Du er her: IRF Nyheder Velindiceret behandling med hjertemagnyl skal fortsætte

Print

Velindiceret behandling med hjertemagnyl skal fortsætte


Risikabelt at stoppe viser nyt studie

 

 

Lavdosis acetylsalicylsyre (ASA) forebygger arterielle tromboser. Behandling er veldokumenteret som sekundær profylakse hos patienter med:

  • Manifest iskæmisk hjertesygdom (akut myokardieinfarkt, stabil og ustabil angina pectoris)
  • Perifer tromboembolisk sygdom (claudicatio intermittens)
  • Iskæmisk apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi.

 

Ved hjertesygdom er dosis minimalt 75 mg daglig, ikke mindre og sjældent mere på grund af en let øget blødningsrisiko.

 

ASA kan også være indiceret ved atrieflimren, hvis regelret AK-behandling ikke kan gennemføres.

 

Der mangler viden om, hvor længe behandlingen skal fortsætte, herunder hvad der sker i fald behandlingen stoppes.

 

Et studie baseret på data fra ”The Health Improvement Network (THIN) database” i Storbritannien (1) har fulgt 39.513 patienter i alderen 50 til 84 år, der havde fået udskrevet mindst en recept på acetylsalicylsyre (75 til 300 mg per dag) som sekundær profylakse mod kardiovaskulære hændelser.

Den gennemsnitlige opfølgningstid var 3,2 år og ikke-fatalt myokadieinfarkt og død af iskæmisk hjertesygdom blev registreret. Ved en ”nested case-control” analyse blev risikoen for de to udfald sammenlignet hos patienter der var ophørt med ASA 1 til 6 måneder tidligere (nyligt ophør) og patienter der fortsat var i behandling. I hele gruppen var der 876 ikke-fatale myokardieinfarkter og 346 dødsfald af iskæmisk hjertesygdom. Blandt cases var 9 % nyligt ophørt med ASA. I kontrolgruppen var det 7 %. Hyppigste årsager til ophør var ringe compliance (non-adherence) (68 %) og skift til anden trombocytfunktionshæmmer (12 %).

Patienter der var ophørt med ASA havde større risiko for det kombinerede udfald akut myokardieinfarkt eller død af iskæmisk hjertesygdom (rate ratio 1,43, 95% confidens interval (CI) 1,12 til 1,84) og for ikke fatalt myokardieinfarkt (rate ratio 1,63 ,CI 1,23 til 2,14).

Der var ingen signifikant forskel i dødelighed af iskæmisk hjertesygdom alene (rate ratio 1,07, CI 0,67 til 1,69). Resultaterne kan også udtrykkes således, at for 1000 patienter behandlet i et år vil der være 4 ekstra tilfælde af ikke-fatalt myokardieinfarkt hvis ASA seponeres.


Behandling med lavdosis acetylsalicylsyre skal være livsvarig.

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 15. august 2011.

Kontaktperson på IRF: Bjørn Krølner bjk@dkma.dk

 

Referencer

1. Rodriguez LAC, Cea-Sorino L, Martin-Merino E, Johansson S. Discontinuation of low dose aspirin and risk of myocardial infarction. Case-control study I UK primary care. BMJ 2011; 343: d 4094 doi


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top