Du er her: IRF Nyheder Skift af antidepressiva fra escitalopram til citalopram

Print

Skift af antidepressiva fra escitalopram til citalopram


Er det psykiaterne, som iværksætter behandlingen med Cipralex? Det synes i hvert fald at være en udbredt opfattelse blandt praktiserende læger, og spørgsmålet om, hvorvidt man i almen praksis kan (og skal) skifte patienter fra Cipralex (escitalopram) til generisk citalopram, er en fortsat kilde til diskussion.

 

Kan man skifte?

Escitalopram er den aktive form af citalopram (en racemisk blanding af 50/50% aktiv/inaktiv form). I kliniske studier findes, om nogen, kun marginale forskelle mellem 10-20 mg escitalopram og 20-40 mg citalopram. I Den Nationale Rekommandationsliste har man, når prisen lades ude af betragtning, sidestillet escitalopram og citalopram som ligeværdige 1. valg i dosisforholdet 1:2 således, at fx 10 mg escitalopram svarer til effekten af 20 mg citalopram. Listen er ikke en behandlingsvejledning, og det fremgår derfor ikke, hvornår og hvordan man kan skifte fra det ene til det andet.

 

Dette spørgsmål besvares til gengæld i en ny vejledning fra Region Hovedstaden. Heraf fremgår det, at man kan skifte direkte over ved steady state, dvs efter 1 uge uden op- eller nedtrapning. 

 

Vejledningen er udarbejdet af overlæge Jens Knud Larsen og er godkendt af Psykiatriens lægemiddelkomité, hvilket må anses som en blåstempling af den praktiserende læges eventuelle skift til en mere rationel behandling, som koster under en tiendedel af prisen.

 

Skal man skifte?
Tilbage står så spørgsmålet: Hvorfor skal den praktiserende læge rydde op efter sygehuset? Hertil kan stilles modspørgsmålet: Er det sygehuset og evt. de privatpraktiserende psykiatere, som har skylden for det høje forbrug af Cipralex? Mistanken bestyrkes, såfremt man ser på, hvordan forbruget af SSRI´er fordeler sig i primær- og sygehussektoren, idet Cipralex (DDD) udgør en større andel i sygehussektoren (29%) end i primærsektoren (23%).

 

Ser man på de regionale forskelle, tegner der sig imidlertid et knapt så entydigt billede. I Region Midt er Cipralex´ andel af SSRI-forbruget større på sygehusene (34%) end i primærsektoren (22%). I Region Hovedstaden er Cipralex´andel derimod større i primærsektoren (25%) end i sygehussektoren (23%). Her ligger sygehussektoren i øvrigt lavt i forhold til de øvrige regioner (variation 29-37%), mens andelen af andre dyre antidepressiva ikke er højere. Andelen ordineret af praktiserende psykiatere i forhold til praktiserende læger er nogenlunde ens i de to regioner, så forskellen kan heller ikke forklares med, at det er de privatpraktiserende psykiatere, som forårsager det højere forbrug i primærsektoren.

 

Skyldsspørgmålet om det store Cipralexforbrug er dermed ikke så entydigt at besvare. Indtil yderligere analyser foreligger, må vi blot glæde os over, at psykiatrien i Region Hovedstaden med den nye vejledning har taget et skridt i den rigtige retning mod mere Rationel Farmakoterapi.

 

Den nye vejledning kan ses på: http://www.basislisten.dk/Hovedstaden/DepressionOgPanikangst.htm

Institut for Rationel Farmakoterapi d. 8. september 2009.


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top