Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2006 Giftinformationen på Bispebjerg Hospital

Print

Giftinformationen på Bispebjerg Hospital


Fra Rationel Farmakoterapi nr. 9 2006

 • Giftinformationen på Bispebjerg Hospital åbnede 15. august 2006 for offentligheden.
 • Borgere kan søge råd om risiko og forholdsregler ved forgiftninger. Børnehaver og plejehjem kan henvende sig ved mistanke om udsættelse for potentielt farlige stoffer eller medicineringsfejl.
 • Giftinformationen vil fortsat sikre, at henvendelser fra sundhedspersonale kan komme uhindret igennem via en særlig telefonlinje.
 • Giftinformationen på Bispebjerg Hospital har igennem mange år rådgivet læger om behandling af forgiftninger. Hovedformålet har været at sikre korrekt behandling af forgiftede, forebygge unødig behandling og ensrette behandlingsprocedurer. Opgørelser fra udlandet har imidlertid vist, at rådgivning om forgiftninger til andre end sundhedspersonale nedsætter antallet af patienter, som henvender sig til læger og skadestuer med ubetydelige eksponeringer.
 • En systematisk opgørelse af forgiftningsmønstre og adfærd i befolkningen, kombineret med relevante kliniske oplysninger vil være et vigtigt supplement til eksisterende databaser, såsom landspatient- og dødsårsagsregisteret. Giftinformationen kommer dermed til at bidrage med vigtig viden om behandling og forebyggelse af forgiftninger.
 • Den døgnåbne telefonrådgivning (Giftlinjen) vil blive varetaget af særligt uddannede sygeplejersker med støtte fra læger ved Anæstesiologisk afdeling, Arbejds- og miljømedicinsk afdeling samt Klinisk Farmakologisk Enhed.
 • Telefonnummer for sundhedspersonale: 35 31 55 55
  Telefonnummer for offentligheden: 82 12 12 12
  Hjemmeside: www.giftlinjen.dk

Gesche Jürgens, Giftinformationen, Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital

 

Reumatoid artrit - sygdomsmodificerende behandling


 

Siden sidst opdateret: 18. september 2006 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top