Du er her: IRF Oversigt

Print

Oversigt


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å   1   2   3


A

A-vitaminindtag under graviditet - vurdering
Abstral (fentanyl)
Acarizax®
ACCOMPLISH
ACE-hæmmere (C09A, C09B)
Acetylsalicylsyre forebygger cancer?
Acetylsalicylsyre reducerer kolorektal cancer
Acetylsalicylsyre resistens ved kardiovaskulær sygdom
Aclasta (zoledronsyre)
Acomplia (Rimonabant)
Acomplia - alvorlige psykiske bivirkninger
Adartrel og Sifrol
Adasuve (loxapin)
Adenuric (febuxostat)
Adfærdsforstyrrelser ved demens
ADHD hos børn og unge - en fortsat udfordring
ADHD og psykoser hos voksne - opgaver for almen praksis
ADHD præparater og medicinsk rygeophør
Administrationsveje for Stesolid ved akutte psykoser
ADOPT-studiet
ADVANCE undersøgelsen
Afføringsmidler
Afføringsmidler (A06)
Afmeld nyhedsbrev
Afrapportering og fortolkning af randomiserede studier
AK-behandling: Interaktion mellem kumariner og NSAID
AK-behandling: Valg af antidepressiva
Akut behandling med NSAID
Akut farmakologisk behandling af depression
Akut forværring af astma hos børn – kan prednisolon startes af forældrene?
Akut uspecifikt lændehold
Alea Comp (olmesartan, hydrochlorthiazid og amlodipin)
Aliskiren - fordele og ulemper skal revurderes
Aliskiren - nye kontraindikationer for diabetes- og nyrepatienter
ALK'e i nye klæder
Alle bilag
Allergi og astma – én luftvej – én sygdom
Allergi og graviditet
ALLHAT: Thiazid-diuretica – bedste blodtryksmedicin også ved metabolisk syndrom?
Alli (orlistat) 60 mg i håndkøb
Altargo (retapamulin)
Alvesco inhalationsspray (ciclesonid)
Amtslige lægemiddelkonsulenter
Anafylaksi - Symptomer og behandling
Analog substitution - kliniske og økonomiske resultater
Analoge lægemidler
Anbefalinger vedrørende forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitamin
Anden generation versus første generation antipsykotika
Andre antibakterielle midler (J01X)
Andre hudmidler
Andre links
Angiotensin II-antagonister og risiko for cancer
Angiotensin-2 antagonister (C09C, C09D)
Angioødem-risiko med ACE-hæmmere og ATII-A
Angst og depression - rationel diagnostik og behandling
Anmeldelser
Anoro (umeclidinium /vilanterol)
Antibiotika (systemisk brug)
Antibiotika (systemisk brug)
Antibiotika - behandling af infektioner i almen praksis
Antibiotika J01
Antibiotika og nasal steroid ved akut maxillær sinuitis: Ingen gevinst
Antibiotika til børn
Antibiotika til børn – anbefalinger til almen praksis
Antibiotika ved akut otitis media hos børn
Antibiotikaterapi ved forekomst af odontogene abscesser (tandbylder)
Antibiotikavejledning til almen praksis
Antidepressiv medicin
Antidepressiv medicin og graviditet
Antidepressiva
Antidepressiva og risiko for hjertestop
Antidepressiva til børn og unge
Antidepressiva: Negative resultater bliver ikke publiceret
Antihypertensiv medicin ved sengetid
Antihypertensiva og risiko for cancer
Antikonception ved tidligere brystkræft
Antimykotika
Antipsykotika (CATIE-studiet)
Antipsykotika - bivirkninger og interaktioner
Antipsykotika og gravidiet - hvilke præparater kan anvendes?
Antipsykotika og polyfarmaci
Antitrombotika - Junglen
Antitrombotisk behandling ved atrieflimren
Anvendelse af farmaka til rygeafvænning
Anvender du interaktionsdatabasen og ORDIPRAX
Apixaban (Eliquis®) og nyrefunktion
Apixaban og trombocythæmmer - APPRAISE-2
Apixaban vs. warfarin ved atrieflimren
Apo-go Pen (apomorfinhydroklorid)
Arkiv - alfabetisk liste
Arkiv - kronologisk sortering
Arkiv-ny
Artritis urica og almen praksis
ASA til forbyggelse af blodpropper
ASCOT – BPLA
Astma
Astma hos børn
AT-II antagonister – hvad er den ’rigtige’ dosis?
ATC-gruppe A08 – Anoreksika/Malabsorbtiva
ATC-gruppe A10A – Insulin
ATC-gruppe A10B – Andre antidiabetika
ATC-gruppe J02 - Antimykotika
ATC-gruppe J05 - Antivirale midler
ATC-gruppe M04 - Midler mod artritis urica
ATC-gruppe N02A, N03A og N06A - Neuropatiske smerter
ATC-gruppe N03 Antiepileptika
ATC-gruppe N04 – Midler mod Parkinsons sygdom
ATC-gruppe N05A - Antipsykotika
ATC-gruppe N05B og N05C - Angstdæmpende midler og sovemidler
ATC-gruppe N06A – Antidepressiva og midler mod generaliseret angst
ATC-gruppe N06D - Midler mod demens
ATC-gruppe R01 – Midler mod sygdomme i næsen
ATC-gruppe R06 – Antihistaminer
ATC-kode R02+A01: Mund-, svælg- og halsmidler
ATC-kode R03: Midler mod obstruktive lungesygdomme
ATC-kode R05: Midler mod hoste
Atopisk eksem: Én steroid-påsmøring dagligt lige så god som to
Atorvastatin og pankreatitis
Atovaquon + proguanil (Malarone)
Atrieflimren med hjerteinsufficiens – rytmekontrol eller frekvenskontrol?
Atrieflimren. <110/min er lige så godt som <80/min
Attentin (dexamfetamin)
Avamys næsespray (fluticason furoat)
Azithromycin til forebyggelse af eksacerbationer ved KOL
Azithromycin under graviditet bør generelt undgås
Azithromycin – let øget risiko for kardiovaskulær død
Azyter øjendråber (azithromycin)

Til toppen af siden


B

B-vitamin ved let hukommelsesbesvær
Baggrund
Basisliste til borgere i Region H
Basislisten.dk: Lægens værktøj til rationel medicinordination
Bedst og billigst i Roskilde
Behandling af Acne Vulgaris – 2009
Behandling af akne i graviditeten
Behandling af akne med fokus på antibiotika og resistens
Behandling af alkoholafhængighed
Behandling af angstlidelser
Behandling af atopisk eksem
Behandling af atrieflimren
Behandling af bipolar affektiv sindslidelse
Behandling af dyspepsi - specielt i primærsektoren
Behandling af gynækologiske infektioner
Behandling af hepatitis C - en status
Behandling af hyper- og hypotyreose
Behandling af hypertension 2007
Behandling af håndeksem 2008
Behandling af kroniske non-maligne smerter
Behandling af paracetamolforgiftning – en ny guideline
Behandling af SSRI-induceret seksuel dysfunktion
Behandling af type 2-diabetes - en kort vejledning
Behandling af tyreoidea sygdom
Behandling med antidepressiva
Behandling med antipsykotika ved epilepsi
Behandling med aromatasehæmmere øger risikoen for knoglebrud
Behandling med hjerte-karlægemidler – hvad er rationelt?
Behandling med højdosis atorvastatin og rosuvastatin
Behandling med protonpumpehæmmere - forbrugsmønstre, indikationer og behandlings
Behandlingsvalg hos patienter med alkoholproblemer
Bekræft email
Benzodiazepin nedtrapningsskemaer til praktiserende læger
Benzodiazepiner - igen igen
Benzodiazepiner i almen praksis
Benzodiazepiner i almen praksis
Benzodiazepiner igen igen
Benzodiazepiner: Hvordan reduceres forbruget?
Benzodiazepiner: Vejledninger og nedtrapningsskemaer
Beskeden effekt af Tamiflu ved forebyggelse af komplikationer ved influenza
Besparelsespotentiale ved skift til losartan
Betablokkere efter myokardieinfarkt: PULSEN SKAL NED
Betablokkere har vigtige indikationer
Betablokkere og kardiovaskulære sygdomme
Betablokkere ved hjertesvigt: PULSEN SKAL NED!
Betablokkere ved hypertension
Betablokkere – fortsat kontraindiceret til astmapatienter?
Betmiga (mirabegron)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Bilag 9
Biologisk behandling: Need to know!
Biologiske antirheumatika - spiller antistoffer mod medicinen en rolle?
Biosimilars - hvad er det?
Bivirkninger hos ældre
Bivirkninger ved statin?
Blodtryksbehandling og forebyggelse af kardiovaskulær sygdom
Blodtryksreduktion hos gamle
Blødningsrisiko ved kombination af SSRI og trombocythæmmere efter AMI
Bonviva (Ibandronat) i.v.
Borreliose
Braltus®
Brilique (ticagrelor)
Brilique® (ticagrelor)
Brintellix (vortioxetin)
Brug af GLP-1-analoger ved behandling af diabetes mellitus type 2
Brug af metformin ved nedsat nyrefunktion
Brug billigste medicin mod forhøjet blodtryk
Bydureon (exenatid)
Byetta (exenatide)
Børn & Medicin
Børneastma

