Du er her: IRF Nyheder Valg af PPI ved synkeproblemer

Print

Valg af PPI ved synkeproblemer


 

Prisen svinger fra under 70 øre til 23,74 kroner for en daglig dosis

 

 

Konklusion

Protonpumpehæmmerne omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol og rabeprazol er ligeværdige ved ulcus og GERD. Til børn og voksne med synkeproblemer er der dog i praksis ikke frit valg, da der er forskel på præparaternes opløselighed, styrke og pris.

 

Til voksne med synkeproblemer anbefaler IRF generisk lansoprazol, da alle enterokapsler med lansoprazol kan åbnes, og indholdet opslæmmes i vand.

 

Da lansoprazol ikke er godkendt til børn anbefales i stedet til børn præparater med omeprazol, hvor der foreligger dokumentation for, at indholdet kan opslæmmes. Dette gælder kun 5 af de 10 godkendte præparater, hvoraf følgende i øjeblikket er billigst: Omeprazol ”Bluefish”, ”Copyfarm”, ”Stada” og ”Teva” med priser fra 0,64 kr. for en dosis på 10 mg.

 

Tabletter og kapsler med pantoprazol og rabeprazol skal synkes hele og kan derfor ikke anbefales ved synkeproblemer. Præparater med esomeprazol kan opslæmmes, men er dyrere end både lansoprazol og omeprazol. Det nyeste præparat, Nexium 10 mg enterogranulat, koster fx 11,87 kr. og er dermed mindst 18 gange dyrere end den pt. billigste 10 mg omeprazol-enterokapsel. Nexium enterogranulat 20 mg koster dermed 23,74 kr., og er 31 gange dyrere end den billigste daglige dosis lansoprazol, der koster 0,75 kr. for 30 mg (Lansoprazol ”Teva”).

 

Da der er forskel på, om omeprazol-præparaterne kan opslæmmes, trods det, at de er i samme substitutionsgruppe, bør apotekspersonale og læge være opmærksom på dette ved ordination af PPI til børn. Aktuelle priser og præparater kan følges på www.medicinpriser.dk.

 

 

Baggrund

Jf. den Nationale Rekommandationsliste er protonpumpehæmmerne (PPI’erne) omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol og rabeprazol ligeværdige ved ulcus og gastroøsofageal reflukssygdom (GERD).

 

Til børn og voksne med synkeproblemer er der dog ikke frit valg mellem præparaterne, da der er forskel på deres opløselighed, styrke og ikke mindst pris. En ny lægemiddelform af esomeprazol, Nexium 10 mg enterogranulat, har givet anledning til at se på, hvordan behandling med PPI til børn og patienter med synkeproblemer kan ske mest rationelt.

 

Den nye lægemiddelform af Nexium (esomeprazol)

I august 2008 så en ny formulering af esomeprazol dagens lys, Nezium 10 mg entero-granulatet til oral suspension, til en pris af 11,87 kr. pr. granulat (332,30 kr. for 28 stk.). Den nye formulering har indikationen GERD (Gastroesofageal reflukssygdom) hos børn mellem 1 og 11 år, mens de øvrige esomeprazol enterotabletter ikke er godkendt til børn under 12 år.

 

Det fremgår dog af produktresumeet, at Nexium 10 mg enterogranulat også er godkendt til patienter, der har besvær med at synke Nexium enterotabletter, der skal indtages hele eller opslæmmes i et halvt glas vand. En voksen med synkeproblemer vil skulle have en dosis på 20 mg, hvilket giver en pris af 23,74 kr. pr dosis.

 

Lansoprazol til voksne

Tabletter og kapsler med pantoprazol og rabeprazol skal synkes hele og kan derfor hverken anbefales ved synkeproblemer hos børn eller voksne.

 

Præparater med esomeprazol kan som nævnt opslæmmes, men da den billigste pris for 20 mg pt. er 8,54 kr. (Nexium), er den dyrere end de to øvrige præparater, der kan opslæmmes: Nemlig lansoprazol, der koster 0,75 kr. for 30 mg (Lansoprazol ”Teva”) og omeprazol, der koster 0,69 kr. (20 mg Omeprazol ”Bluefish”), for det billigste præparat, der kan opslæmmes.

 

Da alle enterokapsler med lansoprazol kan åbnes, og indholdet opslæmmes i vand, anbefaler IRF derfor generisk lansoprazol til voksne med synkeproblemer.

 

Omeprazol til børn

Omeprazol enterokapsler, der har samme indikationer som ezomeprazol, kan i modsætning til esomeprazol enterotabletter anvendes til børn fra 2 år med diagnosen GERD. En dosis på 10 mg generisk omeprazol kan pt. fås til 0,64 kr (Omeprazol ”Stada”). Derfor bør det billigste opløselige omeprazol-præparat være det foretrukne PPI til børn.

 

Der findes i øjeblikket 10 forskellige omeprazolpræparater på markedet, som alle er substituerbare (dvs. der bliver automatisk udleveret billigste præparat på apoteket med mindre lægen har angivet ej S). Af de 10 præparater må dog kun 5 opslæmmes (i juice eller youghurt), mens de resterende 5, ifølge produktresuméet, skal synkes hele. Med mindre man tillader sig ekstrapolere (og dermed antager at alle præparater kan opslæmmes, uden det ødelægger effekten) vil substitutionsreglerne kunne skabe problemer for små børn eller andre (fx patienter med sonde), som ikke kan synke en tablet eller kapsel.

