Du er her: IRF Publikationer Rapporter og pjecer Ny rapport fra IRF om compliance

Print

Ny rapport fra IRF om compliance


Forord

Compliance handler om patienternes efterlevelse af ordinationer fra sundhedsprofessionelle. Begrebet bruges især i forbindelse med lægemiddelbehandling.

 

En række undersøgelser har vist, at graden af efterlevelse af lægemiddelordinationer er forbavsende lav. Ved kronisk sygdom er det typisk ikke mere end halvdelen af patienterne, der tager deres medicin nogenlunde som ordineret.

 

Blandt lægemiddelmarkedets interessenter foreligger der stort set enighed om, at dårlig compliance over for lægemiddelbehandling er et væsentligt problem, om end bevæggrundene for den holdning kan være forskellig.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nedsat et ”complianceudvalg”. Der er afsat 40 mio. kr. i en ”compliancepulje”, hvortil der i en 4-årsperiode kan ansøges om midler til forsknings-projekter.

 

Complianceudvalget skal identificere nogle temaer, som skal prioriteres ved vurderingen af ansøgninger til compliancepuljen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet Institut for Rationel Farmakoterapi den opgave at udarbejde en oversigtsartikel, der belyser væsentlige aspekter af compliance-problematikken, og som kan bidrage til udvalgets identifikation af de prioriterede temaer.

 

I rapporten er der lagt vægt på en analyse af begrebet compliance, på definitioner og målemetoder og på patientperspektivet. Forekomst af, årsager til og klinisk betydning af lav compliance diskuteres. I interventionsafsnittet er undersøgelser med kliniske endepunkter blevet prioriteret. Rapporten afsluttes med konkrete anbefalinger vedrørende complianceforskningen og klinisk praksis.

 

Rapporten er udarbejdet af afdelingslæge, MHA Mats Lindberg ved Institut for Rationel Farmakoterapi med støtte fra en gruppe bestående af ledende overlæge, ph.d. Hanne Rolighed Christensen, overlæge, ph.d. Stig Ejdrup Andersen, begge Klinisk Farmakologisk Enhed på Bispebjerg Hospital, og institutchef, dr.med. Jens P. Kampmann, Institut for Rationel Farmakoterapi.

 

 Læs hele rapporten i PDF format (481 KB)

 


 

Siden sidst opdateret: 22. januar 2007 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top