Du er her: IRF Nyheder Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml)

Print

Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml)


Institut for Rationel Farmakoterapi, 3. juli 2015

 

D. 8. juni 2015 blev Toujeo lanceret, som indeholder den langtidsvirkende insulinanalog glargin i en dosis på 300 enheder/ml mod 100 enheder/ml som kendes fra Lantus. Der er således tale om en dosisvariation af et allerede markedsført lægemiddel, hvorfor IRF ikke har lavet en fuld præparatanmeldelse, men alene bringer en kort omtale.

 

Toujeo er kun indiceret til behandling af diabetes mellitus hos voksne, mens Lantus er indiceret til voksne, unge og børn ned til 2 år.

 

I de udførte kliniske studier er den glukosesænkende effekt af Toujeo ikke fundet klinisk væsentligt ringere end Lantus.  Toujeo har til gengæld en mere stabil og langvarig glukosesænkende virkning sammenlignet med Lantus, men i de udførte studier omsættes dette ikke til kliniske relevante forskelle mellem produkterne.

 

De samlede bivirkningsprofiler ligner overordnet hinanden. Risikoen for bekræftet natlig hypoglykæmi er ikke forskellig mellem Toujeo og Lantus for patienter med type 1-diabetes, samt patienter med type 2-diabetes, som ikke tidligere er behandlet med insulin. Til gengæld er risikoen for natlig hypoglykæmi signifikant lavere for Toujeo sammenlignet med Lantus blandt patienter med type-2 diabetes behandlet med basalinsulin i kombination med enten orale antidiabetika i de forudgående 6 måneder (6,6 % absolut risikoreduktion, NNT = 15 efter 6 måneder) eller måltidsinsulin i de forudgående 12 måneder (9,9 % absolut risikoreduktion, NNT = 10 efter 6 måneder).

 

Toujeo og Lantus er ikke bioækvivalente, og er derfor ikke direkte substituerbare.

  • Ved skift fra Lantus til Toujeo gøres dette på enhed-til-enhed basis, men en højere dosis af Toujeo (cirka 10-18 %) kan være nødvendig for at opnå det ønskede målområde for plasmaglukoseniveauet.
  • Ved skift fra Toujeo til Lantus bør dosis reduceres (cirka med 20 %) for at reducere risikoen for hypoglykæmi.

Der er tilsvarende opmærksomhedspunkter ved skift mellem andre basalinsuliner og Toujeo. Tæt metabolisk kontrol anbefales ved præparatskift og i de første uger derefter.

 

Der er ikke nævneværdig forskel i behandlingsprisen, idet laveste pris pr. defineret døgndosis er kr. 14,07 for Toujeo og kr. 14,26 for Lantus.

 

Det er IRF’s samlede vurdering, at Tuojeo effektmæssigt kan rekommanderes på lige fod med Lantus, men at Toujeo kan være at foretrække hos voksne type-2 diabetikere, hvor der optræder uacceptable natlige hypoglykæmier.

 

 

Kontakt
Ved spørgsmål eller kommentarer, kan IRF kontaktes på: irf@sst.dk.

 

Referencer

European Public Assessment Report (EPAR), Toujeo, European Medicines Agency, 2015.
Produktresume for Toujeo, Sundhedsstyrelsen, 2015.
Medicinpriser.dk


 

Siden sidst opdateret: 8. juli 2015 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top