 

Omeprazol er formuleret som en ester, da det aktive stof ikke kan absorberes fra mavetarmkanalen. Ubeskyttet spaltes esterformen af mavesyren og virkningen ødelægges. Derfor coates kapslen eller granulatet med en syreresistent film (enterocoating), men spørgsmålet er, om man kan tillade ekstrapolation ud fra en teoretisk viden om den farmaceutiske formulering.

 

Ved gennemgang af de enkelte præparater og efter kontakt til repræsentanter fra de respektive firmaer må IRF konkludere, at der ikke foreligger studier af biotilgængeligheden efter opslæmning på samtlige præparater, og at kendskabet til enterocoatningen i sig selv ikke er nogen garanti for, at præparater kan opslæmmes.

 

 

Grundet forskellen på omeprazol-præparaternes evne til at kunne opslæmmes, trods det, at de er i samme substitutionsgruppe, bør apotekspersonale og læge være opmærksomme ved ordination af PPI til børn. Aktuelle priser og præparater kan følges på www.medicinpriser.dk.

 

 

Tabel: Markedsførte omeprazolpræparater pr. 21.01.2009.
Markerede præparater kan opslæmmes i væske og rekommanderes til børn på grund af laveste pris.

Lægemiddel/ varenummer Styrke, som findes på markedet Må opslæmmes Formulering af indhold  Børn
Indikation og dosering
angivet
Pris pr. enhed (kr.) for billigste 10 mg eller 20 mg pakning
Ifølge produktresumé IRF´s vurdering
Losec 10 mg
20 mg
Ja i vand, juice, æbelmos  Ja Enterogranulat  Fra 0 år ^  9,29 kr. (10 mg)
15,19 kr. (20 mg)
(56 stk.
enterotabletter)
Omeprazol "Bluefish" 10 mg
20 mg 
Ja i juice el. yoghurt  Ja Granulatkorn  Børn >2år*  1,26 kr. (10 mg)
1,14 kr. (20 mg)
(56 stk.
enterokapsler)
Omeprazol "BMM Pharma"  10 mg
20 mg  
Nej  Nej  (Enterocoat-ningen omslutter hele tabletten jf. firmaet)  Børn >2år* 1,59 kr. (10 mg)
1,53 kr. (20 mg)
(56 stk.
enterotabletter)
Omeprazol "Copyfarm"  10 mg
20 mg
Nej, men se ** Ja Gastroresistent coatede pellets  Børn >2år*  1,36 kr. (10 mg)
0,79 kr.  (20 mg)
(56 stk.
enterokapsler)
Omeprazol "Ratiopharm" 20 mg  Nej  Vides ikke Granulat (enterocoated ifølge firmaet)  Børn >2år*  0,88 kr. (20 mg)
(28 stk.
enterokapsler)
Omeprazol "Recept" 10 mg
20 mg 
Nej  Vides ikke  Kugleformede granulater (enterocoatede ifølge firmaet)  Børn >2år*  0,62 kr. (10 mg)
0,82 kr. (20 mg)
(56 stk og 28 stk.
enterokapsler)
Omeprazol "Stada"  10 mg
20 mg
Ja I vand el. ikke-kulsyreholdig væske m lav pH  Ja Kugleformede pellets Nej 0,64 kr. (10 mg)
1,43 kr. (20 mg)
(60 stk.
enterokapsler)
Omeprazol "Teva"  20 mg Ja i juice el. yogurt    Ja Granulatkorn Børn >2år* 0,85 kr. (20 mg)
(98 stk.
enterokapsler)
Omeprazol "Merck NM"  20 mg Nej  Vides ikke  Gastroresistant granulat Børn >2år* 1,02 kr. (20 mg)
(28 stk.
enterokapsler)
Omeprazol "Sandoz"   10 mg
20 mg
Nej  Vides ikke  Pellets  Nej  0,62 kr. (10 mg)
(56 stk. enterokapsler)
 0,67 kr. (20 mg)
(2 x 50 stk.
enterokapsler)

* Med alvorlig refluksesofagitis

^ Heling af erosiv eosofagitis og heling af gastroduodenal ulcera

** Det fremgår af det svenske produktresumé for Omeprazol ”Orifarm” (som jf. producenten er det samme produkt som det danske ”Copyfarm”), at det kan opslæmmes  http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/humspc/Omeprazol%20Orifarm%20gastro-resistant%20capsule%20hard.pdf

 

Referencer:

  1. Diverse godkendte produktresumeer for PPI
  2. Medicinpriser.dk pr. 21. januar 2009 (12.01 - 25.01.2009)
  3. Personlig kontakt til lægemiddelproducenter af diverse PPI
  4. Den Nationale Rekommandationsliste. Midler mod mavesyrerelaterede forstyrrelser A02.http://irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/fordoejelse_og_stofskifte/valg_af_laegemidler_mod_mavesyrerelaterede_forstyre.htm


Til toppenTil toppen

Opdateret 30. januar 2009

 

 


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top