Til toppen af siden


C

C01D Nitrater
C03 Vanddrivende midler (diuretika)
C07 Betablokerende midler
C08 Calciumantagonister
C09 Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet
C10 Lipidsænkende lægemidler
Ca-tilskud med og uden D vitamin og risiko for kardiovaskulære tilfælde.
Calciumantagonister
Candesartan vs. losartan ved kronisk hjerteinsufficiens
Carbamazepin og mandlig infertilitet
Celecoxib (Celebra)
Celecoxib fordobler risikoen for AMI i metaanalyse
Cervarix (human papillomavirusvaccine)
Champix (vareniclin)
Champix og risiko for alvorlige hjerte-kar bivirkninger
CHARISMA
Chokolade og hjerte-karsygdom
Cholestagel (colesevelam)
Cialis (tadalafil)
Circadin (melatonin)
Citalopram og escitalopram: QT-forlængelse ved høj dosis
Clindoxyl (clindamycin og benzoylperoxid)
Clopidogrel generika - forskellige salte har ingen betydning
Cochrane-oversigter mangler oplysninger om interessekonflikter
Colchicin som kardiovaskulær forebyggelse
Coldamin® (benzydaminhydrochlorid)
Colrefuz® (colchicin)
Combodart (dutasterid+tamsulosin) til benign prostatahypertrofi
COMMIT
Compliance
Constella (linaclotid)
COX-2: Hvem kan bruge dem?
CUtLASS 1: Ældre billige antipsykotika ikke dårligere end de nye antipsykotika
Cymbalta (duloxetin)

Til toppen af siden


D

Dabigatran – kan det erstatte peroral AK-behandling?
Danske myndigheder
Dato for sidste opdatering
Daxas (roflumilast)
De klinisk farmakologiske enheder
Deltagelse i sponsorforsøg øger ordinationen af sponsorens præparater
Demens og depression
Demensmidler og risikoen for synkope og brady-arytmi
Den gamle medicinbruger
Den nationale rekommandationsliste
Den ældre patient
Der er fortsat liv i IRF, selvom institutchefen siger farvel
Desmopressin nasalt eller per os?
Desmopressin tabletter eller smeltetabletter?
Det rådgivende udvalg
Diabetes giver samme risiko for myokardieinfarkt, apopleksi og hjertedød som tid
Diagnostik og behandling af prostatacancer
Digoxin og risiko for brystkræft
Din regionale lægemiddelkonsulent
Donepezil og memantin ved Alzheimers demens
Donepezil og memantin ved Alzheimers demens
Doribax (doripenem)
Dosisberegner - buprenorfinplaster til fentanylplaster
Dosisberegner - buprenorfinplaster til morfin
Dosisberegner - fentanylplaster til morfin
Dosisberegner - oxycodon til morfin
Download materiale
Download materiale
Download materiale
Download materiale
Download materiale
Download materiale
Download materiale
Download materiale
Download materialer
Doxycyclin (Vibradox, Vibromycin)
DPP-4 hæmmere ved type 2 diabetes – status quo
DREAM-studiet
Dronedarone (Multaq)
DTCA: Direct To Consumer Advertising
Du er allerede tilmeldt
Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet
Duaklir Genuair® (aclidinium/formoterol)
Dyb venøs trombose, epidemiologi, diagnose og behandling
Dymista (azelastin + fluticason)

Til toppen af siden


E

Eeze (diclofenacnatrium)
Effekt af 4 års behandling af kronisk obstruktiv lungelidelse med tiotropium
Effekt af antidepressiva – afhængig af depressionens sværhedsgrad?
Effekt af carbocystein på eksacerbationer ved kronisk obstruktiv lungelidelse
Effekt af D vitamin på frakturrisiko
Effekt af fibrat på kardiovaskulære tilfælde – en metaanalyse
Effekt af fiskeolie på død af kardielle årsager
Effekt af intensiv BT kontrol ved type 2-diabetes - ACCORD studiegruppen
Effekt af kombinationsbehandling med dutasterid og tamsulosin
Effekt af n-3 polyumættede fedtsyrer hos patienter med kronisk hjerteinsufficien
Effekt af primær profylakse med acetylsalicylsyre
Effekt af rosiglitazon på risiko for AMI og død af kardiovaskulær årsag
Effekt af simvastatin + ezetimibe til patienter med nedsat nyrefunktion
Effekt vs. risici ved AK-behandling
Effekten af intensiv blodsukkernedsættelse ved type 2-diabetes. ACCORD.
Effekten af tæt BT-kontrol hos patienter med diabetes og koronar sygdom
Efient (prasugrel)
Efterårskurser 2010 – for læger
Efterårsmøde 2009
Eklira Genuair inhalationspulver (aclidinium)
Eksempel på nyhedsbrev
Eksempler på hjælpestoffer
Ekstern evaluering: IRF er på rette vej
Eliquis (apixaban)
Eliquis (apixaban) godkendt til atrieflimren
Ellaone (30 mg ulipristal acetat)
Elonva (corifollitropin alfa)
Eltroxin - ny formulering medfører bivirkninger
Elvanse (lisdexamfetamindimesylat)
EMEA: Methylphenidat mod ADHD bør seponeres en gang årligt
Emneindeks 1996 - 2000
En tablet daglig mod forhøjet risiko
ENHANCE
Enstilar® (calcipotriol + betamethason)
Enterocoating eller PPI-profylakse ved lavdosis-behandling med acetylsalicylsyre
Entresto (sacubitril, valsartan)
Epiduo – adapalen 0,1 %, benzoylperoxid 2,5 %
Epiduo® (adapalen/benzoylperoxid) 0,3%/2,5%
Eplerenon ved kronisk hjerteinsufficiens
Er der sammenhæng mellem udviklingen i middellevetid og sundheds- og medicinudgi
Er det lige meget om patienten dør eller gennemgår ballonudvidelse?
Er dyr medicin bedre end billig ved hjertesvigt?
Er injektion af depotsteroid ved høfeber risikabelt?
Erektil dysfunktion
Erytromycin: Brug til gravide i 1. trimester og senere?
Esomeprazol, PPI og generelle ødemer
ESPRIT – endelig evidens for dipyridamols effekt efter apopleksi
EU konference
Eucreas (vildagliptin + metformin)
European Heart SCORE
Euthyrox (levothyroxin)
Evaluering af temadage på apotek
Exelon (rivastigmin) depotplaster
Exforge HCT: Dyr trippelterapi – sjældent indiceret

