Du er her: IRF Nyheder Slut med Acomplia: Revurdér patienterne

Print

Slut med Acomplia: Revurdér patienterne


Fra 17. november 2008 er rimonabant (Acomplia) ikke længere markedsført og kan derfor ikke længere ordineres (1). Baggrunden er det Europæiske Lægemiddelagentur - EMEA’s - anbefaling om, at markedsføringstilladelsen trækkes tilbage på grund af risikoen for alvorlige psykiske bivirkninger.


Rimonabant slettes dermed også af den Nationale Rekommandationsliste.

I den anledning vil IRF gøre opmærksom på anbefalingerne vedrørende anoreksika på Den Nationale Rekommandationsliste (2):

Vægttab - ved samtidige livsstilsændringer - af størrelsesorden 3 - 5 kg efter 1 års behandling er vist for sibutramin og orlistat. Da effekten er beskeden rekommanderes præparaterne kun med forbehold og til meget overvægtige patienter. Amfepramon rekommanderes ikke, idet risikoen for bivirkninger vurderes at være for høj i forhold til effekten.

 

Ved seponering af rimonabant (Acomplia) kan det derfor med fordel vurderes, om indikationen for brug af anoreksika hos den enkelte patient fortsat er til stede.


Ved skift til anden behandling

For at minimere en teoretisk risiko for interaktioner ved eventuel overgang til andre centralt-virkende anoreksika (sibutramin) kan der holdes en måneds pause. Efter 1 mdr. vil omkring 90 % af rimonabant være elimineret fra organismen (3). Dette er ikke nødvendigt med det ikke-centraltstimulerende præparat orlistat.

 

IRF’s anbefalinger vedrørende anoreksika/malabsorptiva kan ses her:
http://irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/fordoejelse_og_stofskifte/atc_gruppe_a08_anoreksikamalabsorbtiva.htm).
 

Referencer

 

1) Lægemiddelstyrelsens nyhed om Acomplia
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/1024/visLSArtikel.asp?artikelID=14330

2) Den Nationale Rekommandationsliste – gruppe A08 http://irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/fordoejelse_og_stofskifte/atc_gruppe_a08_anoreksikamalabsorbtiva.htm.

3) Klinisk Farmakolog Per Damkier

 

IRF’s tidligere meddelelser om Acomplia:
http://irf.dk/dk/nyheder/acomplia_-_alvorlige_psykiske_bivirkninger.htm
og
http://irf.dk/dk/anmeldelser/praeparatanmeldelser/arkiv/acomplia_rimonabant.htm

 


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top