Du er her: IRF Nyheder Patentudløb på Zyprexa (olanzapin)

Print

Patentudløb på Zyprexa (olanzapin)


Skal olanzapin nu være førstevalg?

 

Mandag d. 3. oktober ser hele 8 nye generiske olanzapin-præparater dagens lys.

 

Zyprexa (olanzapin) er, med en omsætning på kr. 266 mio. i 2010, det til dato mest solgte antipsykotikum i Danmark - skarpt efterfulgt af Seroquel (quetiapin), der omsatte for kr. 265 mio.

 

Patentudløb på olanzapin betyder, at der kan opnås et årligt besparelsespotentiale på optil kr. 200 mio. - alene ved at skifte til billigste generika (baseret på priser per 3.10.2011).

 

I dag koster billigste parallelimporterede pakning af Zyprexa 20 mg  kr. 53,91 per tablet. Til sammenligning koster det billigste generika nu kr. 2,04 per tablet. Forskellen svarer til en årlig besparelse på godt kr. 19.000 bare for en enkelt patient. For lavere doser (2,5-10 mg) er besparelsen mellem 6.400 og 8.400 kr. I 2010 blev godt 17.000 patienter behandlet med Zyprexa.

 

Olanzapin er nu, sammen med risperidon, det billigste valg, men er de også det bedste valg?

 

Er olanzapin et relevant førstevalg ved skizofreni?

Ved skizofreni og andre psykotiske lidelser skal de i tabellen anførte antipsykotika, ifølge den nationale rekommandationsliste, som udgangspunkt betragtes som ligeværdige førstevalg ud fra en samlet vurdering af effekt og bivirkninger (1).

 

Når prisen tages med i betragtning synes olanzapin og risperidon dog at være de mest rationelle førstevalg. Til sammenligning er Seroquel (quetiapin) ekstremt dyrere (se tabel for prissammenligning).

 

Valget af antipsykotika til den enkelte patient afhænger både af bivirkningsprofil, evt. erfaring med tidligere anvendte antipsykotika, compliance og pris. Således bør olanzapin ikke være det primære valg til patienter med et metabolisk syndrom eller risiko for dette pga. yderligere risiko for vægtøgning og diabetogen effekt. Til gengæld ses der en lidt bedre effekt for olanzapin til især kroniske patienter sammenlignet med andre nyere antipsykotika – også når der er taget højde for dosisforhold (1).

 

Ved complianceproblemer kan anvendes et depotinjektionspræparat, og her er risperidon sædvanligvis førstevalg (1).

 

Kan olanzapin anvendes ved bipolær depression?

Olanzapin har, ligesom quetiapin, dokumenteret effekt på behandling af depressive symptomer ved bipolær lidelse. Olanzapin  har endvidere vist effekt på recidiv af maniske episoder, men ikke på recidiv af depressive episoder. Evidensen for effekt af antipsykotika på recidiv af depressive episoder er i det hele taget mangelfuld, men nye studier er undervejs. Litium er fortsat standardbehandling. Effekten på behandling af akutte maniske episoder må antages at være en klasseeffekt (1).

 

Andre indikationer

Ved behandlingsresistent depression er effekten af olanzapin og risperidon ikke fundet forskellig fra quetiapin og aripiprazol (1).

 

Effekten ved psykotiske symptomer ved demens er for alle antipsykotika lille og behæftet med mange bivirkninger og øget mortalitet (1).

 

Det mener IRF

IRF mener, at olanzapin kan være et rationelt førstevalg til patienter, som er uden øget risiko for metaboliske bivirkninger. Olanzapin er desuden et relevant andetvalg til de patienter, som ikke har responderet på andre antipsykotika, har bivirkninger af ikke-metabolisk karakter eller andre forhold, der taler for, at et skift er relevant.

 

Lægemiddel 

Ækvieffektiv dosis

Pris per dosis

EPS  

Sedation  

Autonome/ kardiovaskulære bivirkninger 

Vægtøgning/ Diabetogen effekt  

Prolaktin stigning

Abilify (aripiprazol) 

15 mg

37,14

(+)*

+

+

+

-

Dogmatil (sulpirid)

800 mg

6,00

+(+)

+

+

+

++

Seroquel (quetiapin)

600 mg

69,15

(+)

++

+

+

(+)

Risperdal (risperidon)

4 mg

0,75

+(+)**

+

+(+)

+(+)

++

Solian (amisulprid)

200 mg

10,90

+(+)

+

+

+

++

Zeldox (ziprasidon)

120 mg

42,86

+

+

+(+)

-

(+)

Zyprexa (olanzapin)

20 mg

2,04

+

++

+(+)

+++

(+)

 

 

*   Akatisi
** Ved doser på 6 mg og derunder.

EPS: Ekstrapyrimidale bivirkninger (engelsk forkortelse)

Pris per dosis er for billigste generiske eller parallelimporterede produkt og pakningsstørrelse.

 

 

Reference

 

1. Den Nationale rekommandationsliste for antipsykotika http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet_analgetika_og_psykofarmaka/atc-gruppe_n05a_-_antipsykotika.htm#Rekommandation

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 3. oktober 2011.


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top