Til toppen af siden


F

Fald i benzodiazepinforbruget
Falske forudsætninger for forsøgspersoner?
FAQ
FAQs om statinbehandling, NSAID og P-piller
Farmakologisk behandling af infertilitet
Farmakologisk behandling af kroniske problemsår
Farmakologisk behandling af overaktiv blæresyndrom – hvad skal jeg nu vælge?
Farvel fra Institutchefen
Fenofibrat og simvastatin ikke bedre end simvastatin alene
Fexin
Firmagon (degarelix)
Flavamed (ambroxol)
Fluconazol og amning
Fluorquinoloner kan give tendinitis og seneruptur
Flutiform (fluticason + formoterol)
Fondaparinux ved superficiel tromboflebitis på benene
For meget? For lidt? eller Forkert medicin?
Forbruget af ADHD-medicin 2000 - 2008
Forbruget af diabetesmedicin i perioden 2000 til 2009
Forbruget af slankemidler er stigende
Fordøjelse og stofskifte
Forebyggelse af migræne
Forebyggelse af myggestik
Forhøjet s-homocystein
Forhøjet tilskud
Formål
Fornuftig lægemiddelbehandling
Fornuftig lægemiddelbehandling
Forord
Forsigtig med erytromycin til gravide
Forskel i dødelighed for antipsykotika til plejehjemspatienter
Fortrolighedspolitik
Fortsat mistanke om astma som følge af paracetamol
Fortsat stort fald i benzo-forbruget
Forxiga (dapagliflozin)
Forårsmøde 2007
Forårsmøde 2008
Forårsmøde 2009
Forårsmøde 2010
Forårsmøde 2011
Forårsmøde 2012
Forårsmøde 2013 - Type 2-diabetes
Forårsmøde 2015
Forårsmøde 2016
Fosamax eller Fosavance?
Færre lægemiddelrelaterede indlæggelser med klinisk farmaci
Første direkte sammenligning af tre TNF alfa-hæmmere til reumatoid artrit

Til toppen af siden


G

G03A Hormonal kontraception
G03C Østrogener
Gabapentin som hostestillende medicin?
Galvus (vildagliptin)
Gardasil (human papillomavirusvaccine - type 6, 11, 16 og 18)
Gardasil - Bivirkninger
Gennembruddet i behandlingen af Alzheimers sygdom lader vente på sig
Genvej - Antibiotika til systemisk brug
Genvej - ATC gruppe R01
Genvej - ATC-grupe: D11
Genvej - ATC-gruppe D01
Genvej - ATC-gruppe D07
Genvej - ATC-gruppe G03A
Genvej - ATC-gruppe G03C
Genvej - ATC-gruppe G03D
Genvej - ATC-gruppe G03F
Genvej - ATC-gruppe G04BD
Genvej - ATC-gruppe G04BE
Genvej - ATC-gruppe G04C
Genvej - ATC-gruppe J02
Genvej - ATC-gruppe M04
Genvej - ATC-gruppe M1 og M9
Genvej - ATC-gruppe N2A
Genvej - ATC-gruppe N2A og N3A
Genvej - ATC-gruppe N2B
Genvej - ATC-gruppe N2C
Genvej - ATC-gruppe N5A
Genvej - ATC-gruppe N5B og N5C
Genvej - ATC-gruppe N6A
Genvej - ATC-gruppe N6D
Genvej - ATC-gruppe R02 og A01
Genvej - ATC-gruppe R03
Genvej - ATC-gruppe R05
Genvej - ATC-gruppe R06
Genvej - ATC-gruppe: A02
Genvej - ATC-gruppe: A06
Genvej - ATC-gruppe: A08
Genvej - ATC-gruppe: A10A
Genvej - ATC-Gruppe: A10B
Genvej - ATC-gruppe: C01
Genvej - ATC-gruppe: C03
Genvej - ATC-gruppe: C07
Genvej - ATC-gruppe: C08
Genvej - ATC-gruppe: C09
Genvej - lipidsænkende lægemidler
Genven - ATC-gruppe J05
Geriatri - hvordan håndteres medicinsk behandling hos ældre
Gestagen-præparater og risiko for tromboemboli
Gestagener (G03D)
Giftinformationen på Bispebjerg Hospital
Giftlinien
Glitazoner og hjertesvigt
Glitazoner øger risikoen for frakturer hos kvinder
Glukokortikoider
Glukosamin - mindre effekt end antaget
Glukosamin anvendes ved artrose, men effekten af glukosamin er meget tvivlsom
Glukosamin og forhøjet kolesterol
Glukosamin til osteoartrose: bordet fanger?
Glukosamin ved kroniske lændesmerter og artrose
Glukosamin: Forsigtighed ved diabetes
Glykæmisk kontrol hos patienter med type 2-diabetes
God ordination til ældre
Godkendelse af generika
Godt nyt til patienter med obstruktive lungelidelser
Graduering af litteratur
Graviditet og antidepressiva
Graviditetskvalme og hyperemesis gravidarum - farmakologisk behandling
Grazax (græs allergenekstrakt)
Grazax har fået generelt klausuleret tilskud fra den 2. maj 2011
Guidelines for type 2-diabetes
Gynækologiske midler med gestagen og østrogen (G03F)

Til toppen af siden


H

H-2 blokkere (A02BA)
Habilitetserklæringer
Handlingsplan 2014
Henvis din patient til Medicinmedfornuft.dk
Herpes - behandling under graviditet
Hidrasec® (racecadotril)
HIPAID: Rutinemæssig NSAID efter hoftealloplastik - næppe hensigtsmæssigt.
Hjerte og kredsløb
Hjerte-kar terapi – kan det betale sig?
Hjerteterapi
HORIZON: Bisfosfonat-drop een gang årligt ved knogleskørhed
Hormonbehandling til klimakteriet og menopausen
Hormonel kontraception og tromboemboliske aspekter
Hormoner til systemisk brug
Hostemidler - uændret markedsføringsstatus
Hovedpinepiller kan give migræne
HPV-vaccination uden for vaccinationsprogrammet – hvor står vi?
Hudmidler
Hurtigt virkende insulinanaloger ikke bedre end humant insulin
Husk tandbørsten- betydning for inflammation og risiko for kardiovaskulær sygdom
Hvad er behandlingsmålet ved hypertension?
Hvad kan den praktiserende læge bruge IRF til?
Hvad kan man bruge www.irf.dk til?
Hvad virker medicinen på?
Hvilke antidepressiva bør seponeres før hudpriktest?
Hvilke benzodiazepiner bør foretrækkes under amning?
Hvor effektive er statiner ?
Hvordan behandles astma under graviditet?
Hvordan diagnostiseres og behandles ADHD?
Hvordan rykker IRFs budskaber?
Hvornår skal man starte behandling med statin mod høj kolesterol - en tilføjelse
Hvornår skal man starte behandling med statin mod højt kolesterol?
Hydromed (hydrochlorthiazid)
Hypertension skal behandles - også hos over 80-årige
Hypoloc (nebivolol)
Håndkøbslægemidler
Højdosis statin øger forekomsten af type 2-diabetes
Høring

