Du er her: IRF Nyheder XL-S Medical

Print

XL-S Medical


Bemærk at denne nyhed er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.

 

XL-S Medical Fedtbinder, Kulhydratblokker og Appetitmindsker er tre nye slankeprodukter, der sælges i håndkøb på apoteket. Produkterne er godkendt som medicinsk udstyr. I reklamer på internettet får man indtryk af, at XL-S Medical produkterne er et alternativ til farmakologisk behandling med orlistat. I brugsanvisningen angives, at præparatet har størst effekt, når det bruges i kombination med diæt og motion. De tre produkter har forskellige indholdsstoffer og virkningen oplyses at være baseret på indholdet af plantefibre eller naturligt forekommende inhibitorer af amylase-enzymet. 

 

IRF har kort gennemgået dokumentationen for 5 kliniske afprøvninger, som har haft til formål at vurdere vægttabet hos overvægtige forsøgspersoner efter behandling med XL-S Medical produkter.

 

Der er ikke foretaget direkte effektsammenligninger med relevant farmakologisk behandling. Sammenlignet med placebo er der observeret gennemsnitlige vægttab optil 2,9 kg efter 4-8 ugers behandling og 3,8 kg efter 12 ugers behandling. Der er dog stor spredning i vægttabet blandt forsøgspersonerne og en væsentlig placeboeffekt. Alle 5 afprøvninger har en eller flere metodiske forbehold herunder begrænset antal forsøgspersoner, kort observationstid i forhold til en vurdering af vægttabets varighed samt mangelfuld beskrivelse af in-/eksklusionskriterier, randomiseringsprocedure og blinding. Desuden er det anvendte placebo i flere tilfælde ikke virkningsløst, idet forsøgspersonerne har fået stivelse eller cellulose som kontrolbehandling. Der er observeret bivirkninger, men disse er enten ikke beskrevet eller vurderet som harmløse uden detaljer om den enkelte bivirkning.

 

Prisen er den samme for alle tre produkter. En pakning med 60 stk. kapsler eller tabletter har en vejledende pris på 229 kr. 

 

På baggrund af en faglig vurdering af dokumentationen er det yderst tvivlsomt, om der er en effekt som anført i brugsanvisningen. Det er således IRFs umiddelbare vurdering, at XL-S Medical produkterne ikke er relevante alternativer til eksisterende farmakologisk behandling eller som supplement til non-farmakologisk behandling som diæt og motion.

 

I forvejen er effekten af tilgængelig farmakologisk behandling beskeden. IRF rekommanderer alene orlistat med det forbehold, at det kun er til behandling af meget overvægtige personer og altid i kombination med diæt og motion eller lignende non-farmakologiske tiltag.

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 31. januar 2012.


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 4. august 2014 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top