Du er her: IRF Nyheder Resistens for ciprofloxacin stiger fortsat

Print

Resistens for ciprofloxacin stiger fortsat


Et markant prisfald på produkter med ciprofloxacin i 2002 medførte efterfølgende en stor forbrugsstigning og stigende resistens. IRF opfordrer til at bruge andre alternativer i almen praksis.

 

Prisfald årsag til stigende forbrug

Baggrunden for forbrugsstigningen er, at det i slutningen af 2001 blev muligt at markedsføre generiske kopiprodukter med ciprofloxacin. Det har medført et markant fald i gennemsnitsprisen fra kr. 55,10 i 4. kvartal 2001 til kr. 8,90 i 2. kvartal 2005. I samme periode er forbruget i primærsektoren mere end fordoblet – efter at have været stort set konstant de sidste 5 år (fra 11,4 til 26,4 DDD pr. 1000 indbyggere) (ordiprax.dk).

 

Fortsat stigning i resistens

I almen praksis bruges ciprofloxacin overvejende til behandling af urinvejsinfektioner, der hyppigt skyldes bakterien E. Coli. I både 2003 og 2004 er der observeret en stigende resistens af E. Coli overfor ciprofloxacin (i primærsektoren fra 1,3 % i 2002 til 1,9 % i 2003 og til 2,9 % ifølge DANMAP-rapporten fra 2004. Samme tendens ses for hospitalssektoren. Bakterier, som er resistente over for ciprofloxacin, vil også være resistente over for andre fluorkinoloner. Ciprofloxacin bør derfor reserveres til komplicerede infektioner, hvor der ikke kan opnås effekt af andre antibiotika.

 

Ved urinvejsinfektioner anvendes først et af følgende antibiotika:

  • Sulfamethizol
  • Pivmecillinam (Selexid)
  • Trimetoprim
  • Nitrofuratoin.

Følg forbruget på www.ordiprax.dk

 

Se de nationale rekommandationer for antibiotika

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 4. november 2005


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top