Til toppen af siden


I

IDEAL
Imigran eller Imigran Sprint?
Immunsuppressiva
Imogas (simeticon) 240 mg
Implementering - referat fra Forårsmødet 2009
Incruse® (umeclidinium)
Indberetninger om hjertemisdannelser ved behandling med citalopram og sertralin
Indsats for rationel brug af triptaner i Frederiksborg Amt
Infektionssygdomme
Information fra medicinindustrien påvirker lægers ordinationer
Information om bivirkninger og stop-liste til medicingennemgang
Information om lægemidler samles i Sundhedsstyrelsen
Information om oral antikoagulansbehandling
Ingen effekt af intranasal kortikosteroid til børn med serøs otitis media
Ingen entydig sammenhæng mellem betareceptorblokerende lægemidler og psoriasis
Ingen gevinst ved kombination af simvastatin og ezetimibe
Ingen langtidseffekt af midler mod ADHD hos børn
Ingen primærprofylaktisk effekt af ASA ved diabetes
Ingen større forskel på antidepressiva
Inhalationsmedicinsk behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom
Innovair (beclometason + formoterol)
INSPIRE
Instanyl (fentanyl)
Insulin og risiko for cancer
Insulin ved type 2-diabetes: Glukosekontrol på bekostning af vægtøgning
Intensiv behandling af type 2-diabetes
Intensiv behandling af type-2 diabetes er langtidsholdbar!
Intensiv glukosekontrol øger dødeligheden hos intensivpatienter
Intensiv glykæmisk kontrol ved type 2-diabetes
Interaktion mellem ACE hæmmere og NSAID
Interaktion mellem miconazol og warfarin
Interaktion mellem statiner og calciumblokkere
Interaktion mellen lamotrigin og p-piller med østrogen
Interaktionsdatabase i version til medicinbrugere
Interaktionsdatabasen
Interaktionsdatabasen går i luften
Intuniv® (guanfacin)
Invega (paliperidon)
Invokana (canagliflozin)
Ionsys (fentanyl)
IRF fortsætter kampen mod benzodiazepinerne med koordineret indsats
IRF får ”vokseværk”
IRF ophører med information til borgere
IRF orienterer om præparatændringer
IRF sætter fokus på smerter
IRF søger akademiker
IRF søger læge eller farmaceut
IRF – hvem betaler?
IRF's vejledning ved skift mellem antidepressiva
IRFs medarbejdere
IRFs rådgivende udvalg
IRF´s anbefalinger for brug af NSAID
Irrationelt brug af stærke opioider
Is there a risk of interaction between lamotrigine and progestogen-only-pills?
Ivabradin nedsætter hjertefrekvensen ved kronisk hjertesvigt

Til toppen af siden


J

Janumet (metformin + sitagliptin)
Januvia (sitagliptin)
Jardiance (empagliflozin)
Jaydess (levonorgestrel)
JUPITER undersøgelsen skal tages med forbehold

Til toppen af siden


K

Kalktilskud og myokardieinfarkter
Kan kolesterolpatienter behandles bedre?
Kan man sælge sygdomme
Kan statiner forebygge infektion?
Kardiovaskulære bivirkninger ved vareniclin (Champix)
Kardiovaskulære tilfælde og død ved ADHD medicin
Kinoloner (J01M)
Klinisk farmakologiske afdelinger
Klonidin: Ikke-hormonel lindring af hedestigninger med moderat effekt
Klorokin
Kolesterol - hvornår er forebyggende behandling med statin indiceret?
Kolesterolsænkende behandling - et nyt behandlingsprincip?
Kommentar til artiklen Medicin til børn − praktiske anbefalinger til almen
Kommentar til Klaus Bendtzens artikel
Kommentarer til artiklerne om polyfarmaci
Kondylombehandling, hvor effektiv er den?
Konferencer
Konferencer
Kontakt
Kontaktoplysninger til amternes behandlingsvejledninger
Korrektion
Kort om melatonin og søvnforstyrrelser hos børn
Kortikosteroider
Korttarmssyndrom og prævention
Kriterier for rationelt valg af lægemidler
Kronikertilskuddet bliver fra 1. januar automatisk tildelt
Kronisk hjerteinsufficiens
Kunsten at seponere lægemidler
Kurser 2017
Kurser i 2015
Kursus oversigt
Kursusliste efterår 2011
Kursustilmelding efterår 2010
Kursustilmelding efterår 2011
Kursustilmelding forår 2011
Kvalitetssikring af lægemiddelordinationer 2001
Kvalitetsudvikling af lægemiddelordinationer 2002
Kvalitetsudvikling i almen praksis 2003
Kvalme og opkastning i palliativ medicin
Kønshormoner m.m.

Til toppen af siden


L

Lamisil Once (terbinafin)
Langtidsbehandling med metformin nedsætter vitamin B12 hos type 2-diabetikere
Langtidsvirkende beta-2-agonister fordobler risikoen for alvorlige astmaanfald
Langtidsvirkende insulinanaloger ikke bedre end NPH insulin ved type 2-diabetes
Lantus og cancer
Latuda (lurasidon)
Ledige pladser på IRF-kurser
Ledige stillinger
Levemir vs Lantus
Leverfunktionspåvirkning og lægemiddeldosering
Leveringsproblemer for Spirocort/Pulmicort spray
Levosert® (levonorgestrel)
Lidt flere brugere af Easyhaler
Lif anklager IRF for at bryde reglerne
Lindrende medicinering til døende patienter
Links
Lipidsænkende behandling
Lipidsænkende midler
Liste over udvalgte lægemiddelspørgsmål og -svar
Lixiana (edoxaban)
Lodotra (prednison)
Loperamid eller loperamid/simethicon ved akut diaré?
Loramyc mucoadhæsiv resoriblet – mikonazol
Luftvejsinfektioner
Lyrica (pregabalin)
Lyxumia (lixisenatid)
Lægedage 2016
Lægemiddelbivirkninger
Lægemiddeldosering ved nedsat nyrefunktion og anvendelse af eGFR
Lægemiddelinduceret QT forlængelse og arytmirisiko
Lægemiddelinteraktioner
Lægemiddelstyrelsen advarer mod Alscreme nr. 2
Lægemiddeløkonomi og Benchmarking
Lægemiddeløkonomi og kvalitet - Hvordan forenes det?
Lægemidler med klausuleret tilskud
Lægemidler og amning
Lægemidler og graviditet - generelle betragtniner om data, metoder, fortolkning
Læger følger IRF´s anbefalinger for valg af P-piller
Læger og tolkning af statistiske oplysninger
Læger starter ofte med den dyreste medicin
Lægernes vigtige rolle i overvågning af medicinbivirkninger
Lødig patientinformation

