Du er her: IRF Om IRF Rationel Farmakoterapi i andre europæiske lande

Print

Rationel Farmakoterapi i andre europæiske lande


Varetagelsen af centrale opgaver vedr. rationel farmakoterapi sker, foruden på Institut for Rationel Farmakoterapi, flere steder i Europa. Organiseringen af arbejdet og indholdet i opgaverne er forskellig, men der er også ligheder. Blandt andet foregår anmeldelser af nye præparater i Danmark, Sverige, Norge og Frankrig. Andre institutioner, fx Nice i Storbrittanien, tager sig i højere grad af at lave deciderede kliniske behandlingsvejledninger.


Danmark: Institut for Rationel Farmakoterapi

I Danmark varetager Institut for Rationel Farmakoterapi uafhængig lægemiddelinformation med det formål at fremme rationel brug af lægemidler. Den primære målgruppe er de praktiserende læger. Hertil kommer andre sundhedsprofessionelle og lægemiddelbrugerne. Instituttets formål opfyldes dels via afholdelse af kurser og udarbejdelse af publikationer, herunder behandlingsvejledninger, dels via tæt samarbejde med de lokale amtslige lægemiddelkonsulenter (ALK’e), som hjælper med at få budskaberne implementeret i praksis. Institut for Rationel Farmakoterapi er tilknyttet Sundhedsstyrelsen. Yderligere information her på netstedet.

 

Sverige: Läkemedelsverket, Enheten för Läkemedelsinformation och Läkemedelsanvändning

I Sverige er varetages opgaven med uafhængig lægemiddelinformation af Läkemedelsverket
(Lægemiddelstyrelsen). Enheden for lægemiddelinformation og lægemiddelanvendelse indgår på lige fod med Läkemedelsverkets øvrige afdelinger. I lighed med Institut for Rationel Farmakoterapi udarbejder Läkemedelsverket behandlingsvejledninger og anden industriuafhængig information til både sundhedsprofessionelle og patienter (Læs mere om de svenske vejledninger og øvrige informationsvirksomhed her). Desuden gennemføres lægemiddelforbrugsanalyser og anden opfølgning på lægemiddelanvendelsen. Läkemedelsverkets blad "Information från Läkemedelsverket" indeholder bl.a. behandlingsvejledninger og anmeldelser. Se yderligere information på adressen: www.lakemedelsverket.se.

 

Norge: Statens Legemiddelverk, Avdeling for legemiddelbruk

I Norge er opgaven med lægemiddelinformation, ligesom i Sverige, integreret i Statens Legemiddelverk, som er synonym for den danske Lægemiddelstyrelse. Afdelingen for legemiddelbruk udarbejder bl.a. behandlingsrekommandationer, i øvrigt i samarbejde med Läkemedelsverket i Sverige. Fra samarbejdets start i 1993 til i dag er dette sket på bogform, men fra medio 2004 udkommer rekommandationerne dog kun elektronisk. Se Norges præparatanmeldelser. Se yderligere information på adressen: www.legemiddelverket.no

 

Frankrig: Prescrire – La Revue

Prescrire har til formål at udbrede medicinsk og farmaceutisk information med henblik på at fremme optimal ordination, diagnostik og forebyggelse. Målgruppen for instituttets aktiviteter er de sundhedsprofessionelle. Prescrire udgiver det månedlige tidsskrift La Revue Prescrire på fransk. Hver anden måned udkommer en engelsk version (Prescrire International), ligesom organisationen udgiver deres samlede artikler på cd rom flere gange årligt. Prescrire er især kendt for meget grundige, skarpe og kritiske informationer om nye lægemidler, hvor man bl.a. benytter sig af den lille figur "Gaspard" til at rate nye lægemidler på en skala fra "Bravo" og "A real advantage" til "Nothing new" og "Not acceptable".

 

Prescrire blev grundlagt i 1980 og var indtil 1992 finansieret af staten. Derefter blev Prescrire selvfinansierende via abonnementsindtægter fra La Revue Prescrire. Prescrire er uafhængigt af lægemiddelindustrien og lægemiddelstyrelsen i Frankrig. Se yderligere information på adressen: www.prescrire.org

 

Storbritannien: National Institute of Clinical Excellence (NICE)

I England varetages lignende funktioner af det statslige National Institute of Clinical Excellence (NICE), som har et væsentligt større budget end IRF. Instituttets formål er dels at udarbejde "guldstandarder" for kliniske behandlingsvejledninger, dels at udarbejde medicinske teknologivurderinger/sundhedsøkonomiske analyser for udvalgte behandlingsområder. NICE vurderer derimod sjældent de enkelte præparater indbyrdes. NICE har et tæt samarbejde med både pressen og medicinindustrien, og NICE's målgruppe omfatter både patienter og sundhedsprofessionelle. NICE er tilknyttet The National Health Service (NHS) og har fungeret siden 1999. Se yderligere information på adressen: www.nice.org.uk


Finland: Utvecklingscenter för Läkemedelsbehandling

I Finland oprettede man i 2003 et nyt institut - Utvecklingscenter för Läkemedelsbehandling (Pharmacotherapy Development Centre). Det finske institut forventes at få de samme arbejdsopgaver, som Institut for Rationel Farmakoterapi varetager her i landet. Instituttet er placeret direkte under det finske Sundhedsministerium. Se yderligere information (kun på finsk) på adressen: www.rohto.fi.


Portugal: Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED)

I Portugal udarbejder den portugisiske Lægemiddelstyrelse INFARMED i en vis udstrækning information om lægemidler. Man er i øjeblikket i gang med at undersøge muligheden for at oprette et nyt institut, som skal varetage opgaverne omkring rationel farmakoterapi. Se yderligere information på adressen: www.infarmed.pt

 


Opdateret: 12. november 2013


 

Siden sidst opdateret: 12. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top