som flere af amtets læger benyttede sig af.

Resultater

Sammenligning af data fra de 4 år viser, at indsatsen har gavnet - se Figur 2 på næste side.

 

For tre patienter er det årlige triptanforbrug faldet meget: Fra 1.740 DDD til 480 DDD, fra 990 DDD til 0 DDD og fra 546 DDD til 0 DDD.

 

www.ordiprax.dk ses effekten af indsatsen også, idet Frederiksborg Amt nu er det amt, der ordinerer færrest triptaner pr. 1.000 indbyggere (køn- og aldersstandardi seret).

Figur 2. Ændring i triptanforbruget i Frederiksborg Amt.
  2001 2004 Ændring
Antal patienter, som er storforbrugere 165 122 -25 %
Antal ydernumre, som har patienter, der er storforbrugere 80 62 -23 %
Antal storforbrugere pr. ydernummer 2,2 2,0 -9 %
Antal patienter, som får > 2 DDD dagligt 14 6 -57 %
Højeste antal DDD for én patient på et år 1710 1512 -13 %

 

Lægernes indsats for at mindske forbruget

Lægerne blev opfordret til at give en tilbagemelding til Lægemiddelenheden om, hvilken indsats de havde iværksat på baggrund af data fra Lægemiddelenheden om triptanforbruget. Som eksempler på tilbagemeldinger fra lægerne kan nævnes:

 • Sat reminder i journalen til klinikpersonalet om, at patienten skal kontakte lægen ved recept fornyelse.
 • Indkaldt patienten til samtale om behandlingen for bl.a. at afdække, om hovedpinen er medicininduceret, og om patienten ved, hvordan medicinen skal tages korrekt. Ved patienten fx at:
  • det ikke hjælper at tage en dosis mere, hvis første dosis ikke har effekt?
  • dosis ikke skal tages i aurafasen, men først i hovedpinefasen?
  • triptaner ikke kan tages for at forebygge migræneanfald?
  • triptaner ikke kan bruges til spændingshovedpine?
  • et dagligt forbrug af smertestillende medicin kan være årsag til hovedpine?
 • Opfordret patienten til at føre diagnostisk hovedpinedagbog for at se, om der er bestemte faktorer, der udløser migrænen (fx rygning, alkohol, for lidt søvn, spændingshovedpine, bestemte fødevarer).
 • Indført non-farmakologiske tiltag i overensstemmelse med resultaterne i hovedpinedagbogen.
 • Sat patienten i forebyggende behandling.
 • Henvist patienten til neurolog.
 • Henvist patienten til "afgiftning" på smerteklinik.
 • Fandt at patienten havde forhøjet blodtryk. Da det blev behandlet, forsvandt migrænen.

Ting tager tid …

Et enkelt brev fra Lægemiddelenheden til amtets læger gør ikke den store forskel. Fokus skal være på området gennem en længere periode. Dels tager det tid for lægerne at finde frem til patienternes journaloplysninger i eget edbsystem ud fra de dataoplysninger, som Lægemiddelenheden må videregive (patienternes CPR-nummer må ikke oplyses). Dels tager det tid at ændre vaner - både for lægerne og for patienterne. Det kunne måske fremme processen, hvis det blev muligt for lægerne - fx via Ordiprax eller via den Personlige Elektroniske Medicinprofil - på en nem måde at få oplyst, hvor mange og hvem (CPR-nr.) af deres patienter, der er storforbrugere af triptaner. Det kunne også være nyttigt, hvis lægen samtidigt kunne få oplyst, hvilke ydere der har ordineret midlerne, hvis patienten har fået ordineret trip taner fra flere forskellige læger.

 

Lone Due, farmaceut, amtslig lægemiddel konsulent i Frederiksborg Amt.


 

Siden sidst opdateret: 14. august 2006 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top