Til toppen af siden


M

M01 og M09 NSAID, glukosamin og hyaluronsyre
M05 Midler mod knoglesygdomme
MabThera (Rituximab)
Magnyl efter AK-behandling for venøs tromboemboli
Makrolider
Malariaforebyggelse
Markant øget dødelighed ved brug af antipsykotika til demente
Markedsføring af lægemidler har stor effekt - hvad er mekanismerne?
Markedsføringstilladelse for Avandia suspenderes
Medicin i lægetasken
Medicin mod Alzheimers demens
Medicin til børn – praktiske anbefalinger til almen praksis
Medicin til gravide - misdannelser er sjældne
Medicinforsøg
Medicingennemgang
Medicingennemgang i almen praksis - tag praksispersonalet med
Medicinoverforbrugs-hovedpine
Medicinsk behandling af Parkinsons sygdom
Medicinsk behandling af psykotiske lidelser hos voksne
Medicinsk behandling af ulcusblødning
Medicintilskud - hvad skal du som læge gøre?
Medikamentel behandling af brystkræft
Meflokin (Lariam)
Meta-analyse: Compliance og mortalitet
Metaanalyse over antidepressiva
Metaanalyse – Ingen klinisk forskel på kopipræparater og originalpræparater
Metaanalyse: Antikolinergika bedre end beta-2-agonister ved KOL?
Metaanalyse: Insulinanaloger vs. human insulin - ingen klinisk forskel
Metaanalyse: Intensiv glukosekontrol reducerer risikoen for myokardieinfarkt
Metadon dosis ved vedligeholdelsesbehandling af opioidafhængige
Methotrexat og graviditet
Methotrexat og udvikling af interstitiel lungesygdom
Methylphenidat og graviditet/amning
MFR-vaccine – utilsigtede hændelser
Midler med virkning på renin-angiotensin systemet
Midler mod blodmangel B 03
Midler mod blodpropper (B 01)
Midler mod diabetes
Midler mod mavesyrerelaterede forstyrrelser (A02)
Midler mod mavesyrerelaterede forstyrrelser (A02)
Midler mod svamp til lokal anvendelse
Midler til rygeophør
Midler ved benign prostatahyperplasi (G04C og C02CA04)
Midler ved erektil dysfunktion (G04BE)
Migard (frovatriptan)
Migræne: Additiv effekt af naproxen, når sumatriptan ikke er nok
Migrænebehandling
Mirvaso (brimonidin)
Mission, vision og værdier
Mixtard udgår - et bekymrende markedstiltag
Moderat stigning i forbruget af smertestillende håndkøbsmedicin
Mortalitet i forbindelse med brug af hormonal antikonception
Moventig (naloxegol)
Mulig ny målgruppe for statinbehandling
Mulig sammenhæng mellem paracetamol og astma hos børn
Muskler, led og knogler
Må overvægtige anvende kombinations-p-piller?
Månedblad nr. 10 (November 2016)
Månedsblad nr 4 (april 2009)
Månedsblad nr 6 (juni 2008)
Månedsblad nr 6 (juni 2009)
Månedsblad nr 7 (juli 2008)
Månedsblad nr 8 (august 2008)
Månedsblad nr 9 (september 2009)
Månedsblad nr. 1 (januar 2004)
Månedsblad nr. 1 (januar 2005)
Månedsblad nr. 1 (januar 2007)
Månedsblad nr. 1 (januar 2008)
Månedsblad nr. 1 (januar 2009)
Månedsblad nr. 1 (januar 2010)
Månedsblad nr. 1 (januar 2011)
Månedsblad nr. 1 (januar 2012)
Månedsblad nr. 1 (januar 2013)
Månedsblad nr. 1 (januar 2014)
Månedsblad nr. 1 (januar 2015)
Månedsblad nr. 1 (Januar 2016)
Månedsblad nr. 1 (Januar 2017)
Månedsblad nr. 10 (December 2013)
Månedsblad nr. 10 (December 2014)
Månedsblad nr. 10 (oktober 2004)
Månedsblad nr. 10 (oktober 2005)
Månedsblad nr. 10 (oktober 2006)
Månedsblad nr. 10 (oktober 2007)
Månedsblad nr. 10 (oktober 2008)
Månedsblad nr. 10 (oktober 2009)
Månedsblad nr. 10 (oktober 2010)
Månedsblad nr. 10 (oktober 2011)
Månedsblad nr. 10 (oktober 2011)
Månedsblad nr. 10 (oktober 2015)
Månedsblad nr. 11 (nov. 2004)
Månedsblad nr. 11 (november 2006)
Månedsblad nr. 11 (november 2007)
Månedsblad nr. 11 (november 2008)
Månedsblad nr. 11 (november 2009)
Månedsblad nr. 11 (november 2010)
Månedsblad nr. 11 (november 2011)
Månedsblad nr. 11 (november 2015)
Månedsblad nr. 12
Månedsblad nr. 12 (december 2004)
Månedsblad nr. 12 (december 2005)
Månedsblad nr. 12 (december 2007)
Månedsblad nr. 12 (december 2008)
Månedsblad nr. 12 (december 2010)
Månedsblad nr. 12 (December 2011)
Månedsblad nr. 12 (december 2015)
Månedsblad nr. 2 (februar 2004)
Månedsblad nr. 2 (februar 2005)
Månedsblad nr. 2 (februar 2007)
Månedsblad nr. 2 (februar 2008)
Månedsblad nr. 2 (februar 2009)
Månedsblad nr. 2 (februar 2010)
Månedsblad nr. 2 (februar 2011)
Månedsblad nr. 2 (februar 2012)
Månedsblad nr. 2 (februar 2013)
Månedsblad nr. 2 (februar 2014)
Månedsblad nr. 2 (februar 2015)
Månedsblad nr. 2 (Februar 2016)
Månedsblad nr. 2 (Februar 2017)
Månedsblad nr. 3 (April 2016)
Månedsblad nr. 3 (marts 2004)
Månedsblad nr. 3 (marts 2005)
Månedsblad nr. 3 (marts 2006)
Månedsblad nr. 3 (marts 2007)
Månedsblad nr. 3 (marts 2008)
Månedsblad nr. 3 (marts 2009)
Månedsblad nr. 3 (marts 2010)
Månedsblad nr. 3 (Marts 2011)
Månedsblad nr. 3 (marts 2012)
Månedsblad nr. 3 (marts 2013)
Månedsblad nr. 3 (marts 2014)
Månedsblad nr. 3 (marts 2015)
Månedsblad nr. 3 (Marts 2017)
Månedsblad nr. 4 (april 2004)
Månedsblad nr. 4 (april 2006)
Månedsblad nr. 4 (april 2007)
Månedsblad nr. 4 (april 2008)
Månedsblad nr. 4 (april 2010)
Månedsblad nr. 4 (april 2011)
Månedsblad nr. 4 (april 2012)
Månedsblad nr. 4 (april 2014)
Månedsblad nr. 4 (april 2017)
Månedsblad nr. 4 (maj 2013)
Månedsblad nr. 4 (Maj 2016)
Månedsblad nr. 5 (juni 2013)
Månedsblad nr. 5 (Juni 2016)
Månedsblad nr. 5 (maj 2004)
Månedsblad nr. 5 (maj 2005)
Månedsblad nr. 5 (maj 2006)
Månedsblad nr. 5 (maj 2008)
Månedsblad nr. 5 (maj 2009)
Månedsblad nr. 5 (maj 2010)
Månedsblad nr. 5 (maj 2011)
Månedsblad nr. 5 (maj 2012)
Månedsblad nr. 5 (maj 2014)
Månedsblad nr. 5 (maj 2015)
Månedsblad nr. 6 (august 2012)
Månedsblad nr. 6 (august 2013)
Månedsblad nr. 6 (August 2016)
Månedsblad nr. 6 (juni 2004)
Månedsblad nr. 6 (juni 2005)
Månedsblad nr. 6 (juni 2007)
Månedsblad nr. 6 (Juni 2010)
Månedsblad nr. 6 (juni 2011)
Månedsblad nr. 6 (juni 2014)
Månedsblad nr. 6 (juni 2015)
Månedsblad nr. 7 (august 2006)
Månedsblad nr. 7 (august 2007)
Månedsblad nr. 7 (juli 2004)
Månedsblad nr. 7 (juli 2005)
Månedsblad nr. 7 (juli 2009)
Månedsblad nr. 7 (Juli 2010)
Månedsblad nr. 7 (juli 2011)
Månedsblad nr. 7 (juli 2015)
Månedsblad nr. 7 (sep 2014)
Månedsblad nr. 7 (september 2012)
Månedsblad nr. 7 (september 2013)
Månedsblad nr. 7 (September 2016)
Månedsblad nr. 8 (august 2004)
Månedsblad nr. 8 (august 2005)
Månedsblad nr. 8 (august 2006)
Månedsblad nr. 8 (august 2007)
Månedsblad nr. 8 (august 2009)
Månedsblad nr. 8 (August 2010)
Månedsblad nr. 8 (august 2011)
Månedsblad nr. 8 (august 2015)
Månedsblad nr. 8 (oktober 2012)
Månedsblad nr. 8 (oktober 2013)
Månedsblad nr. 8 (Oktober 2014)
Månedsblad nr. 8 (Oktober 2016)
Månedsblad nr. 9 (november 2013)
Månedsblad nr. 9 (November 2014)
Månedsblad nr. 9 (Oktober 2016)
Månedsblad nr. 9 (september 2004)
Månedsblad nr. 9 (september 2005)
Månedsblad nr. 9 (september 2006)
Månedsblad nr. 9 (september 2007)
Månedsblad nr. 9 (september 2008)
Månedsblad nr. 9 (September 2010)
Månedsblad nr. 9 (september 2011)
Månedsblad nr. 9 (september 2015)
Månedsbladet nr. 11 (november 2005)
Månedsbladet nr. 4 (april 2015)
Månedsbladet nr. 5 (maj 2007)
Månedsbladet Rationel Farmakoterapi
Mød IRF på Kulturnatten
Mød IRF på Lægedage 2006
Mød IRF på Lægedage 2007
Mød IRF på Lægedage 2011
Mød IRF på Lægedage i november

