Du er her: IRF Publikationer Årsberetninger Bilag 5

Print

Bilag 5Oversigt: Éndagskurser for læger 2004


Antibiotika – god klinisk anvendelse

Kurset omfatter den basale bakteriologi samt antibiotika. Med udgangspunkt i tilsendte sygehistorier gennemgås en lang række af de hyppigste sygdomme – overvejende fra primærsektoren – samt den rationelle behandling heraf.

 

Undervisere:

 • Overlæge Henrik Friis, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Centralsygehuset i Slagelse
 • Alment praktiserende læge Preben Holme Jørgensen, Stenløse.

 

Kl. 9.00 – 16.30

 • Torsdag 15-01-2004 på Hotel Comwell Roskilde
 • Torsdag 04-03-2004 på Hotel Hvide Hus, Aalborg
 • Torsdag 22-04-2004 på Hotel Comwell Middelfart
 • Torsdag 27-05-2004 på Hindsgavl Slot, Middelfart
 • Torsdag 26-08-2004 på Hotel Comwell Middelfart
 • Torsdag 02-09-2004 på Hotel Comwell Holte
 • Torsdag 21-10-2004 på Hotel Frederik d II, Slagelse
 • Tirsdag 16-11-2004 på Hotel Comwell Rebild Bakker, Skørping.


Kardiovaskulær farmakologi

Med udgangspunkt i relevante lægemidler gennemgås behandlingen overvejende i primærsektoren af hjerteinsufficiens, iskæmisk hjertesygdom og arytmier. Hvert emne vil blive fulgt op af en diskussion på baggrund af tilsendte opgaver.

 

Undervisere er to af følgende læger fra Kardiologisk Afdeling, Rigshospitalet:

 • Overlæge, dr. med. Jørn Carlsen
 • Overlæge, dr. med. Peter Clemmesen
 • Overlæge, dr. med. Søren Boesgaard
 • Alment praktiserende læge Preben Holme Jørgensen, Stenløse.

 

Kl. 9.00 – 16.30

 • Torsdag 22-01-2004 på Hotel Grand Park, Korsør
 • Torsdag 19-02-2004 på Hotel Comwell Borupgård, Snekkersten
 • Torsdag 18-03–2004 på Hotel Hesselet, Nyborg
 • Torsdag 13-05-2004 på Hotel Comwell Kolding
 • Torsdag 09-09-2004 på Hotel Kong Frederik d. II, Slagelse
 • Torsdag 30-09-2004 på Hotel Frederiksdal, Lyngby
 • Torsdag 28-10-2004 på Hotel Hvide Hus, Ålborg
 • Torsdag 25-11–2004 på Hotel Hesselet, Nyborg.


Rationel brug af psykofarmaka

Medikamentel behandling af hhv. affektive lidelser og skizofreni. De relevante lægemidler fx antidepressiva, antipsykotika og anxiolytika vil blive gennemgået med stillingtagen til deres rationelle anvendelse.

 

Undervisere:

 • Overlæge, ph.d. Rasmus Licht, Psykiatrisk Hospital, Århus
 • Overlæge, dr. med. Birthe Glenthøj, Psykiatrisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
 • Alment praktiserende læge, ph.d. Lars Bjerrum, Svendborg.

 

Kl. 9.00 – 16.30

 • Tirsdag 27-01–2004 på Hotel Comwell Holte
 • Tirsdag 23-03–2004 på Hotel Comwell Middelfart
 • Onsdag 17-11–2004 på Hindsgavl Slot, Middelfart.


Type 2 diabetes – sygdom og behandling

Epidemiologi, ætiologi, diagnosticering og behandling af type 2 diabetes gennemgås. Herunder kommer man ind på Det Metaboliske Syndrom, livsstilsændringer, fedme og fysisk inaktivitet. Der vil være diskussion, som tager udgangspunkt i tilsendte opgaver.

 

Undervisere:

 • Professor, dr. med. Arne Astrup, Forskningsinstitut for Human Ernæring, KVL
 • Overlæge, dr. med. Sten Madsbad, Endokrinologisk Klinik, Hvidovre Hospital
 • Alment praktiserende læge Leif Skive, Hillerød

 

Kl. 9.00 – 16.30

 • Onsdag 07-01–2004 på Hotel Comwell Borupgård, Snekkersten
 • Onsdag 28-04–2004 på Hotel Comwell Middelfart
 • Torsdag 16-09–2004 på Scandinavian Technology & Trade Center, Allerød
 • Mandag 22-11–2004 på Hotel Comwell Middelfart.


Farmakologisk behandling af astma og KOL

Hvordan skelner man mellem astma og KOL? Ætiologi, diagnosticering og behandling – overvejende farmakologisk – vil blive belyst bl.a. ud fra de tilsendte opgaver.

 

Undervisere:

 • Klinikchef, dr. med. Peter Lange, Lungemedicinsk Klinik, Hvidovre Hospital
 • Overlæge, dr. med. Charlotte Ulrik, Lungemedicinsk Klinik, Hvidovre Hospital
 • Speciallæge, ph.d. Steffen Thirstrup, Lægemiddelstyrelsen.

Kl. 9.00 – 16.30

 • Tirsdag 10-02–2004 på Hotel Hesselet, Nyborg
 • Tirsdag 18-05–2004 på Hotel Frederiksdal, Lyngby
 • Onsdag 03-11–2004 på Hotel Comwell Kolding
 • Onsdag 08-12–2004 på Comwell Middelfart.


Gynækologisk endokrinologi – rationelle behandlingsprincipper

Kontraception, postmenopausal hormonsubstitution samt behandling og udredning af uregelmæssig blødning vil blive gennemgået. Derudover gennemgås behandling af osteoporose.

 

Undervisere:

 • Professor, dr. med. Sven O. Skouby, Gynækologisk Afdeling, Frederiksberg Hospital
 • Overlæge, dr. med. Lisbeth Nilas, Gynækologisk afdeling, Hvidovre Hospital
 • Alment praktiserende læge, dr. med. Bjørn Krølner, København.

 

Kl. 9.00 – 16.30

 • Torsdag 26-02–2004 på Hotel Comwell Roskilde
 • Fredag 02-04-2204 på Hotel Comwell Rebild Bakker, Skørping
 • Onsdag 22-09–2004 på Hotel Comwell Middelfart
 • Onsdag 01-12-2204 på Hotel Hvide Hus, Ålborg.


Livsstilsændringer

I 2020 vil 70% af alle sygdomme ifølge WHO være livsstilsbetingede. Livsstilssygdommene giver dårlig livskvalitet, kortere levetid og er en meget stor økonomisk byrde. Samtidig er de "lette" at gøre noget ved – det kræver "blot" en livsstilsændring. Er det realistisk at forsøge at ændre folks livsstil? Hvordan skal vi i givet fald gøre det? Få opdateret viden om fedme, rygning og inaktivitet – også det psykologiske aspekt bliver belyst.

 

Undervisere:

 • Professor, dr. med. Arne Astrup, Forskningsinstitut for Human Ernæring, KVL
 • Overlæge, dr. med. Martin Døssing, Medicinsk afd., Frederikssund Sygehus
 • Psykolog Annette Ilfeldt, Århus
 • Alment praktiserende læge Leif Skive, Hillerød.

 

Kl. 9.00 – 16.30

 • Tirsdag 17-08–2004 på Hotel Hvide Hus, Ålborg
 • Torsdag 26-08-2204 på Hotel Comwell Holte
 • Torsdag 09-12-2004 på Hotel Grand Park, Korsør.

 

Siden sidst opdateret: 20. december 2006 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top