Du er her: IRF Nyheder Tilføjelse til præparatanmeldelse af Brintellix®:

Print

Tilføjelse til præparatanmeldelse af Brintellix®:


D. 26. februar 2015 godkendte det Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) en tilføjelse til produktresumet af Brintellix® (vortioxetin) (1), hvor effekten på visse aspekter af kognitiv funktion hos patienter med moderate til svære depressive episoder angives (2). I den oprindelige godkendelsesansøgning indgik blandt andet ELDERLY-studiet som undersøgte effekten af Brintellix® i akut svært depressive ældre (65+) (3). Resultaterne af en eksplorativ analyse af kognitive effektmål førte til en videre undersøgelse af Brintellix’® forbedring af kognitive forstyrrelser. Eftersom vurderingsrapport fra EMA, der gik forud for opdatering af produktresuméet, ikke er offentlig tilgængeligt, tages der i gennemgangen nedenfor primært udgangspunkt i den meget detaljerede og omfattende vurderingsrapport, som den amerikanske lægemiddelmyndighed (FDA) for nyligt har udarbejdet (4). Vurderingsrapporten har ikke givet anledning til en indikationsudvidelse (5).


På baggrund af fundene i ELDERLY-studiet blev der iværksat to placebokontrolleret, randomiserede korttidsstudier hos voksne med moderate til svære depressive episoder. I det første studie (FOCUS) var det primære endepunkt et sammensat mål af Digit Symbol Substitution Test (DSST) (se figur) og Rey Auditory Verbal Learning Task (RAVLT) (ændring fra baseline til uge 8). DSST er en objektiv test, hvor testpersonen på 90 sekunder skal udfylde så mange som muligt af de tomme felter med det tilsvarende symbol (1-9). Herefter vil det så være muligt at få en total score (antal rigtige) på mellem 0 og 133. RAVLT er en kognitiv test designet til at vurdere verbal indlæring og hukommelse, hvor det er muligt at opnå fra 0 til 45 korrekte ord. Efter 8 ugers behandling var effekten med både 10 og 20 mg Brintellix® statistisk signifikant forskellig fra placebo for det sammensatte effektmål. IRF mener at relevansen og fortolkningen af dette sammensatte mål er vanskelig og til trods for en statistisk signifikant forbedring i forhold til placebo, er det uklart, om der er tale om en for patienten relevant forbedring.

 Figur: Digit Symbol Substitution Test (DSST)

 

I det andet studie (CONNECT), som krævede at patienterne havde subjektive kognitiv dysfunktion, var DSST det primære endepunkt. Dette studie medtog en duloxetin-behandlet referencegruppe. Efter 8 ugers behandling blev der fundet en statistisk signifikant forbedring i DSST på 1,75 for Brintellix® i forhold til placebo. Sammenlignet med duloxetin var Brintellix® ikke statistisk signifikant forskellige (p=0.099).


I FOCUS-studiet var effekten af Brintellix® målt ved DSST 4,20 og 4,26 for henholdsvis 10 og 20 mg (p <0,0001). Det er uklart om DSST er anvendelig til at sige noget om kognitiv funktion hos patienter med moderate til svære depressive episoder samt hvilken ændring der for patienten opleves som klinisk relevant (4).


I de to studier (FOCUS og CONNECT) blev der medtaget flere sekundære effektmål til at belyse Brintellix’® effekt på kognitiv funktionsevne fx det objektive mål UPSA (the University of California San Diego Performance-Based Skills Assessment) og de subjektive mål PDQ (the Perceived Deficits Questionnaire) og CPFQ (the Cognitive and Physical Functioning Questionnaire). Til trods for at flere af de sekundære effektmål viste, at Brintellix® har statistiske signifikante forbedringer i forhold til placebo, mener IRF, at usikkerheden om deres anvendelighed i forhold til personer med depression, samt hvad disse forbedringer betyder for patienterne, gør det vanskeligt at vurdere, om der er tale om en reel forbedring i kognitiv funktionsevne.


De studier, som medtog duloxetin som referencegruppe (ELDERLY og CONNECT), gav ikke anledning til at tro, at Brintellix® var forskellig sammenlignet med duloxetin. I en nylig publiceret metaanalyse (6), som blandt andet inkluderede de tre omtalte Brintellix® studier, gav ikke anledning til at tro, at Brintellix® adskilte sig fra de øvrige inkluderet antidepressiva i forhold til forbedring af kognitiv funktion.


Konklusion
Det er IRF’s samlede vurdering, at det ikke kan udelukkes, at Brintellix® har en gavnlig virkning på kognitiv dysfunktion hos personer med moderate til svære depressive episoder og når derved til samme konklusion som National Institute for Health and Care Excellence (NICE): ”The Committee acknowledged that vortioxetine may be a valuable treatment option for people with a major depressive disorder experiencing cognitive dysfunction”(7). Samtidig mener IRF, at det ikke kan udelukkes, at det er muligt at opnå samme effekt med andre typer antidepressiva. IRF stiller sig lidt uforstående over for EMAs tilføjelse af disse effektdata til produktresumeet, men hæfter sig positivt ved at det ikke har givet anledning til indikationsudvidelse. Det er uvist, om firmaet bag Brintellix® har ansøgt EMA om indikationsudvidelse.

 

Afslutningsvis skal det siges, at IRF anerkender at kognitiv dysfunktion både under depressive episoder samt ved remisson (8) er en udfordring for patienterne, samt at håndtering og anerkendelse af dette er nødvendigt for at opnå et optimalt behandlingsresultat.

Læs præparatanmeldelsen af Brintellix her

 

Referencer:
1) Brintellix - Procedural steps taken and scientific information after the authorisation (set 21.03.2016): http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Procedural_steps_taken_and_scientific_information_after_authorisation/human/002717/WC500168104.pdf
2) Brintellix® (vortioxetin) danske produktresume (22/07/2015): http://www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002717/WC500159449.pdf
3) Brintellix - EPAR - Public assessment report (set 21.03.2016): http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002717/WC500159447.pdf
4) FDA Briefing Document. Psychopharmacologic Drugs Advisory Committee (PDAC) Meeting February 3, 2016. Topic: New Drug Application 204447/Supplemental New Drug Application 006, Vortioxetine for the Treatment of Cognitive Dysfunction in Major Depressive Disorder (set 21.03.2016): http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/PsychopharmacologicDrugsAdvisoryCommittee/UCM484037.pdf

5) Lundbeck and Takeda receive Complete Response Letter by the FDA for Brintellix® (vortioxetine) sNDA (29/03/2016) http://investor.lundbeck.com/releasedetail.cfm?releaseid=962374

6) The Cognitive Effects of Antidepressants in Major Depressive Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Rosenblat JD, Kakar R, McIntyre RS. Int J Neuropsychopharmacol. 2015 Jul 25;19(2)
7) National Institute for Health and Care Excellence. Vortioxetine for treating major depressive episodes. Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/ta367. Published date November 2015.
8) Rock PL, Roiser JP, Riedel WJ, Blackwell AD. Cognitive impairment in depression: a systematic review and meta-analysis. Psychol Med. 2013 Oct 29:1-12.

 


 

Siden sidst opdateret: 24. oktober 2016 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top