Til toppen af siden


N

N02A Opioider
N02B Svage analgetika
N02C Migrænemidler
National Rekommandationsliste
Nationale rekommandationer for kardiovaskulære midler opdateret
Nedtrapning af - og erstatning for - behandling med Somadril
Nedtrapning af benzodiazepiner - håndtering i klinisk praksis
Nekrolog over den atypiske pneumoni
Nervesmerter: Almindeligvis ingen grund til
Nervesystemet
Neupro (rotigotin)
Neuroborreliose: Peroral doxycyklin er (mindst) lige så effektiv som intravenøs
Neuropatiske smerter ved diabetes: TCA er førstevalg
Nevanac (nepafenac)
Niacin til personer med lavt HDL kolesterol
NKR i 1. halvår 2016
Nocdurna® (desmopressin)
Nortriptylin og gabapentin i kombination
Nr. 1 (januar 2001)
Nr. 1 (januar 2002)
Nr. 1 (januar 2003)
Nr. 1 (marts 2000)
Nr. 10 (december 2000)
Nr. 10 (oktober 2001)
Nr. 10 (oktober 2002)
Nr. 10 (oktober 2003)
Nr. 11 (nov. 2003)
Nr. 11 (november 2001)
Nr. 11 (november 2002)
Nr. 12 (december 2001)
Nr. 12 (december 2002)
Nr. 2 (april 2000)
Nr. 2 (februar 2001)
Nr. 2 (februar 2002)
Nr. 2 (februar 2003)
Nr. 3 (maj 2000)
Nr. 3 (marts 2001)
Nr. 3 (marts 2002)
Nr. 3 (marts 2003)
Nr. 4 (april 2001)
Nr. 4 (april 2002)
Nr. 4 (april 2003)
Nr. 4 (juni 2000)
Nr. 5 (juli 2000)
Nr. 5 (maj 2001)
Nr. 5 (maj 2002)
Nr. 5 (maj 2003)
Nr. 6 (august 2000)
Nr. 6 (juni 2001)
Nr. 6 (juni 2002)
Nr. 6 (juni 2003)
Nr. 7 (juli 2001)
Nr. 7 (juli 2002)
Nr. 7 (juli 2003)
Nr. 7 (september 2000)
Nr. 8 (august 2001)
Nr. 8 (august 2002)
Nr. 8 (august 2003)
Nr. 8 (oktober 2000)
Nr. 9 (november 2000)
Nr. 9 (september 2001)
Nr. 9 (september 2002)
Nr. 9 (september 2003)
NSAID - risiko ved hypertension og koronar sygdom
NSAID og COX-2 hæmmere
NSAID og kardiovaskulær risiko
NSAID og risiko for atrieflimren
NSAID og risiko for blodprop i hjertet
NSAID under graviditet
NSAID under graviditet
Nu har alle losartankombinationer tilskud
Nu kommer losartan-kopierne
Ny advarsel for antipsykotika
Ny chef for IRF
Ny kopi til Cipralex
Ny rapport fra IRF om compliance
Ny rapport om risikosituationslægemidler
Ny vejledning for behandling med antipsykotika
Nye anbefalinger for de motilitetsstimulerende, antiemetiske lægemidler
Nye behandlingsmuligheder ved osteoporose
Nye IRF-præparatanmeldelser
Nye IRF-præparatanmeldelser
Nye IRF-præparatanmeldelser
Nyheder
Nyhedsarkiv
Nyt kohortestudie ændrer ikke IRF’s anbefalinger for valg af kontraception
Nyt om lægemidler
Nyt om NSAID - skal bruges med omtanke til alle
Når hovedpinepiller giver hovedpine
Nødprævention – levonorgestrel eller ulipristal acetat?

Til toppen af siden


O

OBS! på medicin med antikolinerg effekt
Off-label, magistrelle og udleveringstilladelser
Oftere udfald til fordel for nyere behandling i kommercielt sponsorerede klinisk
Om IRF
Onbrez (indacaterol)
Once in a lifetime
Once in a lifetime
Onglyza (saxagliptin)
ONTARGET
Operation. Hvilke typer medicin skal man pausere med?
Opsummering og fotos fra Stormøde 2016
Optimalt kalk-indhold i kosten
Optrapning af astmabehandling hos børn
Oracea (doxycyclin)
Oral og vaginal Candidose
Ordiprax
Ordiprax
Ordiprax - et værktøj for læger og regioner
Orencia (Abatacept) – endnu et biologisk antireumatikum
Organdonationsdag
Originalfirmaers forhindringer for generika koster 25 milliarder kr.
Osteoporose-behandling ved atrieflimren
Over 7.000 færre brugere af antidepressiv medicin
Overbehandles mild hypertension?
Overlevelse og HbA1c i type 2-diabetes: et retrospektivt kohortestudie
Oversigt
Oversigt
Oxycodon – øget misbrugspotentiale?
Oxycodonhydrochlorid "ratiopharm" - første kopi til OxyContin
Oxynorm Dispersa – ny formulering

Til toppen af siden


P

P piller og venøs tromboemboli - hvad med dosis af østrogen?
P-piller - hvilken én?
P-piller og venøs tromboemboli.
P-piller – venøs tromboembolisme. Dansk kohorte 2001-9
P-piller, minipiller og arvelig disposition til brystkræft
Palexia Depot (tapentadol depottabletter)
Palladon injektionsvæske
Paracetamol forstærker effekten af AK-behandling
Paracetamol kan medføre leverenzymstigning
Paracetamol til børn: Fortsat sikkert - men med omtanke…
Paracetamol under graviditeten og risiko for kryptorkisme
Pas på med smerteplastrene
Patentudløb for 2 og 4 mg Sirdalud (tizanidin) tabletter
Patentudløb for Zomig og Naragran
Patentudløb på Detrusitol Retard (tolterodintartrat)
Patentudløb på escitalopram
Patentudløb på Maxalt (rizatriptan)
Patentudløb på Seroquel (quetiapin)
Patentudløb på Singulair (montelukast)
Patentudløb på Viagra (sildenafil)
Patentudløb på Zarator
Patentudløb på Zyprexa (olanzapin)
Patienter med hjerte-karsygdom når ikke behandlingsmålet for kolesterol
Patienter med rygerlunger og astma risikerer at få
Patienters selvmedicinering
Patientinformation om skift af antidepressiva
Penicilliner J01C
Personlige efteruddannelsesbesøg
Perspectives and Achievements 2002
Picato (ingenolmebutat)
Piller og Baciller - en lille bog om medicin
Piroxicam - kun til særlige tilfælde
Plan for opdatering
PLI
Polycystisk ovarie syndrom
Polyfarmaci
Polyfarmaci og behandlingsprioritering - "Vovede eksempler" - 2. del
Polyfarmaci og behandlingsprioritering - ”Vovede eksempler” 1. del
PPI + ASA øger hjerte-kar bivirkninger hos AMI-patienter
PPI kan nedsætte effekten af clopidogrel
PPI og risiko for hoftefraktur hos kvindelige rygere
PPI – alendronat interaktion
Pradaxa (dabigatran)
Pradaxa (dabigatran) – husk kontrol af nyrefunktion
Pradaxa - dabigatran-etexilat
Praktisk smertebehandling af børn og unge
Preotact (PTH)
Pressemeddelelse - Rationel Farmakoterapi nr. 4
Pressemeddelelse november 2005
Pressemeddelelse til Rationel Farmakoterapi nr. 1 (Januar 2010)
Pressemeddelelse til Rationel Farmakoterapi nr. 11 2007
Pressemeddelelse til Rationel Farmakoterapi nr. 2 (Februar 2010)
Pressemeddelelse til Rationel Farmakoterapi nr. 5 2007
Pressemeddelelse til Rationel Farmakoterapi nr. 6 (Juni 2010)
Pressemeddelelse til Rationel Farmakoterapi nr. 6 2007
Pressemeddelelse til Rationel Farmakoterapi nr. 6 2007
Pressemeddelelse til Rationel Farmakoterapi nr. 9 2007
Pressemeddelelse til RF nr. 7 2006
Pressemeddelse
Pressemeddelse nr. 1 (januar 2007)
Pressemeddelse nr. 2 (februar 2007)
Pressemeddelse nr. 4 (april 2007)
Pressemeddelse til Rationel Farmakoterapi nr. 3 (marts 2008)
Pressemeddelses til Rationel Farmakoterapi nr. 10 (oktober 2008)
Pressemeddelses til Rationel Farmakoterapi nr. 11 (november 2009)
Pressemeddelses til Rationel Farmakoterapi nr. 12 (december 2009)
Pressemeddelses til Rationel Farmakoterapi nr. 2 (februar 2009)
Pressemeddelses til Rationel Farmakoterapi nr. 7 og 8 (august 2009)
Pressemedd_RF_08_2007
Priligy (30 mg eller 60 mg dapoxetin)
Primær profylakse med statiner
Primær profylakse med statiner – mortaliteten uændret
Principper for udskrivning af medicin
Prisangivelser for hospitalslægemidler
Prisbasker på kombination af losartan og hydrochlorthiazid!
Priscirkus på statiner
Prisfald på citalopram
Prishop på sertralin
Prisstigning på candesartan
Prisstigning på ny Cipralexkopi
PROactive
Procedure
Procoralan (ivabradin)
Profylakse mod venøs tromboemboli
Profylaktisk behandling med fiskeolie.
Programme
Proguanil (Paludrine)
Prolia (denosumab)
Proscar patentudløb
Protelos – ny advarsel fra EMA
Protonpumpehæmmer forebygger NSAID-udløst maveblødning
Protonpumpehæmmere (A02BC)
Protonpumpehæmmere og clopidogrel
Præparatanmeldelser
Præsentationer fra IRF's foråsmøde, maj 2012
Præsentationer og video fra IRF's stormøde 2014
Psykofarmaka til ældre med delir eller demens
Publikationer
Pædiatri - rationel farmakoterapi hos børn
Pølsegift mod både rynker og spasmer

