Du er her: IRF Nyheder Prisbasker på kombination af losartan og hydrochlorthiazid!

Print

Prisbasker på kombination af losartan og hydrochlorthiazid!


I foråret 2010 udløb patentet for Cozaar (losartan), hvilket medførte at prisen for losartan faldt til mellem kr. 0,54-0,80 per døgn. Det gjaldt begge styrker på 50 og 100 mg og også kombinationen med hydrochlorthiazid 25 mg, som alle fik generelt tilskud. Prisen for de øvrige angiotensin-2 antagonister var fortsat mellem 10 og 20 gange så høj.

 

I november måned samme år fik også kombinationspræparatet med 100 mg losartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid så generelt tilskud.

 

Baggrunden for bevillingen, var bl.a. markedsføring af et nyt kopipræparat med kombinationen af højdosis losartan 100 mg med lavdosis hydrochlorthiazid 12,5 mg til 2,58 kr. pr tbl. (firmaet Krka). Tidligere kostede lige netop denne kombination markant mere, nemlig 11,00 kr. per tbl. mod 0,50-0,75 kr. for losartan 100 mg/ hydrochlorthiazid 25 mg (se tidligere IRF omtale her).

 
Siden er prisen på kombinationen 100+12,5 mg steget voldsomt for både kopipræparatet fra firmaet krka fra 2,58 til de nuværende 10,97 kr. pr tbl. dvs. 361 % og fra firmaet PharmaCoDane fra 2,67 i oktober 2010 til 4,92 den 2 maj i år til 8,99 den 16 maj i år, altså med 278 % (1).

 

Med andre ord skal patienten betale 54,25 kr. for losartan 100 mg/ hydrochlorthiazid 25 mg for tre månders behandling mod 899,20 kr for losartan 100 mg/ hydrochlorthiazid 12,5 mg i en tilsvarende periode. Det giver en netto forskel på 844,95 kr. pr kvartal!
 
Tiaziderne har et rygte om metaboliske bivirkninger, hvorfor det må være en individuel opvejning, om man skal skifte til en kombination indeholdende en dobbelt så høj dosis.  I forbindelse med ALLHAT studiet i 2008 (se IRFs studieanmeldelse her), fandt man at ved de lave doser, der anvendes i dag, hvoraf både 12,5 mg og 25 mg indgik i studiet, at det er usikkert, om de metaboliske bivirkninger egentlig har nogen klinisk betydning. Faste-glukose var højest i tiazid-gruppen og lavest i alfa-blokker-gruppen, men forskellen var kun 0,7 mmol/l, svarende til 0,16 % HbA1c (2).

 

IRF har tidligere gennemgået de ækvieffektive doser inden for skift mellem de forskellige angiotensin-2 antagonister (se tidligere IRF omtale her). Man kan evt vælge at kombinerer en af disse med Centylmed KCl. hvis der er forhold, der taler imod patienten stiger i dosis af hydrochlorthiazid. Her skal man være opmærksom på Centyl ikke længere fremstilles uden kalium. Derudover mener IRF, at patienter med hypertension eller diabetisk nefropati kan behandles lige så effektivt med en ACE-hæmmer. Kombinationen med 20 mg Lisinopril/hydrochlorthiaz 12,5 mg koster fx 0,55 kr. pr tbl. og er dermed på niveau med losartan 100 mg/ hydrochlorthiazid 25 mg.

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 30. august 2011.

 

Referencer

1. http://www.medicinpriser.dk/, uge 33.
2. Outcomes by race in hypertensive patients with and without the metabolic syndrome: Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT).


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top