Til toppen af siden


Q

Qlaira (østradiolvalerat+dienogest)
QT-forlængelse med antihistaminer og citalopram
Qutenza (capsaicin)

Til toppen af siden


R

Rapport fra Sundhedsstyrelsens referencegruppe for
Rapporter
Rapporter og manualer
Rasilez (Aliskiren)
Rationel behandling med biologiske TNF-hæmmere
Rationel brug af vitaminpræparater
Rationel Farmakoterapi i andre europæiske lande
Rationel farmakoterapi i andre europæiske lande
Rationel Farmakoterapi nr. 12 (dec. 2003)
Rationel omtanke med vanedannende medicin
Rationelle ændringer i forbruget af hjerte-kar-lægemidler
Reanalyse af TORCH
Reboxetin (Edronax), ineffektivt antidepressivum med bivirkninger
RECORD studiet - rosiglitazons kardiovaskulære risikoprofil
Rectogesic (glyceryltrinitrat)
Redaktionskomite for Rationel Farmakoterapi
Redskaber
Referat af ALKe konference 2006
Referencer april
Referencer til "SSRI og graviditet – risiko for misdannelser?"
Referencer til nr. 10
Rejsediarré
Relistor (metylnaltrexon)
Relvar Ellipta (fluticasonfuroat/vilanterol)
Renale og retinale effekter af enalapril og losartan ved type 1 diabetes
Requip Depot, depottabletter (ropinirol)
Resistens for ciprofloxacin stiger fortsat
Resistens stiger efter prisfald på Ciprofloxacin
Resolor (prucaloprid)
Restless Legs
Resumé af rapport
Reumatoid artrit – sygdomsmodificerende behandling
Revitelle (bilastin)
Revurder Ketogan!
RF nr. 8 2006
RF. 10 2006
RF. nr. 11
RF. nr. 12 1006
RF. nr. 9 2006
Ringe klinisk betydning af interaktion mellem PPI og clopidogrel
Risici ved seponering af antidepressiva hos deprimerede gravide
Risiko for AMI, apopleksi, hjertesvigt og død ved behandling med glitazoner
Risiko for bivirkninger ved antipsykotika
Risiko for stroke og AMI ved hormonel kontraception
Rivaroxaban til patienter med akut koronart syndrom
Rivaroxaban vs. warfarin ved atrieflimren
RoActemra: Andetvalg blandt biologiske anti-reumatika
Rosuvastatin forebygger venøs tromboembolisme
Rosuvastatin som forebyggelse af vaskulær sygdom hos personer med forhøjet CRP
Rosuvastatin – Ingen effekt på kliniske endepunkter
Rupafin® (rupatadin)
Rygeafvænning
Rygeafvænning under graviditet – hvad er bedst?
Ryzodeg (Insulin aspart/insulin degludec)
Rød-gul-grøn-liste

Til toppen af siden


S

Sammensatte endepunkter – Hvordan fortolkes de?
Sanseorganer
Sativex (cannabis)
Saxenda (liraglutid)
Screening af højrisikogrupper for type-2 diabetes synes uden effekt
Seebri Breezhaler (glycopyrronium)
Selincro (nalmefen)
Seponering
Seponering af epilepsimedicin
Seponering af medicin
Seponeringsliste
Seroquel Prolong (depotformulering af quetiapin)
Shared care ved depression
Sikker e-mail til IRF
Sildenafil (Viagra) – optimal anvendelse og kardiovaskulær risiko
Simponi (golimumab)
Simvastatin - forsigtig brug hos patienter over 70?
Simvastatin – kreatin kinase
Sinuit: 14 ud af 15 voksne har ikke effekt af antibiotika
Skal den antitrombotiske behandling pauseres ved tandkirurgi?
Skal metformin kombineres med DPP-4-hæmmer?
Skal patienter i dipyrida-mol-acetylsalicylsyre-tromboseprofylakse altid skiftes
Skift af antidepressiva fra escitalopram til citalopram
Skift fra angiotensin-2 antagonist til ACE-hæmmer
Skift fra buprenofin depotplastre
Skift til billigste PPI - FAQ
Skift til losartan - FAQ
Skifte-lister
Skærpede krav til substitution af Lamictal-kopier
Slut med Acomplia: Revurdér patienterne
Slut med papiransøgninger om individuelle medicintilskud
Slut med tilskud til glukosamin
Slut med tilskud til glukosamin
SMART studiet
Smertebehandling af børn og unge
Smertebehandling af renal kolik
Smertebehandling i palliativ medicin
Smertestillende medicin til gravide
Soolantra (ivermectin)
SPARCL: Højdosis atorvastatin efter apopleksi?
Specifik immunterapi til børn med luftvejsallergi
Specifikke lægemidler mod Alzheimers sygdom
Spedra (avanafil)
Spiolto Respimat® (tiotropium/olodaterol)
Spiriva nyhed
Spirocort inhalationsspray udgår
Spironolacton - stadig kun til systolisk hjertesvigt NYHA klasse III-IV
Sprycel (dasatinib)
Spørgsmål og svar om hormonel kontraception og trombose
Spørgsmål og svar om statinbehandling
SSRI og graviditet - risiko for misdannelser?
SSRI-behandling af patologisk gråd efter apopleksi
Statin – myalgi/myopati
Statinbehandling - vigtig hos patienter med type 2-diabetes
Statinbehandling til raske ældre har marginal effekt
Statiner medfører beskeden risiko for diabetes
Status på benzodiazepinindsatse
Status på benzodiazepinindsatsen
Steffen Thirstrup forlader stillingen som chef for IRF
Stop ikke med antidepressiv medicin
Stor tilslutning til IRF´s stormøde om KOL
Store prisforskelle på lægemidler til osteoporose
Stormøde 2012 - Medicin - for meget - for lidt - eller slet ingen !
Stormøde 2014
Stormøde 2016
Stormøde 2017
Stormøde forår 2013
Stormøde om dyspepsi
Stormøde om farmakoepidemiologi i Danmark
Stormøde om hypertension
Stormøde om KOL
Stormøde om smertebehandling - 2009
Stort behov for nye tiltag på ADHD området
Strategirapport
Strattera (atomoxetin)
Strattera (atomoxetin)
Strefen (flurbiprofen)
Striverdi Respimat (olodaterol)
Studieanmeldelser
Studieanmeldelser arkiv
Styrer vores forventninger behandlingseffekten?
Suicidal adfærd og depression ved rygeophør
Sulfonamider og trimethoprim (J01E)
Svampeinfektioner i hud, hår og negle
Svær hypoglykæmi og risiko for vaskulære tilfælde og død. ADVANCE
Sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose
Symposium om Rationel Farmakoterapi
Symposium på Lægedage 2004
Synonyme lægemidler
Sådan finder du dine patienter i Medicinprofilen

Til toppen af siden


T

Tag på kursus med IRF
Tager du imod konsulenter?
Tandekstraktion, bisfosfonat og kæbenekrose
Targin (oxycodon + naloxon)
Telefonbog
Temadag om lægemiddeløkonomi
test
Test
Tetracykliner (J01A)
Thromboemboli og blødning hos nyrepatienter med AF
Ticagrelor bedre end clopidogrel ved akut koronart syndrom
Tidsbegrænsning af terminaltilskud fra 1. juli 2016
Tilføjelse til præparatanmeldelse af Brintellix®:
Tilmeld nyhedsbrev
Tilmelding til forårsmøde 2011
Tilmelding til stormøde forår 2013
tilmeldingstest
Tilskud af D vitamin forebygger fald
Tilskud til flere opioider bortfalder den 4. marts 2013
Tilskud til lægemidler med glukosamin
Tilskud til selektive COX-2-hæmmere tilbagekaldes
Tilskudsstatus for COX-2 hæmmere
Tilskudsstatus ændret for lipidsænkende lægemidler
TIOSPIR studiet
Tiotropium ved moderat KOL. Data fra en subgruppe af UPLIFT
Tiotropium versus salmeterol ved KOL
TNFα antistoffer øger risikoen for malignitet og alvorlige infektioner
TNF-α hæmmende behandling
Toctino (alitretinoin)
TORCH: Bedre prognose af KOL med salmeterol - med eller uden steroid
Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml)
Toviaz (fesoterodin)
Trafik og lægemidler
Trajenta (linagliptin)
Tredaptive (nikotinsyre 1.000 mg, laropiprant 20 mg)
Tredaptive trækkes tilbage fra markedet
Tredaptive trækkes tilbage fra markedet
Tresiba (insulin degludec)
Trimethoprim under graviditet?
Triolif®
Triptaner og SSRI: Vær opmærksom på serotonergt syndrom
Trobalt (retigabin)
Tromboemboliske bivirkninger ved p-piller
Trombolyse med alteplase 3 til 4½ time efter akut iskæmisk apopleksi
Trulicity (dulaglutid)
Tvivl om effekten af intensiv blodtryksbehandling ved type 2 diabetes
Type-2 diabetikere har stadig effekt af hjertemagnyl

Til toppen af siden


U

Ucyku ilaci anksiyete giderici ilaclari birakma
Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014
Udsættelse af antibiotisk behandling ved luftvejsinfektioner
Udvælgelseskriterier
Uforklarlige prisstigninger på alendronat ved osteoporose
UKPDS opfølgning
Uligheder i sunde leveår i EU i 2005
Ultibro Breezhaler (indacaterol/glycopyrronium)
Urinveje - behandling af urinvejssymptomer hos både kvinder og mænd
Urinvejsinfektion hos ældre
Urinvejsinfektioner hos gravide
Urinvejsinfektioner hos ældre
Urinvejsinfektioner og asymptomatisk bakteriuri hos gravide
Urizia (6 mg solifenacin/0,4 mg tamsulosin)
Urologiske spasmolytika (G04BD)

Til toppen af siden


V

Vaccination af gravide
Vaccination af risikogrupper mod sæsoninfluenza
VADT: Intensiv glukosekontrol i dysregulerede patienter med langvarig T2D
Vagifem 10 mikrogram (estradiol)
Valdoxan (agomelatin)
Valg af antipsykotika ved graviditet og amning
Valg af anxiolytikum og amning
Valg af hypnotikum og amning (engelsk)
Valg af PPI ved synkeproblemer
Valg af prævention hos kvinde med faktor V Leiden mutation
Valg mellem iv. oxycodon og morfin ved postoperative smerter
Vaniqa creme 11,5% (Eflornithin)
Varigheden af behandling med medicin mod osteoporose
Vedligeholdelsesbehandling af børn og voksne (revideret december 2016)
Vejledning til patienter om nedtrapning af benzodiazepiner
Vejledning til praksismedarbejdere om nedtrapning af benzodiazepiner
Vejledninger
Velindiceret behandling med hjertemagnyl skal fortsætte
Versatis (lidokainplaster) til postherpetisk neuralgi
Victoza (liraglutid)
Vimovo (naproxen 500 mg/esomeprazol 20 mg)
Vimpat (lacosamid)
Vioxx - Cox-2 hæmmere
Vioxx trækkes tilbage fra markedet
Vipidia (alogliptin)
Virker Tamiflu (oseltamivir) ved influenza?
Visanne (dienogest)
Vitamin B12-mangel – er peroral behandling tilstrækkelig?
Voldsom prisforhøjelse på simvastatin
Voldsom prisstigning på glimepirid
Voldsom prisstigning på glimepirid
Voldsom prisstigning på venlafaxin efter tilskudsændring
Volibris (ambrisentan)
Voltaren gel (diklofenacdiætylamin)
Vægtøgning efter rygestop
Væk med sove- og nervemedicin

Til toppen af siden


W

Warfarin og nystatin

Til toppen af siden


X

Xamiol (calcipotriol + betamethason)
Xarelto (rivaroxiban)
Xeplion (paliperidon palmitat)
Xifaxan (rifaximin)
XL-S Medical
Xultophy® (insulin degludec og liraglutid)

Til toppen af siden


Y

Yasminelle (ethinyløstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg)
Yaz

Til toppen af siden


Z

Zarator (atorvastatin) – ny pædiatrisk formulering ikke substituérbar
Zebinix (eslicarbazepinacetat)
Zitromax Uno oral suspension eller azithromycin tabletter?
Zoely (nomegestrolacetat + østradiol)
Zonegran (zonisamid)
Zoviduo (aciclovir + hydrocortison)
Zypadhera (olanzapin depotinjektion)

Til toppen af siden


Æ

Ældre fyldes med virkningsløs B-vitamin
Ældre med demens, psykiatriske symptomer og urolig adfærd
Ændre e-mail-adresse
Ændrede retningslinjer
Ændrede retningslinjer for hormonbehandling
Ændret dosis ved behandling af græspollenallergi
Ændring af FEV1 over tid ved KOL

Til toppen af siden


Ø

Øget kardiovaskulær risiko ved Celebra (celecoxib)
Øget mortalitet ved brug af Spiriva Respimat
Øget risiko for reinfektion efter antibiotisk behandling af akut otits media
Øget svedproduktion under behandling med antidepressiva
Øgning af HDL kolesterol nedsætter ikke risikoen for koronar hjertesygdom
Øjenbetændelse – skal det behandles?

Til toppen af siden


Å

Åndedrætsorganer
Årgang 2000
Årgang 2001
Årgang 2002
Årgang 2003
Årgang 2004
Årgang 2005
Årgang 2006
Årgang 2007
Årgang 2008
Årgang 2009
Årgang 2010
Årgang 2011
Årgang 2012
Årgang 2013
Årgang 2014
Årgang 2015
Årgang 2016
Årgang 2017
Årsberetning 2004
Årsberetning 2005
Årsberetning 2006
Årsberetning 2007
Årsberetning 2008
Årsberetning 2009
Årsberetning 2010
Årsberetning 2012
Årsberetning 2013
Årsberetning 2014
Årsberetning 2015
Årsberetninger
Årsrapport 2015

Til toppen af siden


1

10 år med rationel farmakoterapi
10-år med IRF

Til toppen af siden


2

2 vigtige interventionsstudier om compliance
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Til toppen af siden


3

3 metaanalyser om glitazoner

Til toppen af siden


 

Siden sidst opdateret: 20. december 2006 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top